Prawa konsumenta. Komentarz - Tomasz Czech

Prawa konsumenta. Komentarz

Tomasz Czech

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-199-1
Data wydania sierpień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 713
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono kompleksową analizę przepisów ustawy o prawach konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Szczegółowo omówiono m.in. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz zasady i tryb zawierania umowy na odległość. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W tym wydaniu skomentowano nowe regulacje dotyczące:

  • sposobu wykonania przez mikroprzedsiębiorcę obowiązków informacyjnych wynikających z RODO,
  • prawa odstąpienia indywidualnego przedsiębiorcy od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Istotnym walorem komentarza są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki odnoszące się do stosowania przedmiotowych przepisów w obrocie gospodarczym. W książce wykorzystano m.in. najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Adresaci:
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język i przykłady może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsiębiorcom.

Spis treści

I. Wprowadzenie .......................................................... 15

II. Pojęcie konsumenta ................................................... 18

III. Pojęcie przedsiębiorcy ................................................ 25

IV. Reżimy prawne ochrony konsumenta ........................ 30

V. Typologia świadczeń przedsiębiorcy .......................... 31

VI. Umowy objęte ustawą o prawach konsumenta ......... 33

VII. Wykładnia przepisów ustawy o prawach konsumenta ............................................................... 36

VIII. Znaczenie art. 1 ......................................................... 37

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »