Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. - Diana Dajnowicz-Piesiecka

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.

Diana Dajnowicz-Piesiecka

152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-564-6
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 861
Rozmiar pliku: 6,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimatyczny.

Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in. zagadnień takich, jak:
• przestępczość w dobie pandemii COVID-19;
• problemy migracyjne;
• przemoc położnicza, prawnokarne aspekty przerwania ciąży oraz błędów medycznych;
• przestępczość w internecie (hazard, stalking, patostreaming);
• wykroczenia przeciwko zwierzętom i tzw. zielona przestępczość.

W monografii zaprezentowano wyniki różnorodnych badań, które często mają charakter interdyscyplinarny.

Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.

„Łącznie w monografii znajduje się ponad 50 tekstów, których autorami są zarówno profesorowie, doktorzy, jak i doktoranci oraz studenci. Fakt tak dużej różnorodności Autorów, ich stopni, tytułów naukowych oraz reprezentowanych ośrodków akademickich budzi uznanie, jest to (…) prawdziwa platforma wymiany poglądów, doświadczeń naukowych”.
z recenzji prof. Jerzego Sarneckiego

Spis treści

 

Wykaz skrótów  | str. 13

Słowo wstępne od redaktorów naukowych  | str. 17

Część I
Prawnokarne aspekty kryzysów XXI w.

Martyna Baran-Kurasiewicz

Penalizacja bezprawnego przekroczenia granicy państwowej… w świetle kryzysu uchodźczego  | str. 25

Szymon Buczyński

Projekt TARGET. Fenomen przemocy z użyciem broni w Unii Europejskiej… – wybrane zagadnienia  | str. 40

Oliwia Czaplińska

Zmiany interpretacji prawnokarnej ochrony życia i zdrowia dziecka… w okresie prenatalnym  | str. 58

Diana Dajnowicz-Piesiecka

Obcinanie psom uszu i ogonów – było i minęło? Prawne aspekty kopiowania… uszu i ogonów u psów w Polsce  | str. 69

Maciej Długosz

Zachowanie należytej ostrożności w dysponowaniu przedmiotami… przez ich właściciela lub osobę posiadającą do nich tytuł prawny w kontekście możliwości orzeczenia ich przepadku w postępowaniu karnoskarbowym – ujęcie doktrynalne, orzecznicze, statystyczne  | str. 84

Krzysztof Gasiński

Subsydiarny akt oskarżenia – nieefektywność działania organów ścigania… czy nadal przysłowiowe pieniactwo  | str. 105

Maria Hapunik

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a nowe technologie  | str. 118

Janusz Kaczmarek, Maciej Kaczmarek

Zmiany w prawie karnym i procedurze karnej w związku z COVID-19 – konieczność czy wymówka?  | str. 134

Anna Kalisz

Nowe standardy w zakresie udzielania ochrony i wsparcia ofiarom przestępstw w dobie pandemii COVID-19  | str. 162

Justyna Karaźniewicz

Regulacje prawne w zakresie pomocy udzielanej cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi w tzw. okresie na zastanowienie i ich znaczenie dla skuteczności postępowań karnych prowadzonych w tych sprawach  | str. 189

Cezary Kąkol

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe zabezpieczenie imprezy masowej pod względem medycznym  | str. 203

Agnieszka Kilińska-Pękacz

Zagrożenie życia i zdrowia psychicznego u kobiety w ciąży jako przesłanki legalnej aborcji z powodu wady płodu. Kompromisowe rozwiązanie na kryzys aborcyjny w Polsce  | str. 216

Magdalena Róża Krysiak

In articulo mortis. Z problematyki prawnokarnej ochrony godności umierania, czyli czy istnieje prawo do godnej śmierci?  | str. 231

Katarzyna Liżyńska

Mediacja jako narzędzie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy sprawcą a ofiarą  | str. 250

Kamil Łakomy

Rola prawa karnego w zwalczaniu kryzysu klimatycznego  | str. 267

Korneliusz Łukasik

Odpowiedzialność karna gwaranta za błąd medyczny  | str. 285

Anna Płońska

Polskie prawo karne materialne w obliczu kryzysu gospodarczego XXI w.  | str. 298

Paulina Waszkiewicz

Problematyka przymusowych małżeństw w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego  | str. 311

Patryk Zieliński

Zakaz tortur w ujęciu krajowym i międzynarodowym na tle wykonywania kary pozbawienia wolności  | str. 323

Część II
Kryminologiczne aspekty kryzysów XXI w.

Luiza Bergcholc

Patostreaming jako nowe wyzwanie dla kryminologii w kontekście współczesnych cyberzagrożeń  | str. 341

Diana Brzezińska

Alkohol jako czynnik wyzwalający zabójstwo  | str. 353

Joanna Brzezińska

Różnice między przestępczością kobiet i mężczyzn – wybrane aspekty  | str. 368

Maciej Duda

Kryminologia wobec zjawiska zaginięć osób w Polsce  | str. 381

Ewa Figas, Wojciech Rokowski

Patostream: przejaw kryzysu moralnego czy oznaka nowych wartości?  | str. 396

Radosław Jasiński

Wybrane problemy funkcjonowania systemu penitencjarnego w Federacji Rosyjskiej  | str. 408

Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dobie COVID-19 – spostrzeżenia na podstawie analizy raportów Europolu  | str. 427

Karolina Kamińska-Surówka

Zagrożenie przestępczością graniczną wobec kryzysu migracyjnego XXI w.  | str. 449

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Eugeniusz Moczuk

Traumatyczne doświadczenia życiowe nieletnich a używanie środków psychoaktywnych. Analiza kryminologiczna na podstawie badań ISRD-3  | str. 462

Eliza Mazur

Poczucie sensu życia osób odbywających karę pozbawienia wolności  | str. 474

Ryszard Mochocki

Stalking i jego nowe formy w XXI wieku  | str. 491

Piotr Mroczko

Znieważanie w internecie w świetle badań empirycznych  | str. 504

Szymon Nawrocki

Insider threat jako wyzwanie dla kryminologii XXI wieku  | str. 528

Liwia Palus

Handel ludźmi jako realne zagrożenie bezpieczeństwa w dobie kryzysu globalnego spowodowanego pandemią COVID-19  | str. 540

Teofil Pietroń

Gry wideo – nowy sposób prania brudnych pieniędzy?  | str. 554

Emilia Płońska

Znikające przestępstwa XXI wieku  | str. 567

Wiesław Pływaczewski

Badania kryminologiczne w obszarze zielonej przestępczości – stan obecny i nowe wyzwania na tle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych  | str. 582

Agnieszka Urszula Romanowska-Konopka

Resocjalizacja penitencjarna w Polsce jako wyzwanie XXI wieku  | str. 598

Marta Romańczuk-Grącka

Przemoc położnicza jako kryzys związany z poczuciem bezpieczeństwa kobiet w XXI w.  | str. 616

Paula Seifert

Hazard i przestępczość hazardowa w dobie rozwijającej się technologii  | str. 632

Paulina Sidor-Borek

„Cud Medellin” okiem kryminologa, czyli jak miasto zabójstw, karteli i wojny zmieniło się w kolorowy cel turystów  | str. 646

Katarzyna Staciwa

Prewencja adresowana do potencjalnych sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci  | str. 661

Agata Szewczyk

Samobójstwo jako odpowiedź na samotność  | str. 674

Milena Zajkowska

Homicides committed by women – Polish perspective  | str. 690

 

Część III
Prawnokryminologiczne aspekty kryzysów XXI w.

Katarzyna Jagodzińska

Jak nie chronić dzieci przed groomingiem? Analiza prawnokarna i kryminologiczna działań grup znanych jako „łowcy pedofilów”  | str. 709

Bartłomiej Kowalski

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty nielegalnego wydobycia oraz przemytu bursztynu w Polsce i na Ukrainie  | str. 727

Magdalena Okułowicz-Kierczak

Problem migracyjny w Hiszpanii – prawne i kryminologiczne aspekty zjawiska  | str. 740

Justyna Omeljaniuk, Marzena Zieziula

Nielegalne przekroczenie granicy państwa – wybrane aspekty dogmatyczno-kryminologiczne  | str. 759

Grzegorz Skowronek

Hazard jako zjawisko w ujęciu prawnym i kryminologicznym  | str. 777

Anna Świerczewska-Gąsiorowska

Współczesna przestępczość seniorów w Polsce na tle pozakodeksowego prawa karnego  | str. 788

 

Część IV
Varia

Tomasz Berdzik

Bezzałogowe urządzenia pływające i latające jako narzędzie realizacji ataków terrorystycznych – współczesna problematyka  | str. 807

Katarzyna Grott

Tatuowanie ciała – wolny wybór czy „przymus” powiktymizacyjny?  | str. 824

Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Synergia i dyspersja zorganizowanych grup przestępczych o charakterze mafijnym na Sycylii – konteksty kulturowe  | str. 835

Karol Rutkowski

Predictive justice – sprawiedliwość algorytmów  | str. 846

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »