Prawo filmowe - Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Prawo filmowe

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-279-0
Data wydania sierpień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 453
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji wyczerpująco omówiono regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynku filmowego.

Szczegółowo przedstawiono m.in:

  • zagadnienia autorskoprawne, w tym związane z rekonstrukcją cyfrową dzieła filmowego,
  • status i prawa twórców filmowych, w tym producentów, reżyserów, scenarzystów,
  • wykorzystanie internetu i zagrożenia związane z piractwem,
  • zmieniające się sposoby eksploatacji filmu w mediach tradycyjnych (lokowanie produktu, transmedia),
  • rolę władzy publicznej jako mecenasa kinematografii, zobowiązanej do ochrony i zabezpieczenia dziedzictwa filmowego w warunkach cyfryzacji i rozwoju nowych technologii.

Adresaci:
Książka zainteresuje prawników specjalizujących się w prawie autorskim, a także producentów i twórców filmowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7

Wstęp 15
Rozdział I
Pojęcie filmu, kinematografii i praw filmowych 17
1. Krótka historia prawa filmowego 17
2. Film jako utwór kinematograficzny 20
3. Film jako utwór audiowizualny 23
4. Wideogram 31
Rozdział II
Film jako dobro publiczne, czyli kto ma dbać o sztukę filmową? 35
1. Ochrona kinematografii w umowach międzynarodowych 36
2. Ochrona kinematografii w przepisach europejskich 54
3. Mecenat państwa w działalności kinematograficznej 93
4. System publicznego finansowania kinematografii 134
5. Gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej 164
Rozdział III
Producent jako podmiot praw filmowych 191
1. Pojęcie producenta filmowego 192
2. Status producenta pod rządami ustawy z 29.03.1926 r. o prawie autorskim 197
3. Ewolucja praw producenta 201
4. Problem domniemania 207
5. Obowiązki i prawa producenta 216
6. Prawo producenta do dokonywania tłumaczenia na różne wersje językowe 225
Rozdział IV
Twórcy utworów wkładowych i ich prawa 227
1. Pojęcie twórców utworów wkładowych 227
2. Prawa twórców utworów wkładowych a prawa producenta 235
3. Status prawny reżysera 237
4. Scenarzysta jako twórca utworu wkładowego 246
5. Status kompozytora 250
6 Spis treści
Rozdział V
Artyści wykonawcy i problem rekonstrukcji 257
1. Artyści wykonawcy 257
2. Rekonstrukcja cyfrowa dzieła filmowego 266
2.1. Dopuszczalność rekonstrukcji dzieł 267
2.2. Uprawnienia do korzystania z dzieła filmowego po rekonstrukcji 271
2.3. Rekonstrukcja cyfrowa dzieł 271
Rozdział VI
Prawa koproducentów 277
1. Europejska konwencja o koprodukcji filmowej 277
2. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych 281
3. Status Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego jako dostawcy usług
medialnych 286
Rozdział VII
Prawa filmowe a audiowizualne usługi medialne
– Internet zmienia wszystko! 290
1. Filmowa produkcja europejska, krajowa i niezależna 298
2. Lokowanie produktu w filmie 321
3. Reklama TV a dzieło filmowe 334
4. Prawa filmowe w działalności dostawcy VOD 347
Rozdział VIII
Eksploatacja filmu – strefa zysku 360
1. Umowy w dziedzinie sztuki filmowej 362
2. Film a format telewizyjny i dzieło multimedialne 402
3. VAT: produkcja filmowa, koprodukcje, licencje, działalność nadawcy publicznego 416
4. Zamówienia publiczne a produkcja filmowa 429
Bibliografia 441
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »