Prawo nieruchomości z testami online. Wydanie 7 -

Prawo nieruchomości z testami online. Wydanie 7

119,00 zł107,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-482-1
Data wydania 1 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 490
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
119,00 zł107,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych.

W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • pojęcie nieruchomości w prawie polskim,
 • prawo własności nieruchomości,
 • rodzaje, tryby i specyfika podziałów nieruchomości,
 • opłaty adiacenckie,
 • odrębna własność lokali,
 • spółdzielcze prawa do lokali,
 • użytkowanie wieczyste,
 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • dokumentowanie tytułu własności nieruchomości oraz umowy dotyczące nieruchomości,
 • prawo pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia oraz nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji,
 • wycena i egzekucja nieruchomości,
 • rola oraz prawa i obowiązki notariusza w obrocie nieruchomościami.

Siódme wydanie zostało uaktualnione, uzupełnione o najnowszą literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie regulacji dotyczących m.in.:

 • nowej ustawy deweloperskiej,
 • Prawa o notariacie,
 • Prawa budowlanego,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • gruntów warszawskich.

Książka przeznaczona jest dla osób pragnących pogłębić wiedzę o nieruchomościach, w szczególności dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, a także aplikantów notarialnych, sądowych, adwokackich, radcowskich i komorniczych. Mogą z niej korzystać również studenci wydziałów prawa i administracji oraz słuchacze studiów podyplomowych.