Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania. Ćwiczenia z poszukiwania sensu - Adam Regiewicz, Adam Regiewicz

Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania. Ćwiczenia z poszukiwania sensu

Adam Regiewicz, Adam Regiewicz

16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2811-9
Data wydania 1 stycznia 2015
Język: Polski
Liczba stron: 277
Rozmiar pliku: 4,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 330
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Prezentowana publikacja jest próbą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące włączania osobistego doświadczenia w praktykę interpretacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia religijnego i wiary. Zderzenie ze sobą praktyki interpretacyjnej z deklaracją wiary wskazuje z jednej strony na „wspólnotowe” źródła lektury (każde czytanie odbywa się w konkretnej wspólnocie kulturowej), z drugiej zaś na osobisty charakter spotkania z tekstem i rozpoznania znaczenia. Wejście w relację osobistą z tekstem oznacza interakcję, która rodzi w czytającym potrzebę odpowiedzi na usłyszane słowo literackie. Książka proponuje przeniesienie metod wywiedzionych z praktyki czytania pism natchnionych do interpretacji w duchu krytyki literackiej - modeli lektury wywiedzionych z ducha egzegetycznego: mesjańskiego, midraszowego, kerygmatycznego i ikonicznego, a także sięgającego do tradycji talmudycznej i wczesnochrześcijańskiej.

Adam Regiewicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; kierownik Zakładu Teorii Literatury oraz Pracowni Komparatystyki Kulturowej; członek Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej, m.in. transkulturowym badaniem średniowieczności, antropologią audiowizualności i nowych mediów oraz relacjami chrześcijaństwa i popkultury. Podejmuje kwestie związane z kerygmatycznością przekazów kulturowych (filmu, przekazów medialnych, reklamy) w ramach szeroko pojętych badań postsekularnych, czego efektem są książki: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej (Lublin 2011) oraz Katechezy w obrazach. Kerygmatyczna interpretacja filmu (Kraków 2012) W ramach badań postsekularnych zainicjował serię konferencji pt. „Chrześcijaństwo – Kultura – Ponowoczesność”, w ramach której ukazały się tomy: Kulturowe paradygmaty końca oraz Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Ostatnio opublikował m.in. Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności (Częstochowa 2012), Muzyka w czasach ponowoczesnych (Częstochowa 2013), Literatura – nowe media. Homo irretitus w komunikacji literackiej XX i XXI wieku (Częstochowa 2014), Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów (Warszawa 2014).

Spis treści

1. Poza horyzont…
2. Wszyscy jesteśmy ślepcami… Próba interpretacji kerymatycznej Miasta ślepców José Saramago
3. Projekt krytyki talmudycznej
4. W stronę interpretacji mesjańskiej
5. Czytanie midraszowe
6. Czego o czytaniu uczy sztuka ikony czyli odsłanianie sensu.
7. Dlaczego starozakonni milczą? U źródeł antropologii obrazu
8. Traktaty o nawróceniu. Próba kerygmatycznej interpretacji filmów Krzysztofa Zanussiego.
9. Kerygmatyczne czytanie Dekalogu
10. Doświadczenie religijne a konstruowanie rzeczywistości przedstawionej we współczesnej twórczości filmowej reżyserów Wschodu i Zachodu
11. Try walking in my shoes..
12. Bibliografia
13. Indeks
14. Summary

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »