Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków - Sylwia Męcfal

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Sylwia Męcfal

20,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2939-0
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 430
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
20,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku, szczególny nacisk na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.

„Jest to opracowanie świeże, oparte na nadzwyczaj rzetelnej pracy terenowej i dostarczające transparentnych warsztatowo analiz uzyskanych danych w kilku najważniejszych wymiarach. Agregacja danych ze studiów przypadków pokazuje z jednej strony cechy powtarzalne zjawiska prasy lokalnej (niskie kompetencje dziennikarzy, ich uwikłanie w konflikty interesów, instrumentalne traktowanie lokalnych mediów przez znaczące osoby z otoczenia), ale z drugiej strony uwidacznia rozmaitość wariantów i odcieni, w jakich działania tych mediów przebiegają w rzeczywistości. (…) Relacje między instytucjami zostały starannie i profesjonalnie wyprowadzone z mikropoziomu interakcji lokalnych. Skomponowany wielowarstwowo: poziom empiryczny (z kontekstami), prezentacja, analiza szczegółowa, agregacja danych, analiza w pojęciach systemowych, wywód zawarty w książce Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków jest wzorcowym przykładem przenikania się pracy empirycznej i teoretycznej. Książka ta zasługuje na opublikowanie i intensywną akcję promocyjną, gdyż powinna się znaleźć w wielu bibliotekach” (z recenzji wydawniczej, prof. Grażyna Woroniecka).

„W recenzowanej rozprawie podjęty został niezmiernie ważny, zarówno z metodologicznego, jak i poznawczego punku widzenia temat, a zarazem bardzo trudny do realizacji, ponieważ mieszczący się w obszarze zjawisk w znacznym stopniu niejawnych, dziejących się «za kulisami» życia społecznego, a tym samym «trudno dostępnych» badawczo”.

z recenzji rozprawy doktorskiej, prof. Danuta Walczak-Duraj

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA PRACY, INSPIRACJE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE
1.1. Trudne relacje lokalno-medialne – główne inspiracje teoretyczne
Konflikt interesów
Konflikt interesów a prasa i dziennikarze
Radzenie sobie z konfliktem interesów
1.2. Główne inspiracje empiryczne
1.3. Szczegółowe cele i problematyka badania
ROZDZIAŁ 2. MEDIA LOKALNE – CHARAKTERYSTYKA WYBÓR INTERPRETACJI RELACJI LOKALNYCH
2.1. Media lokalne i ich rola
Krótka historia prasy lokalnej w Polsce po przełomie
Czym są media lokalne? Czym jest prasa lokalna? Propozycje definicji
Funkcje mediów lokalnych
2.2. Prasa lokalna w społeczności – różne ujęcia relacji, problemów, możliwe interpretacje
Media „prawdziwie” lokalne
Relacje mediów lokalnych z aktorami lokalnymi
2.3. Koncepcje „różnych” grup, systemów i społeczności – czyli jak interpretować niejasne relacje
2.4. Kapitał społeczny, zaufanie społeczne i więzi społeczne a relacje w społeczności
ROZDZIAŁ 3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
3.1. Czym jest studium przypadku (case study)?
Definicje, typy i cechy studium przypadku
Zarzuty stawiane i odpierane
3.2. Badania własne: metoda badawcza i techniki badawcze
Wybór metody badawczej
Wybór przypadków i ustalenie ich granic
Techniki i sposoby badawcze krok po kroku
Protokół studium przypadku
Metoda białego wywiadu (przed fazą terenową; kontynuowana podczas pobytu w terenie)
Wejście w teren
Wywiady pogłębione ustrukturyzowane (IDI) z dziennikarzami lokalnymi
Wywiady pogłębione nieustrukturyzowane (IDI) – lokalni liderzy
Obserwacja bezpośrednia nieformalna
Analiza zawartości – kategorie analityczne
Sposób analizy zebranych danych
Triangulacja a studium przypadku
ROZDZIAŁ 4. REFLEKSJE BADAWCZE PO WYJŚCIU Z TERENU – PROBLEMY BADAŃ TERENOWYCH
4.1. Trudności w terenie – na przykładzie badań własnych
Problemy etyczno-praktyczne
Pierwsze kroki i decyzje w terenie
Wchodząc „do środka” nieznanego środowiska
Efekty pracy w terenie
Znaczenie metody badawczej oraz „radzenie sobie” w terenie
ROZDZIAŁ 5. REZULTATY BADAŃ EMPIRYCZNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW
5.1. Studium przypadku Tygodnika A w jego kontekście społecznym
Charakterystyka Miasta A
Władze miejskie
Przedsiębiorcy w mieście
Rynek mediów
Charakterystyka Tygodnika A
Funkcjonowanie Tygodnika A w jego otoczeniu społecznym
Poziom indywidualny (individual level) – charakterystyka dziennikarzy
Poziom rutyn, praktyk (routines level)
Kryptoreklama
Potencjalny konflikt interesów – pisanie o sprawach osób z rodziny
Autocenzura
Łączenie ról (zajęcia pozadziennikarskie)
Praca poza własnym regionem i szukanie sensacji – jako praktyki utrudniające pracę
Poziom organizacji medialnej (organizational level)
Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne
Ingerencja ze strony redaktora naczelnego
Wiedza naczelnego o sprawach lokalnych w Mieście A
Traktowanie pracowników, finanse
Linia redakcyjna
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level)
Relacje ze sferą polityczną
BURMISTRZ
OPOZYCJA
WYBORY
KONTAKTY CODZIENNE
Relacje z konkurencją
Relacje z przedsiębiorcami
Relacje z Kościołem
Układ lokalny w Mieście A – w kierunku analizy systemów społecznych
Źródła
5.2. Studium przypadku Tygodnika B w jego kontekście społecznym
Charakterystyka Miasta B
Władze miejskie
Przedsiębiorcy w mieście
Kultura i tradycja lokalna
Rynek mediów lokalnych
Charakterystyka Tygodnika B
Funkcjonowanie Tygodnika B w jego otoczeniu społecznym
Poziom indywidualny (individual level)
Poziom rutyn, praktyk (routines level)
Potencjalny konflikt interesów – (nie)pisanie o sprawach osób z rodziny
Zasady współpracy z informatorami
Łączenie ról (zajęcia pozadziennikarskie)
Poziom organizacji medialnej (organizational level)
Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne
Ingerencja ze strony redaktora naczelnego
Linia redakcyjna
Traktowanie pracowników, finanse
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level)
Relacje ze sferą polityczną
BURMISTRZ
OPOZYCJA
STAROSTWO
WYBORY
KONTAKTY CODZIENNE
Relacje z przedsiębiorcami
Relacje z Kościołem
Układ lokalny w Mieście B – w kierunku analizy systemów społecznych 207
Źródła
5.3. Studium przypadku Tygodnika C w jego kontekście społecznym
Charakterystyka Miasta C
Władze miejskie
Przedsiębiorcy w mieście
Rynek mediów
Charakterystyka Tygodnika C
Funkcjonowanie Tygodnika C w jego otoczeniu społecznym
Poziom indywidualny (individual level)
Poziom rutyn, praktyk (routines level)
Zasady własne
Potencjalny konflikt interesów
Zasady współpracy z informatorami
Relacje wewnątrz zespołu
Poziom organizacji medialnej (organizational level)
Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne
Ingerencja ze strony redaktora naczelnego
Linia redakcyjna
Traktowanie pracowników, finanse
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level)
Opinie o Tygodniku C
Relacje ze sferą polityczną
PREZYDENT
RADNI
STAROSTWO
WYBORY
Relacje z przedsiębiorcami
Relacje z Kościołem
Układ lokalny w Mieście C – w kierunku analizy systemów społecznych
Źródła
5.4. Studium przypadku Tygodników D1 i D2 w ich kontekście społecznym
Charakterystyka Miasta D
Władze miejskie
Przedsiębiorcy w mieście
Rynek mediów
Charakterystyka Tygodników D1 i D2
Tygodnik D1
Tygodnik D2
Funkcjonowanie Tygodników D1 i D2 w ich otoczeniu społecznym
Poziom indywidualny (individual level)
Tygodnik D1
Tygodnik D2
Poziom rutyn, praktyk (routines level)
Tygodnik D1 – Zasady własne
Tygodnik D1 – Indywidualny konflikt interesów/potencjalny konflikt interesów
Tygodnik D1 – Zasady współpracy z informatorami
Tygodnik D1 – Relacje wewnątrz zespołu
Tygodnik D2 – Zasady własne
Tygodnik D2 – Konflikt interesów
Tygodnik D2 – Zasady współpracy z informatorami
Tygodnik D2 – Relacje wewnątrz zespołu
Poziom organizacji medialnej (organizational level)
Tygodnik D1 – Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne
Tygodnik D1 – Preferencje tematyczne naczelnego
Tygodnik D1 – Ingerencja ze strony redaktora naczelnego
Tygodnik D1 – Linia redakcyjna
Tygodnik D1 – Traktowanie pracowników, finanse
Tygodnik D2 – Wpływ redakcji głównej na funkcjonowanie redakcji lokalnej
Tygodnik D2 – Komercjalizacja funkcjonowania Tygodnika D2
Tygodnik D2 – Linia redakcyjna
Tygodnik D2 – Traktowanie pracowników, finanse
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level)
Relacje ze sferą polityczną
BURMISTRZ
RADNI/SAMORZĄDOWCY
WYBORY
Relacje z przedsiębiorcami
Tygodnik
Tygodnik D2
Relacje z Kościołem
Układ lokalny w Mieście D – w kierunku analizy systemów społecznych
Źródła
ROZDZIAŁ 6. PODSUMOWANIE – SYNTEZA PRZEKROJOWA STUDIÓW PRZYPADKU (CROSS-CASE SYNTHESIS)
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW
ANEKS
ZAŁĄCZNIK NR 1. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych (IDI) z dziennikarzami lokalnymi
ZAŁĄCZNIK NR 2. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych nieustrukturyzowanych (IDI) z liderami lokalnymi
ZAŁĄCZNIK NR 3. Kategorie analityczne – analiza zawartości tygodników
INDEKS NAZWISK
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »