Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz - Sybilla Stanisławska-Kloc

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Sybilla Stanisławska-Kloc

169,88 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8528-2
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 1560
Rozmiar pliku: 5,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,88 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.

W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyk] w literaturze przedmiotu.

Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 17
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 19
ROZDZIAŁ 1 PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO 21
ROZDZIAŁ 2 PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO 159
ROZDZIAŁ 3 TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO 213
Oddział 1 Autorskie prawa osobiste 213
Oddział 2 Autorskie prawa majątkowe 262
Oddział 3 Dozwolony użytek chronionych utworów 327
ROZDZIAŁ 4 CZAS TRWANIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 603
ROZDZIAŁ 5 PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 616
ROZDZIAŁ 6 PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH 915
ROZDZIAŁ 7 PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 941
ROZDZIAŁ 8 OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH 1024
ROZDZIAŁ 9 OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 1045
ROZDZIAŁ 10 OCHRONA WIZERUNKU, ADRESATA KORESPONDENCJI I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI 1138
ROZDZIAŁ 11 PRAWA POKREWNE 1163
Oddział 1 Prawa do artystycznych wykonań 1163
Oddział 2 Prawa do fonogramów i wideogramów 1198
Oddział 3 Prawa do nadań programów 1211
Oddział 31 Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych 1216
Oddział 4 Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych 1261
ROZDZIAŁ 12 ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI 1266
ROZDZIAŁ 121 KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO 1336
Oddział 1 Przepisy ogólne 1336
Oddział 2 Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń 1349
Oddział 3 Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy 1368
Oddział 4 Rozstrzyganie sporów 1371
Oddział 5 Pozostałe postępowania 1372
Oddział 6 Postępowanie przed sądem 1375
ROZDZIAŁ 122 KONTROLA PRODUKCJI NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH 1378
ROZDZIAŁ 13 FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI 1390
ROZDZIAŁ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 1395
ROZDZIAŁ 15 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1500
Bibliografia 1527
Skorowidz 1547
Autorzy 1557
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »