Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego - Edyta Figura-Góralczyk

Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego

Edyta Figura-Góralczyk

249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8291-518-1
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 492
Rozmiar pliku: 6,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia podejmuje tematykę międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Pozwala ona na zapoznanie się z tytułową problematyką w kontekście prawa polskiego, unijnego oraz umów międzynarodowych w tym zakresie.

Monografia podzielona jest na pięć części kompleksowo omawiających przedmiot publikacji.

Część I. poświęcona została ogólnym rozważaniom na temat źródeł prawa i doktryny w kontekście prawa prywatnego międzynarodowego.

W części II. skoncentrowano się na części ogólnej prawa kolizyjnego. Zawarto w niej zagadnienia takie jak:

 • klauzula porządku publicznego;
 • relacja między pojęciem „paperless" oraz pandemią a prawem prywatnym międzynarodowym;
 • klauzula ściślejszego związku;
 • prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowe publiczne.

W części III. omówiono zagadnienia związane z częścią szczególną prawa kolizyjnego, takie jak:

 • prawa rzeczowe na rzeczy w transporcie;
 • kolizyjna regulacja skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich;
 • kolizje rozporządzeń unijnych z konwencjami międzynarodowymi;
 • umowa międzynarodowego lotniczego przewozu pasażerskiego w przypadku niemożliwości świadczenia przez przewoźnika.

W części IV. zawarto rozważania dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego:

 • tzw. wyłączenie arbitrażowe w rozporządzeniu Bruksela I i Bruksela I bis
 • jurysdykcja w międzynarodowych konwencjach przewozowych dotyczących przewozu towarów;
 • Konwencja Singapurska o mediacji w międzynarodowym obrocie cywilnym i handlowym;
 • klauzula porządku publicznego w kontekście arbitrażu handlowego
 • europejski nakaz zabezpieczenia na zagranicznym rachunku bankowym.

W części V. skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących prawa jednolitego i zharmonizowanego:

 • zmiany konwencji międzynarodowych zawierających jednolite prawo prywatne;
 • projekt prawa jednolitego o umowie reasekuracji;
 • unijny instrument opcjonalny.

Idea wydania publikacji zrodziła się w trakcie V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego pt. „Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy" zorganizowanego przez Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale nie jest ona wyłącznie efektem tego Zjazdu.

Monografia adresowana jest w szczególności do praktyków prawa zajmujących się sprawami z pogranicza międzynarodowego postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego (międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego). Ponadto przydatna może się również okazać aplikantom, studentom prawa oraz wszystkim zainteresowanym powyższą tematyką.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »