Prawo rynku finansowego - Eugenia Fojcik-Mastalska

Prawo rynku finansowego

Eugenia Fojcik-Mastalska

127,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-220-4
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 232
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 232
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
127,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Monogra a stanowi podsumowanie toczącej się przez kilka ostatnich lat dyskusji naukowej
podjętej w ramach Seminariów Prawa Rynku Finansowego. Autorzy prezentowanej pracy są
uznanymi specjalistami w zakresie prawa rynku nansowego, prawa nansowego, prawa
cywilnego, ekonomii. Posiadają niezwykle obszerny dorobek naukowy, który jest bardzo
dobrze znany i często cytowany.
Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monogra ą poświęconą prawu rynku
nansowego, przedstawiającą jego specy kę, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe
i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru rynku nansowego. Po raz pierwszy
w krajowej literaturze zaprezentowana została też tematyka ram prawnych i znaczenia prawa
rynku nansowego jako nowej gałęzi prawa.
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do regulatorów i nadzorców krajowego rynku
nansowego oraz instytucji regulowanych. Zainteresuje pracowników naukowych, doktoran-
tów i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą podmiotów
funkcjonujących na rynku nansowym.

(...) prawo nansowe powinno obejmować również nowy obszar regulacji, jakim jest prawo
rynku nansowego. Są to unormowania dotyczące organizacji i funkcjonowania tegoż rynku,
w tym zasady kontroli i nadzoru państwa nad instytucjami nansowymi działającymi na rynku
nansowym oraz ich powiązania nansowe z sektorem nansów publicznych. Stąd też prawo
rynku nansowego obejmuje regulacje normatywne związane z oddziaływaniem państwa na
organizację i funkcjonowanie instytucji nansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń
czy instytucje płatnicze w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz stabilności
i bezpieczeństwa rynku nansowego. (...) recenzowany utwór ujmuje to zagadnienie w sposób
kompleksowy, poczynając od doktryny, poprzez rozwiązania instytucjonalne a kończąc na
praktyce. Sekwencja wymienionych zagadnień zasługuje na aprobatę. Taka pozycja była po-
trzebna i dobrze, że została napisana .
Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 11
Część I Ujęcie doktrynalne
Eugenia Fojcik-Mastalska Prawo rynku finansowego w systemie prawa 19
Cezary Kosikowski Nowe prawo rynku finansowego Unii Europejskiej 27
Mariola Lemonnier Rola badań porównawczych i interdyscyplinarnych w kwestiach rynku i nadzoru finansowego 39
Część II Ujęcie instytucjonalne
Jan Monkiewicz Unia bankowa jako zmiana architektury regulacyjnej i nadzorczej rynku finansowego z perspektywy ekonomicznej 59
Anna Jurkowska-Zeidler Prawo unii bankowej 74
Tomasz Nieborak Unia bankowa - w stronę bezpieczeństwa i stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej? 94
Magdalena Fedorowicz Prawne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego w świetle krajowych projektów ustaw o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w ramach przedsejmowego etapu legislacyjnego 113
Część III Ujęcie materialne
Zbigniew Ofiarski Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego 137
Marcin Olszak Wydawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegrowanego podejścia do wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym 161
Dorota Maśniak Znaczenie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (U) wydanej dla banków dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń dla regulacji rynku ubezpieczeniowego 176
Marcin Orlicki O potrzebie rekomendacji U i wytycznych dystrybucyjnych Komisji Nadzoru Finansowego dla regulacji współpracy banków i ubezpieczycieli 192
Podsumowanie 205
Akty prawne 209
Orzecznictwo 217
Pisma urzędowe i inne dokumenty 219
Bibliografia 223
O Autorach 235
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »