Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo -

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo

161,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-617-5
Data wydania 28 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 670
Rozmiar pliku: 11,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
161,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) oraz informacją o przepisach powiązanych. Druga to suplement zawierający wzory apelacji uwzględniające poszczególne podstawy odwoławcze, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych.

W opracowaniu znajdują się również schematy ułatwiające poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. W książce zawarto praktyczne wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych, które mogą stanowić podstawę zarzutu odwoławczego. Autor odnosi się również do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów alternatywnych.

W siódmym wydaniu czytelnik znajdzie szczegółową analizę zmian wprowadzonych w latach 2021–2023 w zakresie postępowania odwoławczego. Publikacja uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2022 r. Omówiono również zmiany dotyczące reprezentacji procesowej oskarżonego, które weszły w życie 15 lutego 2024 r.

Publikacja będzie przydatna praktykom: sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, a także aplikantom poszukującym pomocy przy rozwiązywaniu kazusów z postępowania odwoławczego.