Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Piotr Stanisławiszyn

Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Piotr Stanisławiszyn

118,66 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8103-1
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 644
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 644
Rozmiar pliku: 5,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
118,66 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Tomasz Nowak funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; członek Stowa-
rzyszenia Prawa Finansowego Aureus w Opolu; autor kilkunastu publikacji z zakresu
prawa celnego, podatkowego i administracyjnego.
Piotr Stanisławiszyn doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Fi-
nansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa
Finansowego Aureus w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowe-
go, podatkowego i fi nansów publicznych.

W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego
oraz aspekty proceduralne.
Opracowanie zawiera kwestie obecne w pracy organów oraz podmiotów gospodarczych,
w tym:
informatyzację postępowania podatkowego,
ustalenie podatnika podatku akcyzowego w sytuacji nielegalnej produkcji albo niele-
galnego przemieszczania wyrobów akcyzowych,
stosowanie wiążącej informacji akcyzowej.
Wszystkie tematy zaprezentowane zostały w sposób zwięzły i zrozumiały, a przedstawio-
ne stanowiska poparto orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny. W pracy znaleźć
można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regula-
cji celnych i podatku akcyzowego.
Publikacja przeznaczona jest dla agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych
i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego
z krajami spoza Unii Europejskiej, a także podatników podatku akcyzowego. Zainte-
resuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 21
Część I Podatek akcyzowy 23
Adam Bartosiewicz Polskie przepisy dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu olejów opałowych a unijna zasada proporcjonalności 25
Adam Bigas Zachowanie należytej staranności w transakcji a odpowiedzialność podatkowa na gruncie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym 43
Ewa Cisowska-Sakrajda Współpraca przedsiębiorstw w wytwarzaniu wyrobów a opodatkowanie podatkiem akcyzowym 57
Jan Czerwiński, Artur Nowak Zwolnienie z akcyzy importu napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych - głos w dyskusji 77
Agnieszka Derkacz Przestępczość podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem oszustw karuzelowych na tle podatku od towarów i usług oraz akcyzy 95
Andrzej Gorgol Władztwo podatkowe Polski w zakresie kształtowania konstrukcji akcyzy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej 116
Joanna Kiszka Akcyza jako podatek ekologiczny z perspektywy prawa Unii Europejskiej i Polski 136
Julita Kostka-Twór Efekty implementacji dyrektywy energetycznej w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych 166
Krzysztof Lasiński-Sulecki Zakres przedmiotowy akcyz. Wybrane problemy na tle prawa unijnego i polskiego 179
Mirosława Laszuk Problemy w kontroli obrotu suszem tytoniowym 202
Ireneusz Mirek Opodatkowanie olejów opałowych w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej. Propozycje rozwiązania problemu tzw. oświadczeń paliwowych 216
Artur Mudrecki Opodatkowanie olejów smarowych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 268
Grzegorz Musolf Międzynarodowa współpraca administracyjna jako instrument wymiaru i poboru podatku akcyzowego oraz korzyść dla podatnika 281
Tomasz Nowak Stosowanie wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji akcyzowej w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - wybrane zagadnienia 299
Ewa Piechota-Oloś Regulacje w zakresie suszu tytoniowego wczoraj, dziś, jutro... 334
Krzysztof Rutkowski Straty i ubytki wyrobów akcyzowych a zasada konsumpcyjności - głos w dyskusji 356
Andrzej Tatara Spółka cywilna jako podatnik podatku akcyzowego 369
Część II Prawo celne 381
Wiesław Czyżowicz Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego kodeksu celnego 383
Ewa Gwardzińska Jednolite egzekwowanie nieprzestrzegania regulacji celnych warunkiem koniecznym do równego traktowania przedsiębiorców na rynku unijnym 411
Ewa Janik Odpowiedzialność karnoskarbowa za uszczuplenie należności publicznoprawnych ujawnionych przez organy kontroli celnej 426
Wojciech Morawski Świadomość, wola i działanie jednostki jako elementy kształtujące zakres podmiotowy długu celnego 438
Karol Piech Dług celny jako sankcja. Uzasadniona ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej czy "ślepa uliczka" unijnego prawa celnego? 461
Cezary Sowiński Wysokość progu zwolnienia z należności celnych i podatkowych a przypadki zaniżania wartości celnej towarów importowanych z Chin i Hongkongu 486
Aleksander Werner Wykładnia polskiego prawa celnego w zgodzie z rozporządzeniem unijnym oraz pominięcie stosowania polskiego prawa celnego jako sprzecznego z rozporządzeniem 511
Część III Zagadnienia proceduralne 527
Paweł Kowalczyk Zakazy dowodowe w kodeksie postępowania karnego a postępowanie dowodowe w ordynacji podatkowej 529
Ireneusz Krawczyk Wadliwa egzekucja a przerwanie biegu przedawnienia - aspekt konstytucyjny 554
Andrzej Melezini Zasada zakazu pogarszania sytuacji strony w postępowaniu odwoławczym. Wybrane zagadnienia 563
Piotr Pietrasz Ciąg dalszy informatyzacji postępowania podatkowego - nowelizacja ordynacji podatkowej wynikająca z ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 573
Wybrana bibliografia 623
Lista uczestników Ogólnopolskiej VII Opolskiej Konferencji Podatkowej "Prawo celne i podatek akcyzowy - blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w UE" 635
Autorzy 641
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »