Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta - Dorota Karkowska

Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta

Dorota Karkowska

35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-3015-2
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 176
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera analizę wybranych pytań dotyczących problematyki praw pacjenta zadawanych przez użytkowników serwisu "Prawo i Zdrowie", studentów kierunków medycznych, słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu ochrony zdrowia, praktyków oraz przedstawicieli organizacji działających w zakresie ochrony praw pacjenta.
Większość pytań uzupełniają dodatkowe uwagi, w których omówiono szczególnie ważne kwestie, do niektórych dodano fragment przedstawiający zagrożenia, wskazując na brak jednoznaczności interpretacyjnej przepisów, rozbieżności pomiędzy poglądami doktryny prawa a kierunkiem orzecznictwa sądowego lub stosowanej praktyki, a także ewentualne sankcje prawne grożące za naruszanie przyjętych w prawie rozwiązań.

Jest to pierwsze na polskim rynku opracowanie proponujące konkretne sposoby rozwiązywania codziennych problemów pacjentów, lekarzy i innych osób związanych z ochroną zdrowia w zakresie szeroko pojętych praw pacjenta.

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

1. Zakres informacji przekazywany pacjentowi 15
2. Prawo dziecka do informacji o swoim stanie zdrowia 17
3. Nieinformowanie pacjenta o niepomyślnym rokowaniu, a informowanie rodziny 19
4. Pozytywny wynik badania histopatologicznego. Obowiązek szpitala 20
5. Udzielanie informacji przez pielęgniarkę. Niepomyślne rokowanie 22
6. Informowanie osób bliskich 23
7. Prawo pacjenta do nieinformowania a wyrażenie zgody 25
8. Telefoniczne przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta 26
9. Prawo do zrozumiałej informacji 28
10. Udzielanie informacji o pacjencie firmie ubezpieczeniowej 29
11. Pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Powiadomienie rodziny 32
12. Informowanie o zakażeniu wirusem HIV 34
13. Zgoda pacjenta 36
14. Zakres zgody 37
15. Przekroczenie zakresu zgody pacjenta 40
16. Osoba małoletnia. Współdecydowanie o procesie leczenia 42
17. Podanie leku przez nauczyciela . 46
18. Zgoda na przytrzymanie dziecka 47
19. Zgoda jednego rodzica 48
20. Przetaczanie krwi Świadkom Jehowy 49
21. Zgoda na badanie alkomatem . 51
22. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego 52
23. Nieudzielenie pomocy medycznej przez lekarza w czasie wypadku drogowego 55
24. Opieka terminalna. Odstąpienie od zabiegu operacyjnego 57
25. Respektowanie wcześniej wyrażonej woli pacjenta 58
26. Opieka nad osobą w śpiączce 59
27. Zapłodnienie in vitro 61
28. Płód niezdolny do życia a zabieg przerwania ciąży 62
29. Wyrażenie przez kobietę małoletnią zgody na przerwanie ciąży 65
30. Chory na gruźlicę - brak zgody 66
31. Obowiązek badania w kierunku zakażenia HIV 67
32. Leczenie osoby chorej na AIDS 69
33. Zgoda na pobranie krwi w kierunku zakażenia HIV 70
34. Obowiązek badania dziecka na styczność z chorobą zakaźną 71
35. Przymusowe leczenie osoby uzależnionej od narkotyków 72
36. Przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu 73
37. Odmowa pacjenta poddania się hospitalizacji 75
38. Wypisanie pacjenta ze szpitala wbrew jego woli 76
39. Żądanie pacjenta wypisania ze szpitala 77
40. Przymus bezpośredni a badanie pacjenta cierpiącego na depresję 79
41. Przymus bezpośredni - przesłanki stosowania i jego dopuszczalny zakres 80
42. Osoba chora na Alzheimera - krępowanie pasami 82
43. Przytrzymanie dziecka a przymus bezpośredni 82
44. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę niepsychiatryczną 83
45. Powiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego 83
46. Stosowanie przymusu w szpitalu niepsychiatrycznym 84
47. Małżonek zmarłego a dostęp do dokumentacji medycznej 86
48. Wydanie oryginalnej dokumentacji medycznej 87
49. Termin udostępnienia dokumentacji medycznej 88
50. Czyją własnością są wyniki badań? 89
51. Zasady prowadzenia list oczekujących 90
52. Wybór lekarza w szpitalu 92
53. Odmowa wpisania na listę POZ 93
54. Wypowiedzenie opieki pacjentowi przez lekarza POZ 94
55. Zakres informacji na recepcie 96
56. Dzielenie leku na dwie recepty 101
57. Polecenie apteki przez lekarza 102
58. Wypisywanie recept bez zbadania pacjenta 103
59. Leki dla inwalidy wojennego 105
60. Prawo osoby bezdomnej do świadczeń opieki zdrowotnej 106
61. Adres zamieszkania a prawo do świadczenia opieki zdrowotnej 108
62. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji 110
63. Zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 111
64. Zmiana miejsca zamieszkania 113
65. Bezpłatne zaświadczenia lekarskie 114
66. Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną 115
67. Skierowanie do szpitala z prywatnego gabinetu 116
68. Skierowanie na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 116
69. Skierowanie do szpitala i dołączenie wyników badań 118
70. Data ważności skierowania 119
71. Badanie RTG 120
72. Domowa opieka paliatywna 121
73. Definicja zgonu 123
74. Tryb postępowania ze zwłokami po śmierci 124
75. Jak długo może potrwać sekcja zwłok martwo urodzonego dziecka? 126
76. Czy rodzina pacjenta może nie zgodzić się na sekcję zwłok pacjenta, który zmarł w szpitalu? 127
77. Czy przeprowadza się sekcję zwłok osób, które zmarły w domu lub na ulicy? 129
78. Depozyt rzeczy pacjenta zmarłego 130
79. Sprzeciw potencjalnego dawcy 131
80. Zgoda rodziny na przeszczep po śmierci pacjenta 133
81. Przepustka w trakcie pobytu w szpitalu 133
82. Potwierdzenie przez lekarza podpisu chorego 134
83. Obchody lekarskie i pielęgniarskie 135
84. Ubezpieczenie prywatne a pokrycie kosztów leczenia odwykowego 136
85. Obecność osoby najbliższej w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego 137
86. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w trakcie pobytu w szpitalu 138
87. Ograniczenie prawa do kontaktu z rodziną w trakcie hospitalizacji 140
88. Obecność studentów medycyny w tracie udzielania świadczenia zdrowotnego 142
89. Przyczynienie się pacjenta do powstałej szkody 145
90. Zakres roszczeń rodziny 146
91. Niedostateczna informacja i możliwość dochodzenia odszkodowania 147
92. Brak pożądanego efektu zabiegu chirurgii estetycznej. Odszkodowanie 151
93. Umowne wyłączenie odpowiedzialności lekarza 153
94. Odpowiedzialność zespołu operacyjnego 153
95. Podpis pod kartą praw pacjenta 154
96. Kto powołuje rzecznika praw pacjenta w szpitalach? 155

Wykaz aktów prawnych 159
Wykaz orzeczeń 162
Literatura 165
Indeks rzeczowy 171
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »