Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - Katarzyna Małysa-Sulińska

Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

Katarzyna Małysa-Sulińska

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7802-4
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W publikacji przedstawiono zagadnienia prezentowane i dyskutowane w trakcie VII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowanego "Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego", które odbyło się dnia 14 listopada 2013 r. w Krakowie. Jego celem była identyfikacja problemów związanych z pozycją i funkcjonowaniem organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także podjęcie próby wskazania sposobów ich rozwiązania.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 11
Elżbieta Ura Wójt, zarząd powiatu i zarząd województwa jako organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego - porównanie ich statusu prawnego 13
Ewa Olejniczak-Szałowska Problematyka determinantów wyboru monokratycznego lub kolegialnego modelu organu wykonawczego na poszczególnych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego 28
Wiesław Kisiel Wójt gminy: 30-letnia ewolucja i pytania o przyszłość organu 58
Jarosław Dobkowski Skutki wpływu przekształcenia modelu organu wykonawczego powiatu na funkcjonowanie administracji powiatowej 74
Karolina Rokicka, Agnieszka Skóra Współdziałanie pozorne w przypadku jedności organu administracji publicznej na przykładzie prezydenta miasta na prawach powiatu. Zagadnienia procesowe 87
Joanna Jagoda Tryb wyborów organów wykonawczych a ich relacje z organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego 98
Bogusław Przywora Referendum lokalne w przedmiocie odwołania wójta z inicjatywy mieszkańców - uwagi de lege lata i perspektywy zmian 110
Magdalena Gurdek Odwołanie wójta pochodzącego z wyborów pośrednich 129
Aneta Giedrewicz-Niewińska Ewolucja statusu pracowniczego członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego 147
Stefan Płażek Członek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jako pracodawca i jako pracownik - niedostatki regulacji 162
Ewa Koniuszewska Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego realizatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi 179
Joanna Lemańska Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa - rozwoju regionalnego 194
Anna Barczak Pozycja prawna wójta w ochronie środowiska 218
Łukasz Młynarkiewicz Zadania własne gminy oraz pozycja wójta w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy 231
Jakub H. Szlachetko, Adam Bochentyn Funkcje wójta w kształtowaniu polityki finansowej gminy z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego 256
Wykaz literatury 271
Wykaz orzecznictwa 283
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »