Prawo konstytucyjne. Testy, kazusy, pytania i  odpowiedzi -

Prawo konstytucyjne. Testy, kazusy, pytania i odpowiedzi

67,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-785-1
Data wydania 22 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 344
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
67,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi zbiór materiałów uzupełniających do nauki prawa konstytucyjnego.

Część pierwsza zawiera pytania testowe (jedno- i wielokrotnego wyboru), pytania otwarte oraz odpowiedzi, a także przykładowy zestaw egzaminacyjny (obejmujący oprócz pytań testowych i pytań otwartych także kazus).

Część druga to kilkadziesiąt kazusów uporządkowanych tematycznie z podpowiedziami. Zbiór jest poprzedzony praktycznym omówieniem techniki rozwiązywania kazusów. Wyjaśniono tam specyfikę kazusów z zakresu prawa konstytucyjnego, podstawowe problemy związane z ich rozwiązywaniem, a także charakterystykę przepisów ustrojowych oraz szczególne zasady ich wykładni i stosowania. Technikę rozwiązywania kazusów wyjaśniono nie tylko teoretycznie, lecz także praktycznie na przykładzie konkretnych wycinkowo ujętych stanów faktycznych.

Zakres tematyczny oraz sposób uporządkowania zagadnień w książce powiązane są z tokiem uniwersyteckiego kursu z prawa konstytucyjnego. Układ publikacji umożliwia korzystanie z niej zarówno podczas stopniowego zdobywania wiedzy przez czytelnika w ciągu roku akademickiego, jak i w ramach powtórki przed egzaminem. Tematyka testów, pytań otwartych i kazusów obejmuje Konstytucję RP oraz wybrane akty normatywne.

Książka będzie przydatna studentom przygotowującym się do zajęć, kolokwiów i egzaminu, a także wszystkim osobom chcącym zweryfikować swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, w szczególności kandydatom na aplikacje prawnicze, aplikantom przystępującym do egzaminów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich czy radcowskich, jak również licealistom biorącym udział w olimpiadach.

Spis treści

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11

CZĘŚĆ I. TESTY I PYTANIA
Rozdział 1
Zasady ustrojowe 19
Rozdział 2
Konstytucyjne wolności i prawa 25
Rozdział 3
Źródła prawa 37
Rozdział 4
Formy demokracji bezpośredniej 43
Rozdział 5
Prawo wyborcze 51
Rozdział 6
Status deputowanych 57
Rozdział 7
Parlament 61
Rozdział 8
Rada Ministrów 69
Rozdział 9
Prezydent RP 75
Rozdział 10
Sądy 79
Rozdział 11
Trybunał Konstytucyjny 85
Rozdział 12
Trybunał Stanu 93
Rozdział 13
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 99
Rozdział 14
System rządów 103
Rozdział 15
Przykładowy zestaw egzaminacyjny 109
Rozdział 16
Odpowiedzi 117

CZĘŚĆ II. KAZUSY
Rozdział 1
Technika rozwiązywania kazusów 145
Rozdział 2
Kazusy 151
2.1. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 4 (status deputowanych) 152
Kazus nr 2.1.1 152
Kazus nr 2.1.2 154
Kazus nr 2.1.3 155
Kazus nr 2.1.4 157
Kazus nr 2.1.5 159
Kazus nr 2.1.6 160
Kazus nr 2.1.7 162
Kazus nr 2.1.8 164
Kazus nr 2.1.9 165
Kazus nr 2.1.10 166
2.2. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 5 (parlament) 167
Kazus nr 2.2.1 167
Kazus nr 2.2.2 169
Kazus nr 2.2.3 171
Kazus nr 2.2.4 172
Kazus nr 2.2.5 173
Kazus nr 2.2.6 175
Kazus nr 2.2.7 177
Kazus nr 2.2.8 178
Kazus nr 2.2.9 179
Kazus nr 2.2.10 180
2.3. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 6 (Rada Ministrów) 182
Kazus nr 2.3.1 182
Kazus nr 2.3.2 184
Kazus nr 2.3.3 186
Kazus nr 2.3.4 187
Kazus nr 2.3.5 189
Kazus nr 2.3.6 191
Kazus nr 2.3.7 193
Kazus nr 2.3.8 194
Kazus nr 2.3.9 195
Kazus nr 2.3.10 196
2.4. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 7 (Prezydent RP) 197
Kazus nr 2.4.1 197
Kazus nr 2.4.2 199
Kazus nr 2.4.3 201
Kazus nr 2.4.4 203
Kazus nr 2.4.5 204
Kazus nr 2.4.6 205
Kazus nr 2.4.7 206
Kazus nr 2.4.8 207
Kazus nr 2.4.9 208
Kazus nr 2.4.10 209
2.5. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 8 (Trybunał Konstytucyjny) 210
Kazus nr 2.5.1 210
Kazus nr 2.5.2 212
Kazus nr 2.5.3 213
Kazus nr 2.5.4 215
Kazus nr 2.5.5 217
Kazus nr 2.5.6 219
Kazus nr 2.5.7 220
Kazus nr 2.5.8 221
Kazus nr 2.5.9 223
Kazus nr 2.5.10 224
2.6. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 9 (zrzeszenia, zgromadzenia i związki wyznaniowe) 225
Kazus nr 2.6.1 225
Kazus nr 2.6.2 227
Kazus nr 2.6.3 228
Kazus nr 2.6.4 230
Kazus nr 2.6.5 232
Kazus nr 2.6.6 233
Kazus nr 2.6.7 234
Kazus nr 2.6.8 235
Kazus nr 2.6.9 236
Kazus nr 2.6.10 238
2.7. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 11 (Trybunał Stanu) 239
Kazus nr 2.7.1 239
Kazus nr 2.7.2 241
Kazus nr 2.7.3 243
Kazus nr 2.7.4 245
Kazus nr 2.7.5 246
Kazus nr 2.7.6 248
Kazus nr 2.7.7 249
Kazus nr 2.7.8 250
Kazus nr 2.7.9 252
Kazus nr 2.7.10 253
2.8. Zagadnienia od nr 1 (źródła prawa) do nr 14 (władza sądownicza) 254
Kazus nr 2.8.1 254
Kazus nr 2.8.2 256
Kazus nr 2.8.3 257
Kazus nr 2.8.4 258
Kazus nr 2.8.5 260
Rozdział 3
Podpowiedzi do kazusów 263
Wykaz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 339
Indeks zagadnień poruszanych w kazusach 341
O Autorach 343