Prawo konkurencji a regulacja sektorowa - Marek Szydło

Prawo konkurencji a regulacja sektorowa

Marek Szydło

80,16 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-4635-1
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 330
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
80,16 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W opracowaniu poruszono problem wzajemnych relacji między obowiązującymi w sektorach sieciowych przepisami prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej, rozważając to zagadnienie na płaszczyźnie materialnoprawnej, proceduralnej oraz instytucjonalnej. Na płaszczyźnie materialnoprawnej w pracy argumentuje się, dlaczego aksjologia prawa konkurencji powinna być przesądzająca dla interpretacji nakazów i zakazów zawartych w przepisach regulacji sektorowej. W płaszczyźnie proceduralnej praca przyjmuje dopuszczalność paralelnego stosowania prawa konkurencji i przepisów regulacji sektorowej do tych samych stanów faktycznych, proponując określone rozwiązania procesowe ułatwiające wówczas praktyczną aplikację obu grup przepisów. W płaszczyźnie instytucjonalnej praca opowiada się za utrzymaniem odrębności organów ochrony konkurencji oraz organów regulacyjnych, uwypuklając równocześnie zalety transgranicznej współpracy tych organów, i to zarówno w ramach tzw. sieci zdecentralizowanych, jak też scentralizowanych.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów 9 Przedmowa 11 Wprowadzenie 13 Przypisy 19
Rozdział I. Mechanizm stosowania prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej 23
1. Kryteria wyróżniania konkretyzacji ex post, ex ante oraz hybrydowej 23 2. Konkretyzacja ex post w prawie konkurencji 27 3. Konkretyzacja ex ante w prawie konkurencji 30 4. Konkretyzacja hybrydowa w prawie konkurencji 33 5. Ogólne uwagi na temat konkretyzacji prawa w ramach regulacji sektorowej 34 6. Konkretyzacja ex post w ramach regulacji sektorowej 35 7. Konkretyzacja ex ante w ramach regulacji sektorowej 36 8. Konkretyzacja hybrydowa w ramach regulacji sektorowej 37 9. Pożądany zakres, w jakim w ramach prawa konkurencji oraz w ramach regulacji sektorowej powinna występować konkretyzacja ex post oraz konkretyzacja ex ante 39 Przypisy 47
Rozdział II. Materialna treść nakazów oraz zakazów formułowanych w prawie konkurencji oraz w regulacji sektorowej 62
1. Uwagi wprowadzające 62 2. Nakazy i zakazy związane z udostępnianiem sieci konkurentom 63 2.1. Dostęp do sieci w prawie konkurencji 63 2.2. Dostęp do sieci w ramach regulacji sektorowej 72 2.3. Porównanie reżimu dostępu do sieci w prawie konkurencji i w regulacji sektorowej z perspektywy realizowanych wartości 79 3. Nakazy i zakazy związane z zacieśnianiem marży (margin squeeze) 86 3.1. Pojęcie zacieśniania marży 86 3.2. Zacieśnianie marży w prawie konkurencji 89 3.3. Zacieśnianie marży w ramach regulacji sektorowej 95 3.4. Porównanie zawartych w prawie konkurencji oraz w regulacji sektorowej zakazów i nakazów związanych z zacieśnianiem marży z perspektywy realizowanych wartości 98 4. Nakazy i zakazy związane ze stosowaniem cen drapieżnych 103 4.1. Pojęcie cen drapieżnych 103 4.2. Ceny drapieżne w prawie konkurencji 103 4.3. Ceny drapieżne w ramach regulacji sektorowej 106 4.4. Porównanie zawartych w prawie konkurencji oraz w regulacji sektorowej zakazów i nakazów związanych ze stosowaniem cen drapieżnych z perspektywy realizowanych wartości 108 5. Nakazy i zakazy związane z pobieraniem cen nadmiernie wygórowanych 110 5.1. Pojęcie ceny nadmiernie wygórowanej 110 5.2. Ceny nadmiernie wygórowane w prawie konkurencji 111 5.3. Ceny nadmiernie wygórowane w ramach regulacji sektorowej 112 5.4. Porównanie zawartych w prawie konkurencji oraz w regulacji sektorowej zakazów i nakazów związanych ze stosowaniem cen nadmiernie wygórowanych z perspektywy realizowanych wartości 113 6. Nakazy i zakazy związane z eliminowaniem lub ograniczaniem pionowego zintegrowania działalności sieciowej z działalnością usługową 114 6.1. Istota pionowej integracji przedsiębiorstw oraz formy rozdzielenia (unbundling) działalności sieciowej od działalności usługowej 114 6.2. Eliminowanie oraz ograniczanie pionowego zintegrowania działalności sieciowej z działalnością usługową przez prawo konkurencji 115 6.3. Eliminowanie oraz ograniczanie pionowego zintegrowania działalności sieciowej z działalnością usługową przez regulację sektorową 118 6.4. Porównanie zawartych w prawie konkurencji oraz w regulacji sektorowej zakazów i nakazów związanych z eliminowaniem lub ograniczaniem pionowego zintegrowania działalności sieciowej z działalnością usługową z perspektywy realizowanych wartości 118 7. Pierwszeństwo (prymat) aksjologii prawa konkurencji w sektorach sieciowych 119 Przypisy 124
Rozdział III. Paralelne stosowanie przepisów prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej 217
1. Istota paralelnego stosowania unijnego prawa konkurencji oraz przepisów regulacji sektorowej do tego samego stanu faktycznego. Zarys konstelacji, w których takie paralelne stosowanie może występować 217 2. Paralelne stosowanie wobec antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorstw przepisów regulacji sektorowej przez krajowe organy regulacyjne oraz przepisów unijnego prawa konkurencji przez Komisję 219 3. Paralelne stosowanie wobec działań regulacyjnych podejmowanych przez krajowe organy regulacyjne przepisów regulacji sektorowej oraz przepisów unijnego prawa konkurencji przez Komisję lub przez inny unijny organ regulacyjny 225 4. Paralelne stosowanie wobec antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorstw przepisów regulacji sektorowej przez krajowe organy regulacyjne oraz przepisów unijnego prawa konkurencji przez krajowe organy ochrony konkurencji 229 Przypisy 230
Rozdział IV. Organy stosujące przepisy prawa konkurencji oraz przepisy regulacji sektorowej 269
1. Powody przemawiające za koniecznością zachowania instytucjonalnej odrębności organów regulacyjnych od ogólnych organów ochrony konkurencji 269 2. Powody przemawiające za koniecznością łączenia ze sobą zasad centralizacji oraz decentralizacji przy nadawaniu instytucjonalnego kształtu organom stosującym w sektorach sieciowych prawo konkurencji oraz przepisy regulacji sektorowej 272 3. Zdecentralizowane sieci organów unijnych i krajowych 276 4. Scentralizowane sieci organów unijnych i krajowych (agencje unijne) 277 Przypisy 279
Zakończenie 310
Wykaz wykorzystanej literatury 317
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »