Praca zdalna w polskim systemie prawnym - Małgorzata Mędrala

Praca zdalna w polskim systemie prawnym

Małgorzata Mędrala

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-607-2
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 293
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi szczegółową analizę najważniejszych aktualnych zagadnień związanych ze świadczeniem pracy zdalnej.

Treści w niej zawarte uwzględniają bieżącą sytuację epidemiczną – pandemię COVID-19, jak również zapowiadaną nowelizację Kodeksu pracy, zakładającą wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego systemu prawnego na stałe.

W opracowaniu omówiono m.in. takie kwestie jak:

charakter polecenia pracy zdalnej (dobrowolność i przymusowość świadczenia pracy w tym trybie); dopuszczalne formy monitoringu w przypadku pracy zdalnej; ochrona danych osobowych i ochrona własności intelektualnej; BHP, odpowiedzialność za sprzęt w pracy zdalnej; transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia pracy; praca zdalna a umowy cywilnoprawne; aspekty podatkowe pracy zdalnej; wpływ pracy zdalnej na życie prywatne pracowników.

Cennym uzupełnieniem książki są wzory dokumentów przydatnych w stosowaniu pracy zdalnej, dzięki którym można łatwiej i sprawniej przygotować niezbędną dokumentację.

Autorzy opracowania są pracownikami naukowymi czołowych ośrodków akademickich w Polsce.

Większość z nich łączy pracę naukową z praktyką zawodową adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, asystenta sędziego czy też rzecznika patentowego. Czytelnik ma więc okazję do zapoznania się z różnorodnym omówieniem poruszonych zagadnień.

Książka jest przeznaczona dla pracodawców stosujących pracę zdalną lub rozważających jej wdrożenie, a także dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych i studentów studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Joanna Unterschütz
Pojęcia telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia i regulacje prawne | str. 13

Anna Daszczyńska-Ciborowska
Polecenie pracy zdalnej | str. 27

Paulina Matyjas-Łysakowska
Podporządkowanie pracownika co do miejsca świadczenia pracy w pracy zdalnej | str. 35

Urszula Torbus
Ryzyko pracodawcy związane z pracą zdalną | str. 47

Agata Ludera-Ruszel
Czas pracy a praca zdalna | str. 67

Kamila Naumowicz
Prawo do bycia offl ine a praca zdalna | str. 80

Ewa Podgórska-Rakiel
Dialog społeczny a praca zdalna | str. 95

Michał Matuszak
Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej | str. 108

Jan Byrski, Henryk Hoser
Praca zdalna a monitoring pracownika | str. 117

Magdalena Kuba
Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia | str. 136

Iwona Gredka-Ligarska
Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej | str. 145

Janusz Żołyński
Wypadek przy pracy a praca zdalna | str. 157

Barbara Godlewska-Bujok
Praca zdalna w kontekście życia rodzinnego | str. 172

Małgorzata Mędrala
Praca zdalna a wykluczenie społeczne | str. 183

Wojciech Fill
Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej | str. 197

Marcin Kiełbasa
Transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia pracy | str. 212

Michał Barański
Praca zdalna a umowy cywilnoprawne | str. 231

Aleksandra Nowak-Gruca
Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian | str. 240

Anna Dolot
Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej | str. 261

Wzory pism | str. 271

Autorzy | str. 287

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »