Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss - Rawls - Habermas - Dorota Sepczyńska

Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss - Rawls - Habermas

Dorota Sepczyńska

16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2804-1
Data wydania 1 stycznia 2015
Język: Polski
Liczba stron: 354
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Brak
16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Książka Doroty Sepczyńskiej podejmuje bardzo ciekawy i niezwykle ważny problem prawdy w polityce i życiu społecznym. Zagadnienie to (…) na gruncie polskim jest (…) ciągle słabo rozpoznane i zupełnie nieprzebadane. (…) Biorąc pod uwagę wszystkie walory książki, można z pełną odpowiedzialnością rekomendować ją (…), z nadzieją, że znajdzie ona spore grono czytelników nie tylko wśród zawodowych filozofów, politologów, socjologów oraz adeptów i studentów tych dyscyplin, ale również wśród szerokich kręgów ludzi wykształconych, zainteresowanych problematyką aksjologii politycznej, a także tych wszystkich, którzy poszukują dobrego wprowadzenia w myśl filozoficzno-polityczną tak ważnych myślicieli, jak Leo Strauss, John Rawls czy Jurgen Habermas. Autorka wykonała znakomitą pracę (…).”

z recenzji dr hab. Ryszarda Mordarskiego, prof. UKW w Bydgoszczy

„Temat ten jest niezwykle interesujący i ważny zarówno dla filozofii współczesnej, jak i dla szeroko pojętej myśli politycznej. Podkreślić należ, że nie doczekał się on do tej pory dobrego całościowego opracowania w polskiej literaturze. Autorka wybiera trzech wielkich współczesnych myślicieli politycznych – Leo Straussa, Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa. Dobór autorów zasługuje na duże uznanie ze względu na doniosłość ich myśli politycznej. Jest on zarazem niemałym wyzwaniem intelektualnym dla Autorki, która zmierzyć się musiała z ogromną literaturą przedmiotu – tekstami źródłowymi i rozmaitymi opracowaniami. Praca od początku imponuje rozmachem i erudycją”.

z recenzji dr hab. Magdaleny Żardeckiej-Nowak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dorota Sepczyńska – filozof, pedagog, animator kultury, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się filozofią współczesną i społeczną, w szczególności nurtami filozofii polityki. Jest m.in. autorem monografii Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej (Kraków 2008) i Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji (Olsztyn 2013), kilkunastu artykułów naukowych (m.in. O osobliwości filozofii polityki, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2011, vol. 56; Etyka troski jako filozofia polityki, „Etyka” 2012, nr 45; Habermas o religii w polityce, „Etyka” 2014, nr 48; Tolerancja polityczna z punktu widzenia Michaela Walzera, „Analiza i Egzystencja” 2015, nr 30) i współredaktorem kilku książek: Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia – literatura – mistyka (Olsztyn 2006), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem kultury hiszpańskiej (Olsztyn  2008), Współczesne dylematy filozofii i kultury (Olsztyn 2010) i Z filozofii współczesnej. O prawdzie (Olsztyn 2010).

 

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział pierwszy: Leo Strauss
1. Klasyczny racjonalizm polityczny
2. Politeia
3. Okruchy prawdy w polityce i metoda ukrywania prawdy
4. Dlaczego należy chronić politykę przed prawdą i prawdę przed polityką?
5. Rozum teoretyczny i roztropność
Rozdział drugi: John Rawls
1. Liberalizm polityczny
2. Demokracja konstytucyjna
3. Metoda unikania całej prawdy w polityce i bezsporne sądy
4. Dlaczego powinno się wystrzegać całej prawdy w polityce?
5. Rozum teoretyczny i rozum praktyczny
Rozdział trzeci: Jürgen Habermas
1. Dyskursowa teoria demokratycznego państwa prawnego
2. Demokracja deliberatywna
3. Analogia pomiędzy prawdą a słusznością oraz pewniki praktyczne
4. Dlaczego trzeba dążyć jedynie do konsensualnego unormowania?
5. Rozum komunikacyjny
Konkluzje i komentarze
Wniosek pierwszy
Wniosek drugi
Wniosek trzeci
Wniosek czwarty
Bibliografia
Streszczenie
Indeks nazwisk
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »