Prawo ochrony danych osobowych i prawo do informacji publicznej. Zarys wykładu - Grzegorz Kuca

Prawo ochrony danych osobowych i prawo do informacji publicznej. Zarys wykładu

Grzegorz Kuca

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-383-9
Data wydania 9 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 196
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 196
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W opracowaniu syntetycznie i przystępnie objaśniono m.in.:
• podstawy prawne przetwarzania danych,
• obowiązki administratorów,
• prawa osób, których dane są przetwarzane,
• zasady przechowywania i usuwania danych,
• terminy i formy udostępniania informacji publicznych,
• podstawy odmowy udostępnienia informacji.

Omawiane zagadnienia uzupełnione zostały wskazówkami praktycznymi, kazusami, wzorami pism oraz schematami.

Książka wskazuje m.in., jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. Czytelnicy będą mogli ponadto zrozumieć swoje uprawnienia w kontekście przetwarzania ich danych osobowych oraz nauczyć
się, jak korzystać z prawa do informacji publicznej.

Publikacja zainteresuje studentów, będzie przydatna także prawnikom (adwokatom, radcom prawnym, sędziom), jak również inspektorom ochrony danych, koordynatorom ochrony danych osobowych i pracownikom samorządowym.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Część I

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rozdział I

Prawo ochrony danych osobowych – zagadnienia podstawowe | str. 23

1.1. Pojęcie ochrony danych osobowych | str. 23

1.2. Źródła prawa ochrony danych osobowych | str. 24

Kazus 1. „Podstawa prawna” | str. 34

Rozdział II

Najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych | str. 35

2.1. Dane osobowe | str. 35

2.2. Przetwarzanie danych osobowych | str. 38

2.3. Profilowanie danych osobowych | str. 39

2.4. Pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych | str. 40

2.5. Administrator danych osobowych | str. 42

2.6. Podmiot przetwarzający dane osobowe | str. 43

2.7. Osoba przetwarzająca dane z upoważnienia administratora lub podmiotu
 przetwarzającego | str. 44

2.8. Odbiorca danych osobowych | str. 46

2.9. Inspektor ochrony danych osobowych | str. 46

2.10. Organ nadzorczy | str. 48

2.11. Naruszenie ochrony danych osobowych | str. 49

Kazus 2. „Hospitalizacja polityka” | str. 53

Rozdział III

Zasady przetwarzania danych osobowych | str. 54

3.1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości | str. 55

3.2. Zasada celowości | str. 56

3.3. Zasada adekwatności i minimalizacji | str. 57

3.4. Zasada merytorycznej poprawności danych | str. 58

3.5. Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych | str. 59

3.6. Zasada zabezpieczenia danych | str. 60

3.7. Zasada rozliczalności | str. 61

Kazus 3. „Home office jako element work-life-balance” | str. 61

Rozdział IV

Podstawy przetwarzania danych osobowych | str. 63

4.1. Przesłanki przetwarzania „zwykłych” danych osobowych | str. 63

4.2. Przesłanki przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych | str. 69

4.3. Przesłanki przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków
skazujących i czynów zabronionych | str. 78

Kazus 4. „Medycyna estetyczna” | str. 81

Rozdział V

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane | str. 82

5.1. Uprawnienia informacyjne | str. 82

5.2. Uprawnienia korekcyjne | str. 85

5.3. Uprawnienia decyzyjne | str. 86

5.4. Uprawnienia do korzystania ze środków ochrony prawnej | str. 90

Kazus 5. „Szklany sufit” | str. 94

Rozdział VI

Obowiązki administratora | str. 95

6.1. Obowiązek przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych | str. 97

6.2. Obowiązek realizacji uprawnień podmiotów danych osobowych | str. 98

6.3. Obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych | str. 99

6.4. Obowiązek zabezpieczania danych osobowych | str. 100

6.5. Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych | str. 101

6.6. Obowiązki związane z dokumentacją przetwarzania danych osobowych | str. 103

Kazus 6. „Open’er Festival” | str. 104

Rozdział VII

Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych | str. 105

7.1. Odpowiedzialność administracyjna | str. 106

7.2. Odpowiedzialność cywilna | str. 112

7.3. Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 114

7.4. Odpowiedzialność karna | str. 115

Kazus 7. „Prywatność naukowców” | str. 116

Rozdział VIII

Zakres, wyłączenia i ograniczenia stosowania przepisów o ochronie danych
osobowych | str. 117

8.1. Zakres podmiotowy i terytorialny zastosowania przepisów | str. 117

8.2. Zakres przedmiotowy zastosowania przepisów | str. 119

8.3. Wyłączenia ogólne | str. 122

8.4. Ograniczenia szczegółowe dotyczące niektórych przepisów | str. 125

8.5. Wyłączenia i ograniczenia dotyczące szczególnych przypadków
przetwarzania danych | str. 128

Kazus 8. „Statystyka medyczna” | str. 133

Kazus 9. „Korupcja polityczna” | str. 134

Część II

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rozdział I

Prawo do informacji publicznej – zagadnienia podstawowe | str. 137

1.1. Pojęcie dostępu do informacji publicznej | str. 137

1.2. Zakres podmiotowy zastosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej | str. 139

1.3. Zakres przedmiotowy zastosowania przepisów o dostępie do
informacji publicznej | str. 141

Kazus 10. „Polityka prorodzinna” | str. 143

Rozdział II

Sposoby dostępu do informacji publicznej | str. 145

2.1. Ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej | str. 146

2.2. Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej | str. 148

2.3. Ogłaszanie informacji przez jej wyłożenie lub wywieszenie | str. 149

2.4. Udostępnianie informacji na wniosek | str. 150

2.5. Udostępnianie informacji w portalu danych | str. 156

Kazus 11. „Grant naukowy” | str. 157

Rozdział III

Zasady udostępniania informacji publicznej | str. 158

3.1. Termin na udostępnienie informacji publicznej | str. 158

3.2. Forma udostępnienia informacji publicznej | str. 164

3.3. Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej | str. 166

3.4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie
postępowania | str. 168

Kazus 12. „Równouprawnienie” | str. 173

Akty normatywne | str. 175

Literatura | str. 177

Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych oraz Grupy Roboczej Art. 29 | str. 181

Orzecznictwo | str. 183

Wykaz schematów | str. 187

Skorowidz | str. 189

Autorzy | str. 195

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »