Prawo o ruchu drogowym. Komentarz - Michał Burtowy

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Michał Burtowy

196,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-782-9
Data wydania 16 maja 2023
Język: Polski
Liczba stron: 580
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 580
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
196,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Komentarz przystępnie i praktycznie omawia zagadnienia dotyczące zasad zachowania na drodze, obowiązków uczestników ruchu – kierujących pojazdami i pieszych, warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, rejestracji pojazdów oraz ich badań technicznych.

Drugie wydanie uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze i rozwój orzecznictwa w przedmiotowym zakresie od czasu ukazania się I wydania, w tym nowelizację art. 44 p.r.d., która wejdzie w życie 1 października 2023 r.

Aktualizacje obejmują m.in.:
• nową definicję drogi dla pieszych i chodnika, skrzyżowania i innych części drogi, jak również idące za nimi modyfikacje w przepisach określających zasady ruchu drogowego oraz inne zmiany w słowniczku wyrażeń ustawowych,
• zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
• nowe regulacje w zakresie kwalifikacji kierowców (w tym kierowców zawodowych),
• zmiany w przepisach odnoszących się do kompetencji organów kontroli ruchu drogowego,
• rozwój poglądów prawnych i orzecznictwa na kwestie pierwszeństwa pieszych.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 21

Podstawowa literatura  | str. 27

Przedmowa do II wydania  | str. 29

Wprowadzenie  | str. 31

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)  | str. 33

 

DZIAŁ I. Przepisy ogólne  | str. 35

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]  | str. 36

Art. 2. [Definicje legalne]  | str. 41

 

DZIAŁ II. Ruch drogowy  | str. 103

 

Rozdział 1. Zasady ogólne  | str. 103

Art. 3. [Zasady zachowania na drodze]  | str. 106

Art. 4. [Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności)]  | str. 108

Art. 5. [Hierarchia dyrektyw]  | str. 109

Art. 6. [Osoby uprawnione do wydania poleceń i sygnałów]  | str. 110

Art. 7. [Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym]  | str. 113

Art. 8. [Uprawnienia osób niepełnosprawnych; karta parkingowa]  | str. 115

Art. 8a. (uchylony)  | str. 119

Art. 8b. [Uprawnienia wynikające z karty kombatanta]  | str. 119

Art. 9. [Obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu; korytarz życia]  | str. 120

Art. 10. [Organy zarządzające ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad zarządzaniem]  | str. 121

 

Rozdział 2. Ruch pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch  | str. 125

Art. 11. [Obowiązki pieszego]  | str. 125

Art. 12. [Ruch kolumny pieszych]  | str. 127

Art. 13. [Przechodzenie pieszego przez jezdnię]  | str. 129

Art. 14. [Zakazy dotyczące pieszych]  | str. 132

Art. 15. [Ruch zamknięty dla pojazdów]  | str. 134

Art. 15a. [Zasady poruszania się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch]  | str. 134

 

Rozdział 3. Ruch pojazdów  | str. 136

Oddział 1. Zasady ogólne  | str. 136

Art. 16. [Obowiązki kierującego pojazdem]  | str. 136

Oddział 2. Włączanie się do ruchu  | str. 138

Art. 17. [Zasady włączania się do ruchu]  | str. 138

Art. 18. [Obowiązki zbliżającego się do przystanku autobusowego (trolejbusowego) i kierującego autobusem (trolejbusem)]  | str. 139

Art. 18a. [Obowiązki zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego i kierującego autobusem]  | str. 140

Oddział 3. Prędkość i hamowanie  | str. 141

Art. 19. [Bezpieczna prędkość. Odstęp między pojazdami]  | str. 141

Art. 20. [Dopuszczalna prędkość]  | str. 144

Art. 21. [Ograniczenie lub zwiększenie prędkości za pomocą znaków drogowych]  | str. 146

Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu  | str. 146

Art. 22. [Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu; zakazy zawracania; jazda na suwak]  | str. 146

Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie  | str. 150

Art. 23. [Wymijanie, omijanie i cofanie]  | str. 150

Oddział 6. Wyprzedzanie  | str. 151

Art. 24. [Wyprzedzanie]  | str. 151

Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu  | str. 154

Art. 25. [Skrzyżowanie]  | str. 154

Art. 26. [Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych]  | str. 155

Art. 27. [Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów]  | str. 158

Art. 28. [Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżaniu przez przejazd]  | str. 159

Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza  | str. 161

Art. 29. [Używanie sygnału dźwiękowego lub świetlnego]  | str. 161

Art. 30. [Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza]  | str. 162

Oddział 9. Holowanie  | str. 163

Art. 31. [Warunki i zakazy holowania]  | str. 163

Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie  | str. 165

Art. 32. [Warunki jazdy w zorganizowanej kolumnie]  | str. 165

Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych  | str. 166

Art. 33. [Obowiązki kierującego rowerem lub motorowerem]  | str. 166

Art. 33a. [Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną]  | str. 169

Art. 33b. [Obowiązki kierującego urządzeniem transportu osobistego]  | str. 170

Art. 33c. [Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego podczas korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych]  | str. 170

Art. 33d. [Minimalny wiek osoby kierującej hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego]  | str. 170

Art. 34. [Kierowanie pojazdem zaprzęgowym]  | str. 172

 

Rozdział 4. Ruch zwierząt  | str. 174

Art. 35. [Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt]  | str. 174

Art. 36. [Zakazy jazdy wierzchem. Prowadzenie luzem zwierzęcia]  | str. 174

Art. 37. [Pędzenie zwierząt]  | str. 174

 

Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach  | str. 176

Oddział 1. Przepisy porządkowe  | str. 176

Art. 38. [Obowiązek posiadania i okazywania dokumentów]  | str. 176

Art. 39. [Korzystanie z pasów bezpieczeństwa]  | str. 179

Art. 40. [Używanie kasków ochronnych]  | str. 182

Art. 41. [Używanie elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty na drodze]  | str. 183

Art. 42. [Poruszanie się niewidomych; biała laska]  | str. 184

Art. 43. [Opieka nad dzieckiem korzystającym z drogi]  | str. 184

Art. 44. [Postępowanie w razie wypadku drogowego]  | str. 185

Art. 45. [Zakazy ruchu drogowego]  | str. 188

Oddział 2. Zatrzymanie i postój  | str. 191

Art. 46. [Miejsce i warunki zatrzymania lub postoju pojazdu]  | str. 191

Art. 47. [Zatrzymanie lub postój na chodniku]  | str. 191

Art. 47a. [Zatrzymanie pojazdu w tunelu]  | str. 192

Art. 48. (uchylony)  | str. 192

Art. 49. [Zakazy zatrzymania i postoju]  | str. 192

Art. 50. [Sygnalizowanie postoju pojazdu]  | str. 193

Art. 50a. [Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych]  | str. 196

Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych  | str. 198

Art. 51. [Zasady używania świateł mijania, do jazdy dziennej, drogowych i przeciwmgłowych]  | str. 198

Art. 52. [Używanie świateł pozycyjnych i szperacza]  | str. 199

Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym  | str. 200

Art. 53. [Pojazdy uprzywilejowane]  | str. 200

Art. 54. [Żółte sygnały błyskowe]  | str. 202

Art. 55. [„L” – Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego]  | str. 203

Art. 56. (uchylony)  | str. 204

Art. 57. [Pojazd przewożący zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży]  | str. 204

Art. 57a. [Autobus szkolny]  | str. 204

Art. 58. [Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych]  | str. 204

Art. 59. [Oznaczenie pojazdów w ruchu międzynarodowym]  | str. 206

Art. 60. [Zakazy używania pojazdu]  | str. 206

Art. 61. [Warunki przewozu ładunku]  | str. 208

Art. 62. [Masa całkowita przyczepy; przejazd zespołu pojazdów]  | str. 212

Art. 63. [Warunki przewozu osób]  | str. 213

Art. 64. [Warunki ruchu pojazdu nienormatywnego]  | str. 215

Art. 64a. (uchylony)  | str. 216

Art. 64b. [Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego]  | str. 216

Art. 64c. [Zezwolenia kategorii II–IV na przejazd pojazdu nienormatywnego]  | str. 217

Art. 64d. [Zezwolenie kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego]  | str. 218

Art. 64e. [Wyłączenia z zezwoleń]  | str. 219

Art. 64ea. [Uznanie przejazdu pojazdu nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia]  | str. 220

Art. 64f. [Maksymalne stawki opłat za wydanie zezwolenia]  | str. 220

Art. 64g. [Przepływ środków z opłat; prowizja od opłaty]  | str. 221

Art. 64h. [Wybór producenta blankietów zezwoleń]  | str. 222

Art. 64i. [Delegacje w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych]  | str. 222

Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny  | str. 226

Art. 65. [Warunki organizowania imprez wymagających wykorzystania z drogi w sposób szczególny]  | str. 226

Art. 65a. [Obowiązki organizatora imprezy]  | str. 226

Art. 65b. [Wniosek o wydanie zezwolenia na odbycie imprezy]  | str. 228

Art. 65c. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na odbycie imprezy]  | str. 230

Art. 65d. [Cofnięcie wydanego zezwolenia na odbycie imprezy]  | str. 230

Art. 65e. [Termin wydania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy]  | str. 230

Art. 65f. [Przerwanie imprezy odbywającej się bez zezwolenia]  | str. 230

Art. 65g. [Fakultatywne przesłanki przerwania imprezy]  | str. 230

Art. 65h. [Imprezy o charakterze religijnym]  | str. 231

Art. 65i. [Stosowanie k.p.a. w postępowaniach w przedmiocie zezwoleń na odbycie imprezy]  | str. 231

Art. 65j. [Przewóz osób kolejką turystyczną]  | str. 231

Oddział 6. Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi  | str. 234

Art. 65k. [Definicja pojazdu autonomicznego]  | str. 235

Art. 65l. [Zezwolenie na prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych]  | str. 235

Art. 65m. [Odmowa wydania, cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia]  | str. 236

Art. 65n. [Obowiązki organizatorów prac badawczych]  | str. 237

 

DZIAŁ III. Pojazdy  | str. 242

 

Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów  | str. 243

Art. 66. [Warunki techniczne pojazdów oraz ich wyposażenie; ogranicznik prędkości; blokada alkoholowa]  | str. 244

Art. 66a. [Cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN)]  | str. 250

Art. 67. [Odstępstwo od warunków technicznych; hamulec pojazdu zaprzęgowego]  | str. 251

Art. 68–70. (uchylone)  | str. 255

 

Rozdział 1a. Homologacja  | str. 255

Art. 70a. [Definicje legalne]  | str. 258

Art. 70b. [Obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań technicznych. Procedura homologacji]  | str. 260

Art. 70c. [Rodzaje świadectw homologacji]  | str. 263

Art. 70d. [Zakres obowiązku uzyskania świadectwa homologacji]  | str. 264

Art. 70e. [Wyłączenie obowiązku uzyskania świadectwa homologacji]  | str. 267

Art. 70f. [Odpowiedzialność producenta w procedurze homologacji]  | str. 269

Art. 70g. [Zakaz wprowadzania do obrotu nowego pojazdu lub wyposażania. Wycofanie z obrotu]  | str. 270

Art. 70h. [Homologacja pojazdów zasilanych gazem; właściwość organu, wniosek, wysokość opłaty]  | str. 272

Art. 70i. [Procedura wydania świadectwa typu WE dla pojazdów nowatorskich]  | str. 276

Art. 70j. [Uznanie świadectwa homologacji. Uchylenie decyzji o uznaniu]  | str. 279

Art. 70k. [Uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach]  | str. 280

Art. 70l. [Kopia świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach]  | str. 281

Art. 70m. [Stosowanie procedury mieszanej dla pojazdów produkowanych w małych seriach]  | str. 282

Art. 70n. [Organ wydający i zmieniający świadectwa homologacji]  | str. 283

Art. 70o. [Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji]  | str. 286

Art. 70p. [Przesłanki odmowy wydania świadectw homologacji]  | str. 288

Art. 70q. [Obowiązek powiadomienia. Wygaśnięcie świadectwa homologacji]  | str. 291

Art. 70r. [Cofnięcie świadectwa homologacji. Wezwanie do usunięcia niezgodności]  | str. 292

Art. 70s. [Obowiązki producenta nowych pojazdów]  | str. 294

Art. 70t. [Obowiązki i uprawnienia producenta nowych pojazdów w zakresie przedmiotu wyposażenia]  | str. 295

Art. 70u. [Postępowanie w przypadku stwierdzenia w pojeździe zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub środowiska]  | str. 297

Art. 70v. [Przekazywanie dokumentów homologacyjnych Komisji Europejskiej oraz organom innych państw]  | str. 300

Art. 70w. [Kontrola zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia, części lub zgodności montażu instalacji]  | str. 302

Art. 70x. [Przekazanie informacji o zastrzeżeniach organowi państwa, które wydało świadectwo homologacji]  | str. 304

Art. 70y. [Jednostka uprawniona. Koszty badań i kontroli]  | str. 305

Art. 70z. [Badania homologacyjne instalacji do zasilania gazem]  | str. 307

Art. 70za. [Wyznaczenie jednostki uprawnionej do przeprowadzania badań]  | str. 310

Art. 70zb. [Wyznaczenie producenta pojazdów kategorii M, N, O lub podmiotu przez niego upoważnionego jako jednostki uprawnionej]  | str. 311

Art. 70zc. [Nadzór nad jednostką uprawnioną]  | str. 313

Art. 70zd. [Cofnięcie uprawnienia – wyznaczenia jako jednostki uprawnionej]  | str. 314

Art. 70ze. [Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu przedmiotu wyposażenia lub części, nieobjętego procedurą homologacji]  | str. 315

Art. 70zf. [Zmiana warunków stanowiących podstawę do wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu]  | str. 316

Art. 70zg. [Zapewnienie producenta o zgodności produkcji wyposażenia z warunkami zezwolenia]  | str. 317

Art. 70zh. [Kontrola zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części]  | str. 317

Art. 70zi. [Upoważnienie jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdu lub wyposażenia; koszty kontroli]  | str. 317

Art. 70zj. [Przychód z opłat]  | str. 319

Art. 70zk. [Prawa i obowiązki podmiotu dokonującego zabudowy nowego pojazdu oraz wprowadzającego do Polski nowy pojazd lub wyposażenie]  | str. 319

Art. 70zl. [Delegacja ustawowa]  | str. 320

Art. 70zm. [Delegacja ustawowa]  | str. 321

 

Rozdział 1b. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu  | str. 323

Art. 70zn. [Potwierdzenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu]  | str. 323

Art. 70zo. [Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Organ właściwy]  | str. 325

Art. 70zp. [Uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego przez organ państwa UE]  | str. 326

Art. 70zq. [Badanie potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych]  | str. 328

Art. 70zr. [Przychód z opłat]  | str. 329

Art. 70zs. [Delegacja ustawowa]  | str. 329

 

Rozdział 1c. Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu  | str. 330

Art. 70zt. [Pojazdy podlegające potwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych]  | str. 330

Art. 70zu. [Organ wydający świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; wniosek i opłata]  | str. 330

Art. 70zv. [Badanie w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu]  | str. 331

Art. 70zw. [Przychód z opłaty]  | str. 332

Art. 70zx. [Delegacja ustawowa – wzory dokumentów i wysokość opłaty]  | str. 332

Art. 70zy. [Waloryzacja maksymalnych stawek opłat]  | str. 333

Art. 70zz. [Wyłączenie zastosowania przepisów]  | str. 333

 

Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu  | str. 334

Art. 71. [Dowód rejestracyjny; pozwolenie czasowe]  | str. 335

Art. 72. [Dokumenty stanowiące podstawę rejestracji pojazdu]  | str. 338

Art. 73. [Organy rejestrujące pojazdy; zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego; dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika]  | str. 343

Art. 73a. [Ewidencja tablic rejestracyjnych indywidualnych; wyznaczenie pojemności tablic rejestracyjnych dla tablic tymczasowych oraz samochodowych jednorzędowych zmniejszonych i tymczasowych]  | str. 348

Art. 73b. [Wymiana informacji o pojazdach zarejestrowanych między państwami członkowskimi UE lub EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym]  | str. 350

Art. 73c. [Rejestracja pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży pojazdów samochodowych]  | str. 352

Art. 73d. [Baza punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium RP]  | str. 355

Art. 74. [Czasowa rejestracja pojazdu]  | str. 357

Art. 74a. [Zasady wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego oraz wtórników tablic rejestracyjnych]  | str. 359

Art. 74b. [Zwrot wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych do producenta tablic]  | str. 363

Art. 75. [Wpis zastrzeżenia. Opłaty]  | str. 364

Art. 75a. [Produkcja tablic rejestracyjnych]  | str. 366

Art. 75aa. [Organ prowadzący rejestr; prostowanie z urzędu wpisu do rejestru; obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w razie zmiany danych]  | str. 367

Art. 75ab. [Wniosek o wpis do rejestru]  | str. 367

Art. 75ac. [Treść podlegająca wpisowi do rejestru; zaświadczenie o dokonaniu wpisu]  | str. 368

Art. 75ad. [Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych]  | str. 369

Art. 75ae. [Termin dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru]  | str. 369

Art. 75af. [Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem]  | str. 369

Art. 75ag. [Ponowny wpis do rejestru]  | str. 370

Art. 75ah. [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru]  | str. 370

Art. 75b. [Legalizacja tablic]  | str. 373

Art. 75ba. [Warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego w przypadku profesjonalnych tablic rejestracyjnych]  | str. 373

Art. 75c. [Delegacja ustawowa w zakresie tablic rejestracyjnych]  | str. 373

Art. 75ca. [Delegacja ustawowa – warunki produkcji i sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, legalizacja profesjonalnych tablic rejestracyjnych]  | str. 374

Art. 75d. (uchylony)  | str. 375

Art. 75e. [System teleinformatyczny wytwórcy dowodów rejestracyjnych; umożliwienie podmiotom uprawnionym odczytu danych zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym]  | str. 375

Art. 76. [Delegacja ustawowa]  | str. 377

Art. 77. (uchylony)  | str. 380

Art. 78. [Przeniesienie własności pojazdu]  | str. 381

Art. 78a. [Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu]  | str. 384

Art. 78b. [Opłaty stanowiące dochód powiatu]  | str. 386

Art. 79. [Wyrejestrowanie pojazdu]  | str. 387

Art. 79a. [Rzeczoznawca samochodowy]  | str. 390

Art. 79b. [Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego]  | str. 392

Art. 79c. [Zachowanie ważności dokumentów, tablic i znaków pojazdu]  | str. 392

Art. 80. [Zakaz powierzenia zadań i kompetencji gminom]  | str. 393

 

Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów  | str. 393

Art. 80a. [Utworzenie CEP. Organ prowadzący ewidencję]  | str. 393

Art. 80b. [Dane gromadzone w ewidencji]  | str. 394

Art. 80ba. [Przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji. Przekazywanie danych pomiędzy ewidencją a rejestrami]  | str. 398

Art. 80bb. [Dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji. Wprowadzanie danych do ewidencji]  | str. 401

Art. 80bc. [Termin wprowadzenia danych do ewidencji]  | str. 402

Art. 80bd. [Usunięcie niezgodności danych zgromadzonych w ewidencji]  | str. 403

Art. 80be. [Przekazanie i aktualizacja danych o przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów]  | str. 405

Art. 80bf. (uchylony)  | str. 405

Art. 80bg. [Dostęp ABW i AW do ewidencji]  | str. 406

Art. 80bh. [Elektroniczny katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu w Polsce]  | str. 406

Art. 80c. [Udostępnianie danych z ewidencji]  | str. 410

Art. 80ca. [Udostępnianie podmiotom zagranicznym danych ewidencyjnych]  | str. 412

Art. 80cb. [Elektroniczne udostępnianie zainteresowanym danych ewidencyjnych]  | str. 412

Art. 80cc. [Wniosek o udostępnienie danych ewidencyjnych]  | str. 413

Art. 80cd. [Udostępnienie danych innym podmiotom, które wykażą swój interes prawny]  | str. 413

Art. 80ce. [Ponowne wykorzystywanie danych lub informacji ewidencyjnych]  | str. 413

Art. 80cf. [Wzory wniosków. Rodzaj i zakres udostępnianych danych]  | str. 414

Art. 80cg. [Odpłatność za udostępnienie danych ewidencyjnych]  | str. 414

Art. 80ch. [Opłaty za udostępnienie danych ewidencyjnych]  | str. 414

Art. 80d. [Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Opłata ewidencyjna]  | str. 415

Art. 80e. (uchylony)  | str. 418

 

Rozdział 2b. (uchylony)  | str. 421

Art. 80f–80j. (uchylone)  | str. 421

 

Rozdział 2c. Krajowy Punkt Kontaktowy  | str. 422

Art. 80k. [Podmiot prowadzący; krajowe podmioty uprawnione; cele wymiany informacji]  | str. 422

Art. 80l. [Realizacja wymiany informacji z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich UE]  | str. 423

Art. 80m. [Zadania krajowych podmiotów]  | str. 423

Art. 80n. [Cel przetwarzania danych]  | str. 423

Art. 80o. [Zakres danych udostępnianych punktów kontaktowych innych państw członkowskich UE]  | str. 424

Art. 80p. [Sprawozdanie]  | str. 424

Art. 80q. [Wykorzystanie danych osobowych. Prawo do uzyskania informacji na temat własnych, przekazanych danych osobowych]  | str. 425

Art. 80r. [Delegacja ustawowa – wzór formularza do przekazywania informacji]  | str. 425

 

Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów  | str. 428

Art. 80s. [Podmioty uprawnione do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi]  | str. 428

Art. 80t. [Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów; opłaty]  | str. 429

Art. 80u. [Okres obowiązywania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów; nadanie numerów rejestracyjnych; wydanie blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych]  | str. 431

Art. 80v. [Wydanie kolejnej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów]  | str. 431

Art. 80w. [Warunki wykonywania jazdy testowej]  | str. 433

Art. 80x. [Wykaz pojazdów używanych w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego]  | str. 434

Art. 80y. [Obowiązki podmiotu po wygaśnięciu lub uchyleniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów]  | str. 435

Art. 80z. [Utrata lub zniszczenie profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub ich blankietów albo profesjonalnych tablic rejestracyjnych]  | str. 436

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »