Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych - Andrzej Krasuski

Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych

Andrzej Krasuski

59,00 zł50,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-850-1
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 250
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł50,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki abonentów, zarówno firm, jak i osób fizycznych, dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowo omówiono m.in.:

  • status prawny abonenta oraz pozostałych stron umowy;
  • uprawnienia dostawcy usług telekomunikacyjnych do weryfikacji danych klienta;
  • prawne mechanizmy w zakresie gwarantowania odbiorcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych parametrów jakościowych świadczenia tych usług oraz sposób mierzenia tych parametrów;
  • tajemnicę telekomunikacyjną.

Autor uwzględnił zmiany do ustawy – Prawo telekomunikacyjne wprowadzone tzw. tarczą 3.0 – na ich podstawie od 21 grudnia 2020 r. abonent jest uprawniony do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi dostępu do tej sieci.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów firm korzystających z usług telekomunikacyjnych, kadry kierowniczej dostawców usług telekomunikacyjnych oraz osób fizycznych, dla których będzie stanowić istotne źródło praktycznych informacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Książka zainteresuje również prawników praktyków, a także przedstawicieli organów kontroli i nadzoru w obszarze ochrony abonentów, w tym konsumentów, korzystających z usług masowych.

Spis treści

 

Wykaz skrótów .... .... . . . 9

Wprowadzenie .... .... . . . 15

I. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych –

charakter prawny i cechy .... .... . 19

1. Charakter prawny umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych .... .... 19

2. Cechy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych . . . . 23

2.1. Charakter konsensualny .... . . . . 23

2.2. Charakter odpłatny/wzajemny .... 24

2.3. Inne cechy umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych .... .... 28

II. Status prawny abonenta oraz dostawcy usług

telekomunikacyjnych .... .... . 29

1. Uwagi wstępne .... .... . 29

2. Abonent, użytkownik, użytkownik końcowy

oraz konsument .... .... 29

3. Wybrane obowiązki związane z zawieraniem umów

z konsumentami .... .... 34

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny .... . 40

5. Sieć telekomunikacyjna .... .... 41

6. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej .... . . . . . 42

III. Usługa telekomunikacyjna .... . . . 44

1. Defi nicja usługi telekomunikacyjnej .... . 44

2. Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna .... . 58

3. Usługa o podwyższonej opłacie .... . 61

4. Usługa medialna .... .... 64

5. Usługa dostępu do Internetu a usługa powszechna .... . 68

6. Usługi towarzyszące .... .... 74

7. Dodatkowe usługi przysługujące abonentowi .... . 75

IV. Wybór formy umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych .... .... 80

V. Ocena wiarygodności płatniczej abonenta .... . 88

VI. Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych . . . 100

1. Wprowadzenie .... .... 100

2. Zasada swobody umów a prawo telekomunikacyjne .... 102

3. Minimalne wymogi dotyczące treści umowy o świadczenie

usług telekomunikacyjnych .... . . . . 103

VII. Obowiązywanie umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych .... .... 111

VIII. Jakość usług telekomunikacyjnych .... . . . . 114

IX. Niezgodne z prawem wykorzystanie usług

telekomunikacyjnych .... .... 130

1. Wprowadzenie .... .... 130

2. Przykłady niezgodnego z prawem wykorzystania usług

telekomunikacyjnych .... .... . 132

3. Sposoby zabezpieczenia przed naruszeniami umów

o świadczenie usług telekomunikacyjnych .... . 143

X. Prawa i obowiązki abonenta związane ze zmianą umowy

o świadczenie usług telekomunikacyjnych .... . . 154

XI. Prawa i obowiązki abonenta związane z rozwiązaniem

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych .... 162

1. Uprawnienie abonenta do zmiany dostawcy usług

telekomunikacyjnych .... .... . 162

2. Zwrot ulgi przyznanej abonentowi .... 164

3. Zwłoka abonenta w regulowaniu zobowiązań do zapłaty

wynagrodzenia za świadczone usługi telekomunikacyjne . . . 167

XII. Sytuacja prawna abonentów z niepełnosprawnościami . . . 171

1. Wprowadzenie .... .... 171

2. Status prawny osoby uprawnionej do skorzystania

z udogodnień dla osób niepełnosprawnych .... 176

3. Udogodnienia w zakresie miejsca sprzedaży usług

telekomunikacyjnych i obsługi klienta .... . . . . . 178

4. Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych . . . 180

5. Wymogi dotyczące aparatów publicznych .... . . 182

6. Wymogi dotyczące telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych .... .... . . . 183

7. Osoba z niepełnosprawnością jako abonent .... 184

XIII. Rozstrzyganie sporów .... . . . . . 188

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sporu

konsumenckiego .... .... 188

2. Prezes UKE jako podmiot uprawniony do prowadzenia

postępowania polubownego .... . . . . 193

3. Przebieg postępowania polubownego .... . . . . . 196

XIV. Rola prezesa UKE w zakresie umów o świadczenie

usług telekomunikacyjnych .... .... 203

1. Wprowadzenie .... .... 203

2. Uprawnienie Prezesa UKE do gromadzenia informacji

o usługach telekomunikacyjnych .... . 204

3. Sprawozdawczość wobec Prezesa UKE .... . . . . 205

4. Ochrona przed nadużyciami z wykorzystaniem sieci

telekomunikacyjnej .... .... 209

5. Stosowanie kar pieniężnych przez Prezesa UKE .... 210

XV. Tajemnica telekomunikacyjna .... . 218

1. Wprowadzenie .... .... 218

2. Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej .... . . . . . 220

3. Obowiązek informacyjny wobec abonenta .... . 225

4. Rejestracja danych o wykonanych usługach

telekomunikacyjnych .... .... . 226

5. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania

danych osobowych abonentów . .... 226

6. Obowiązki związane z naruszeniem danych osobowych

abonentów .... .... . . . . 227

XVI. Zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu

do sieci internet w przypadku zmiany dostawcy usługi .... 230

1. Podstawy prawne zapewnienia ciągłości świadczenia usługi

dostępu do sieci Internet przy zmianie dostawcy usługi

dostępu do sieci Internet .... .... 230

2. Sposób realizacji uprawnienia do zachowania ciągłości

świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przy zmianie

dostawcy usługi dostępu do sieci Internet .... . . 231

2.1. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości

świadczenia usługi dostępu do sieci Internet

przy zastosowaniu systemu informatycznego .... 231

2.2. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości

świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w okresie

przejściowym – tryb ogólny .... . 232

2.3. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości

świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w okresie

przejściowym – współdzielenie sieci dostępowej .... 237

2.4. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości

świadczenia usługi dostępu do sieci Internet

w przypadku wypowiedzenia umowy z Dawcą

przed wszczęciem procesu zmiany dostawcy usługi . . . . 239

2.5. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości

świadczenia usługi dostępu do sieci Internet

na podstawie pełnomocnictwa .... . 242

3. Zapewnienie dostępu do poczty elektronicznej po rozwiązaniu

umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet .... 244

4. Roszczenia odszkodowawcze abonenta .... . . . . 245

5. Kary fi nansowe .... .... 245

Bibliografi a .... .... . . . . . 247

Wykaz tabel .... .... . . . . . 249

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »