Problem tymczasowego aresztowania na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki -

Problem tymczasowego aresztowania na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki

249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-505-7
Data wydania 1 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 272
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Celem monografii jest dostarczenie czytelnikowi użytecznego i praktycznego wprowadzenia do problematyki tymczasowego aresztowania, wywołanie dyskusji nad działaniem tej instytucji i jej gwarancjami konstytucyjnymi oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda w zakresie brzmienia rozdz. 28 KPK.

W kompleksowy sposób monografia omawia następujące zagadnienia:

  • tymczasowe aresztowanie w kontekście instrumentów przymusu procesowego oraz ocen społecznych;
  • tymczasowe aresztowanie w świetle badań praktyki stosowania prawa;
  • przyczyny nadużywania tymczasowego aresztowania;
  • konstytucyjne gwarancje ochrony praw i wolności jednostki w kontekście modelu regulacyjnego tymczasowego aresztowania;
  • ocena zgodności regulacji rozdziału 28 KPK z konstytucyjnym, konwencyjnym i unijnym standardem minimalnym na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej;
  • ocena zgodności regulacji rozdziału 28 KPK z minimalnym standardem gwarancyjnym w perspektywie praktyki stosowania prawa (wykładnia operatywna);
  • tzw. ogólne przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania;
  • szczególne przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania;
  • zakres ustaleń dowodowych sądu w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
  • problem alternatywnych dla pozbawienia wolności środków zapobiegawczych.

Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków – adwokatów i sędziów.