Postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego -

Postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego

249,00 zł224,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-176-9
Data wydania 1 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 308
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
249,00 zł224,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia poświęcona jest najważniejszemu ze środków nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego w postaci stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia.

Autorka w sposób kompleksowy scharakteryzowała proces podejmowania rozstrzygnięcia nadzorczego w postaci stwierdzenia nieważności aktu samorządowego wraz ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących. Zasadnicza część rozważań dotyczy rekonstrukcji postępowania nadzorczego poprzez wskazanie wszystkich jego etapów. Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez określenie katalogu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego mających zastosowanie w tym postępowaniu wraz z dokonaniem ich ewentualnych – koniecznych z punktu widzenia specyfiki procesu nadzorczego – modyfikacji. Jednym z praktycznych celów publikacji jest zbadanie ewolucji prawnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania środka nadzoru w postaci stwierdzenia nieważności uchwały (zarządzenia) organu jednostki samorządu terytorialnego począwszy od jego ustanowienia w ustawie o samorządzie terytorialnym w 1990 r. Pozwala to na wskazanie aktualnych linii orzeczniczych i istotnych zmian w zakresie stosowania przepisów o nadzorze.