Prawo rzeczowe. Wydanie 5 - Katarzyna Anna Dadańska

Prawo rzeczowe. Wydanie 5

Katarzyna Anna Dadańska

69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-173-6
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 539
Rozmiar pliku: 5,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 539
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 539
Rozmiar pliku: 7,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Opis

Książka Prawo rzeczowe obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140–352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące:

  • pojęcia, treści i wykonywania prawa własności
  • współwłasności
  • użytkowania wieczystego
  • ograniczonych praw rzeczowych
  • posiadania.

Stan prawny: wrzesień 2020 r. W piątym wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany stanu prawnego wprowadzone m.in. przez:

  • ustawę z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.), na mocy której doszło z dniem 1.1.2019 r. do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 1 ust. 1),
  • ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.), która z dniem 30.5.2020 r. wprowadziła do KC art. 3871 regulujący umowę przewłaszczenia nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • ustawę z 26.6.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080) o wyłączeniu zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego oraz działu spadku spod części rygorów KształUstRolU (w szczególności wymogu posiadania przez nabywcę statusu rolnika indywidulanego),
  • ustawę z 13.6.2019 r.  o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany do WłLokU odnoszące się do zarządu nieruchomością wspólną  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309).

Piąte wydanie podręcznika uzupełniono o aktualną literaturę przedmiotu oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów powszechnych.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »