Pracownicze plany kapitałowe jako dodatkowe zabezpieczenie emerytalne -

Pracownicze plany kapitałowe jako dodatkowe zabezpieczenie emerytalne

249,00 zł224,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-158-5
Data wydania 1 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 461
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
249,00 zł224,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi analizę i ocenę rozwiązań wprowadzonych w Polsce w 2019 r. związanych z rynkiem emerytalnym. Celem monografii jest ustalenie, czy gromadzenie środków w PPK i świadczenia z tego systemu chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego negatywnymi finansowymi skutkami. Jednocześnie podkreślono rolę PPK jako mechanizmu zwiększania bezpieczeństwa finansowego jego uczestników.

Szczegółowo omówiono poniższe zagadnienia:

  • pojęcie i charakter prawny dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego;
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy PPK;
  • gromadzenie środków w ramach PPK;
  • charakter świadczeń z PPK;
  • PPK a międzynarodowe standardy zabezpieczenia emerytalnego

Książka jest adresowana przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, doradców podatkowych czy ekonomistów oraz uczestników i potencjalnych uczestników PPK.