Prawo wodne. Gospodarowanie wodami. Komentarz -

Prawo wodne. Gospodarowanie wodami. Komentarz

194,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-774-5
Data wydania 22 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 506
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 506
Rozmiar pliku: 701,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
194,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W komentarzu omówiono wybrane przepisy ustawy – prawo wodne z 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478), które dotyczą gospodarowania wodami i stanowią podstawę do wydawania indywidualnych aktów administracyjnych lub wpływają na ich postanowienia. Przedstawiono w nim okoliczności decydujące o korzystaniu z konkretnej wody takie jak np.: sposób uregulowania jej własności, opłaty za usługi wodne czy zgody wodnoprawne.

Autor omówił m.in. takie zagadnienia, jak:

  • obowiązki formalne spoczywające na podmiotach korzystających z wód,
  • przebieg prawidłowego postępowania w przedmiocie wydania decyzji stanowiących podstawę gospodarowania wodami,
  • elementy, które mają szczególne znaczenie przy wydawaniu konkretnych rodzajów decyzji administracyjnych.

Książka przeznaczona jest dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Spis treści

Wykaz skrótów   

Wprowadzenie  .

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

DZIAŁ I. Zasady ogólne 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

DZIAŁ II. Korzystanie z wód 

Rozdział 1. Korzystanie z wód i usługi wodne 

DZIAŁ VI. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Rozdział 1. Własność wód i obowiązki ich właścicieli 

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami 

Rozdział 3. Kontrola gospodarowania wodami 

DZIAŁ IX. Zgoda wodnoprawna 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 

Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 

Rozdział 4. Zgłoszenie wodnoprawne 

Bibliografia