Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku - Jolanta Gliniecka

Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Jolanta Gliniecka

109,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-468-0
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 602
Rozmiar pliku: 10,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
109,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedstawiamy Państwu kolejne, zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i sześciu państwach Europy Środkowo-Wschodniej prawem finansowym i finansami publicznymi. Niniejsza publikacja stanowi owoc dyskusji przedstawicieli nauki zarówno co do przyszłego kształtu prawa finansowego i finansów publicznych, jak i co do wskazania dalszych tendencji w studiach naukowych oraz piśmiennictwie z tego zakresu. Oddawany właśnie w ręce Czytelników tom jest efektem trzeciej edycji ważnego projektu naukowego Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku.

Zmiany w prawie oraz w nauce prawa finansowego i finansów publicznych, jakie następują w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej pozwalają analizować, oceniać dotychczasowy dorobek w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście jego aktualności oraz oczekiwań płynących z praktyki, a także dają asumpt do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć wyzwania, jakie nauce i praktyce przynosi wiek XXI?

Dyskusja, w efekcie której powstał niniejszy tom, jest rozległa, zarówno merytorycznie, przestrzennie, jak i czasowo. Towarzyszy nam refleksja, że w nieodległym czasie obowiązujący porządek prawny w sferze finansów publicznych będzie podlegał dalszym zmianom, dając przyczynek do kontynuowania rozważań.

Życząc Państwu interesującej lektury - mamy nadzieję, że stanie się ona doskonałą przestrzenią do wymiany myśli, efektów badań oraz poglądów na finanse publiczne, wybiegających na wiele lat w XXI wiek.

Spis treści

Wstęp 13


Część I
Finanse publiczne i prawo budżetowe

1. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych - Jerzy Gwizdała 17

2. Financial Arbiter - Few Remarks - Regina Hučková, Karolína Červená 29

3. Pojęcie instrumentu finansowego w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Analiza aktualnego stanu prawnego oraz wnioski na przyszłość - Michał Mariański 39

4. Wybrane dzieje pieniądza jako źródło refleksji na przyszłość - Maciej Mikliński 49

5. Institutional Protection System in Poland - Rafał Mroczkowski 61

6. Istota i znaczenie stabilności fiskalnej - Przemysław Panfil 73

7. К вопросу о субъектах бюджетного права - Пауль Алексей Георгиевич 83

8. Pierwotna czy wtórna rola prawa finansowego w kształtowaniu modelu państwa. Ujęcie ekonomiczne - Krystyna Piotrowska-Marczak 91

9. Проблемы правового регулирования финансового обеспечения выборов и референдумов в Российской Федерации - Реут Дмитрий Алексеевич 101

10. Revenue Bonds in the Context of New Regulatory Proposals. Current Status and Author's Proposals of Amendments - Piotr Lasecki, Sebastian Skuza 107

11. Публичное банковское право в системе финансового права России - Цинделиани Диана Тамазовна 121

12. Функциональная структура управления государственными финансами - Уварова Наталья Витальевна 125

13. Model nadzoru finansowego i sądowa kontrola decyzji nadzorczych w Wielkiej Brytanii - Patrycja Zawadzka 131


Część II
Prawo finansowe samorządu terytorialnego

14. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce - założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem - Luiza Budner-Iwanicka 143

15. Podmiotowość prawnofinansowa samorządowych instytucji kultury - Wojciech Fill 153

16. Kilka refleksji nad finansami powiatów - Jadwiga Glumińska-Pawlic ...... 165

17. Zakres regulacji „spraw budżetowych" w wybranych statutach gmin - Małgorzata Ofiarska 175

18. Analiza wybranych uchwał rad gmin w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek - Zbigniew Ofiarski 185


Część III
Prawo daninowe

19. Предмет и система налогового права России - Цинделиани Имеда Анатольевич 199

20. The Role of Tax Administration within Securing Fiscal Interests of State (in Respect of Fight Against Tax Evasion and Tax Frauds) - Anna Románová, Mária Bujňáková, Pavol Jozef Šafárik 223

21. Constitutional Limits of Tax Rules Retroactivity - Gabriela Dobrovičová, Miroslav Štrkolec 233

22. O efektywności procedury dochodzenia przez podatnika odszkodowania za niezgodne z prawem decyzje podatkowe - Anna Drywa 245

23. Общие принципы противодействия уклонению от уплаты налогов на примере Польши - Edward Juchniewicz 253

24. Opłaty za usługi gospodarcze jako kategoria opłat publicznych - Jolanta Gliniecka 261

25. Opodatkowanie ustanowienia służebności i dochodu ze służebności w świetle wybranych zasad podatkowych - Wojciech Gonet 275

26. Podatkowy charakter opłaty planistycznej - Antoni Hanusz, Paweł Szczęśniak 287

27. Новая категория границ налогообложения в виртуальном пространстве на примере польского налогового права - Edward Juchniewicz 301

28. The Standstill Clause - Discussion of General Issues and the Process of Determination of its Breach - Kacper Kanka 311

29. Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie podatkowym - Łukasz Karczyński 321

30. Umowy ubezpieczenia na życie z komponentem inwestycyjnym
- wyzwania regulacyjno-nadzorcze - Anna Maria Klein-Kaska 339

31. Geneza i rozwój podatku dochodowego - Michał Koralewski 355

32. Interpretation of the Tax Law in France. Selected Problems - Mariola Lemonnier 363

33. Ochrona podatnika w postępowaniu w sprawie wymiany informacji podatkowych - Joanna Mach 371

34. Tax Systems in Poland and Croatia - Comparative Analysis - Jarosław Marczak, Jasna Bogovac 381

35. O konieczności wprowadzenia zmian w materialnym prawie podatkowym, w związku z nowymi formami przestępczości podatkowej - Witold Modzelewski 409

36. The Role of Tax Law Jurisprudence - Michal Radvan, Petr Mrkývka 429

37. Tax Legislation of the Russian Federation: Modern Trends of Development - Natalia Soloveva 437

38. W kierunku nowej Międzynarodowej Organizacji Podatkowej (ITO) - Małgorzata Wróblewska 447

39. The Impact of Employers' Tax and Social Security Payments on the Possibility of Job Creation - Milena Barinková, Ivana Vojníková 459

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »