Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy - Jerzy B. Karski

Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy

Jerzy B. Karski

43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-638-7
Data wydania 1 stycznia 2011
Język: Polski
Liczba stron: 219
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowa­nie decyzji i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, gdyż jak wiadomo postęp i rozwój społeczno-gospodarczy jest znacznie łatwiejszy, o ile nie w ogóle możli­wy, jeżeli jest podejmowany i realizowany przez zdrowe społeczeństwo. Społeczeństwo, którego stan zdrowia jest zły wymaga nie tylko zwiększo­nych nakładów na leczenie, lecz także zmniejsza szanse na gwarantujące postęp i rozwój wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych dla dobra ogółu. Państwa, które równolegle do działań systemowych w ochronie zdrowia zmierzających do zapewnienia odpowiednich świadczeń leczni­czych „zaryzykowały” inwestowanie w zdrowie, mogą dzisiaj pochwalić się znaczną poprawą stanu zdrowia ich obywateli, a co za tym idzie większą szansą na pokrycie potrzeb finansowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, których jeszcze wymaga znaczna, chociaż już mniejsza część społeczeństwa.

Spis treści

Przedmowa 7
Wprowadzenie 11

Rozdział l
POSTĘPY PROMOCJI ZDROWIA - OD AŁMA-ATA DO BANGKOKU 17
1.1. Podejścia do zdrowia i jego promocji 23
1.2. Zasady działania i wartości promocji zdrowia 27
1.3. Realizacja celów i zadań promocji zdrowia 29
1.4. Kluczowe dokumenty i koncepcje promocji zdrowia 32

Rozdział 2
TEORIA I PRAKTYKA PROMOCJI ZDROWIA DZIŚ I JUTRO 39
2.1. Wzrost zainteresowania promocją zdrowia 39
2.2. Strategie działania promocji zdrowia 42
2.3. Ocena potrzeb zdrowotnych jako pierwszy krok działań promocji zdrowia .... 45
2.4. Znaczenie kapitału społecznego dla promocji zdrowia 47
2.5. Inwestowanie w zdrowie jako naczelna zasada promocji zdrowia 49

Rozdział 3
ZDROWIE I POLITYKA 51
3.1. Podejmowanie decyzji w dziedzinie zdrowia publicznego 55
3.2. Ocena polityk promocji zdrowia 59
3.3. Ocena programów promocji zdrowia społeczności lokalnej 61
3.4. Ocena polityki promocji zdrowia w skali kraju 69
3.5. Poszukiwanie sieci polityk dla zdrowia 71

Rozdział 4
OCENA JAKOŚCI PRAKTYKI PROMOCJI ZDROWIA 75
4.1. Dążenie do zapewnienia jakości w promocji zdrowia 75
4.2. Rozwój metod oceny jakości działań na rzecz zdrowia 82
4.3. Ocena wpływu na zdrowie jako narzędzie służące zdrowiu i promocji zdrowia  86
4.4. Ogólny model elementów planowania i oceny promocji zdrowia 92
4.5. Oceny inicjatyw promocji zdrowia 96
4.6. Zasady oceny w dziedzinie promocji zdrowia 102
4.7. Ocena inicjatyw społecznych dla zdrowia i rozwoju 108
4.8. Zasady oceny badań naukowych w dziedzinie promocji zdrowia 115
4.9. Ekonomiczna ocena działań w dziedzinie promocji zdrowia 125

Rozdział 5
INICJATYWY I DZIAŁANIA PROMOCJA ZDROWIA W PERSPEKTYWIE
MIĘDZYNARODOWEJ 133
5.1. Kanadyjski model promocji zdrowia 133
5.1.1. Opracowywanie modelu promocji zdrowia populacji 134
5.1.2. Wartości i założenia leżące u podstaw modelu promocji zdrowia populacji 136
5.1.3. Możliwości praktycznego zastosowania modelu promocji zdrowia populacji 137
5.1.4. Poszukiwanie wzorowych praktyk promocji zdrowia 140
5.1.5. Interaktywny Model Działań - Interactive Domom Model - IDM   143
5.1.5.1. Kroki realizacji programu IMD 158
5.1.5.2. Kroki interaktywności programu 163
5.1.5.3. Przebieg działań w ramach schematu IMD (skrót) 164
5.1.5.4. Wskazówki dla prowadzących zajęcia w oparciu o Interaktywny Model Działań (IMD) 167
5.2. Promocja zdrowia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 172
5.3. Promocja Zdrowia w Japonii 176
5.4. Promocja zdrowia w Chinach 179
5.5. Promocja zdrowia w Australii 182
5.6. Przegląd działań promocji zdrowia w Regionie Zachodniego Pacyfiku 192

ANEKSY 195
Aneks 1. Definicje i zasady działania promocji zdrowia (Kompendium)  195
Aneks 2. Oksfordzkie przymierze na rzecz zdrowia „The Oxford Health Alliance” 199
Aneks 3: Szósta Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia w Bangkoku 201

BIBLIOGRAFIA 211

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »