Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej - Marek Michalski

Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej

Marek Michalski

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-118-3
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 297
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono problematykę dematerializacji akcji oraz wpływu odejścia od koncepcji akcji w formie dokumentowej, a zatem niezwykle ważnej zmiany przepisów, obowiązującej od 1 marca 2021 r., istotnej z punktu widzenia spółki akcyjnej. Skomentowano zasady funkcjonowania spółki akcyjnej oraz omówiono zmienione przez dematerializację akcji reguły określające wykazywanie legitymacji akcjonariuszy względem spółki oraz wykonywania przez nich uprawnień majątkowych i korporacyjnych, wynikających ze zdematerializowanych akcji.

Autorzy przedstawiają także zmiany przepisów ustaw szczególnych pozostających w ścisłym związku funkcjonalno-logicznym z głównymi zmianami, jakie nowelizacja niesie w odniesieniu do spółki akcyjnej.

Książka zainteresuje prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy. Będzie stanowiła też cenną lekturę dla pracowników naukowych zainteresowanych omawianą tematyką.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

Rozdział I
Wprowadzenie do problematyki dematerializacji powszechnej akcji | str. 11
§ 1. Znaczenie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych | str. 11
§ 2. Istotne zmiany w przepisach pozakodeksowych | str. 20

Rozdział II
O historycznej ewolucji akcji, ich podziałach i naturze prawnej | str. 41
§ 1. Ewolucja akcji i spółki akcyjnej | str. 41
§ 2. Akcja jako część kapitału zakładowego – rozważania o akcjach nominałowych i wnoszeniu wkładów | str. 59
§ 3. Akcja jako udział kapitałowy, czyli o funkcji partycypacyjnej i rodzajach akcji | str. 71
§ 4. Akcja jako prawo podmiotowe i wyraz członkostwa w spółce akcyjnej | str. 85

Rozdział III
Akcje jako podstawa konstrukcji spółki akcyjnej | str. 93
§ 1. Akcja jako podstawa korporacyjnego uczestnictwa w spółce akcyjnej – uwagi na temat rozdzielenia własności od zarządzania | str. 93
§ 2. Akcja jako papier wartościowy – rozważania o postaciach i zbywalności akcji | str. 101
§ 3. Akcja w ujęciu finansowym i gospodarczym | str. 119
§ 4. Akcja jako element kształtujący model spółki akcyjnej | str. 135

Rozdział IV
O genezie i naturze zjawiska dematerializacji papierów wartościowych | str. 143
§ 1. Historyczny rozwój konstrukcji papieru wartościowego | str. 143
§ 2. O klasycznej koncepcji papieru wartościowego, czyli związanie paradygmatem dokumentu | str. 154
§ 3. O zjawisku dematerializacji w kontekście: fizyki, filozofii, ekonomii i rewolucji cyfrowej oraz środowiska naturalnego | str. 166
§ 4. Początki instytucjonalizacji procesu dematerializacji papierów wartościowych | str. 178

Rozdział V
Ewolucja systemu organizacji dematerializacji akcji w świetle prawa polskiego: od immobilizacji do rejestru akcjonariuszy | str. 187
§ 1. Etap immobilizacji | str. 187
§ 2. Etap dematerializacji segmentowej | str. 196
§ 3. Etap dematerializacji hybrydowej | str. 211

Rozdział VI
Dematerializacja akcji a realizacja uprawnień akcyjnych przez akcjonariuszy | str. 231
§ 1. Organizacja i struktura depozytu papierów wartościowych oraz rejestru akcjonariuszy | str. 231
§ 2. Realizacja uprawnień majątkowych akcjonariuszy w ramach reżimu depozytowego oraz reżimu rejestrowego | str. 247
§ 3. Realizacja uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy w ramach reżimu depozytowego i reżimu rejestrowego | str. 255

Bibliografia | str. 273

Orzecznictwo | str. 291

Inne źródła | str. 293

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »