Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług - Wojciech Ulrych

Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług

Wojciech Ulrych

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-216-1
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 259
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług? Cechy usług wskazują bowiem na trudności w ich standaryzacji oraz na wymóg jednoczesnego świadczenia usług i ich konsumpcji przez klienta. Tymczasem lean podkreśla wagę zespołowego działania i postuluje ograniczanie istotnych indywidualnych praktyk zarządzania efektywnością pracownika (performance management), takich jak opis stanowiska pracy, wynagradzanie indywidualnej efektywności, zrezygnowanie z oceny okresowej. Czy zatem w świecie zespołowego, szczupłego zarządzania nadal jest miejsce dla systemowego zarządzania indywidualną efektywnością pracy?

W publikacji omówiono wpływ praktyk performance management na realizację wymogów lean w środowisku usług (lean service). Wynikiem po­wiązania obydwu koncepcji było opracowanie globalnego modelu PM-LS. Wskazuje on, że istnieje zestaw praktyk performance management, który ogranicza bariery wdrażania lean w usługach i wpływa na ograniczanie marnotrawstwa w badanych działach funkcjonujących w środowisku usług.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Koncepcja performance management w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi 15

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi a poziomy efektywności i wyniki organizacji 15

1.2. Transformacja oceny okresowej w system zarządzania indywidualną efektywnością pracy – performance management 28

1.3. „Miękkie” i „twarde” podejście do performance management 41

1.4. Praktyki cyklu performance management 51

 

Rozdział 2. Koncepcja lean i jej wymogi w środowisku usług 67

2.1. Lean management jako fundament budowania jakości 67

2.2. Lean w środowisku usług: podejścia, przykłady, metody i narzędzia 79

2.3. Przepływ i pomiar dokonań lean w środowisku usług 86

2.4. Kultura ciągłego doskonalenia kaizen jako wymóg wdrożenia koncepcji lean 101

2.5. Performance management i lean w środowisku usług: próba łączenia koncepcji 110

 

Rozdział 3. Metodyka badań własnych: model, hipotezy, analiza zebranych danych, zmienne i miary 121

3.1. Model badawczy i hipotezy 121

3.2. Opis metodyki prowadzonych badań 130

3.3. Dobór i struktura próby badawczej 133

3.4. Zakres wdrożenia wymogów koncepcji lean oraz praktyk performance management w badanych działach usługowych 137

3.5. Zmienne i miary 152

 

Rozdział 4. Analiza wpływu praktyk performance management na wymogi lean w działach usługowych – wyniki badań empirycznych 169

4.1. Ogólna charakterystyka wyników badań – analiza korelacji 169

4.2. Zależności między planowaniem, wspieraniem i ocenianiem indywidualnej efektywności – model PM 172

4.3. Zależności między zasadami, metodami, narzędziami i miernikami lean – model LS 176

4.4. Wpływ modelu PM na model LS 178

4.5. Ograniczanie barier wdrażania lean jako mediator zależności między modelami PM i LS 180

4.6. Zależności między modelem PM-LS a marnotrawstwem działu 182

4.7. Wpływ czynników kontekstowych na zależności w modelu PM-LS 187

4.8. Podsumowanie wyników badań własnych 193

 

Zakończenie 199

Bibliografia 207

Załączniki 227

Wykaz tabel 249

Wykaz rysunków 251

Summary 253

Od redakcji 257

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »