Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja - Jerzy Rosiński

Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja

Jerzy Rosiński

32,27 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-8797-8
Data wydania 11 września 2013
Język: Polski
Liczba stron: 235
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
32,27 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja to książka interesująca z trzech perspektyw. W perspektywie publikacji naukowej jest przykładem szeroko zakrojonych badań z zakresu zachowań organizacyjnych – przynosi odpowiedzi na temat indywidualnego funkcjonowania informatyków w organizacjach. Tematyka dotycząca postaw pracowników branży IT wobec zatrudniających ich organizacji, odnoszenia się do współpracowników oraz postrzegania samych siebie pozwala wysnuć ciekawe wnioski, użyteczne w kierowaniu zespołami w firmach IT.
Z punktu widzenia refleksji naukowej o bardziej uniwersalnym charakterze wartościowe są części publikacji odnoszące się do funkcjonowania ekspertów organizacyjnych czy też szerzej – pracowników wiedzy.
Wreszcie z perspektywy popularnonaukowej otrzymujemy uzasadniony badawczo „informatyków portret własny”. Wizerunek pracownika branży IT prezentowany w książce może weryfikować w świetle naukowym pewne powszechne uogólnienia czy nawet stereotypy odnoszące się do tej grupy zawodowej.

Spis treści

Podziękowania
Wstęp

Rozdział 1. Informatycy – zmiany w otoczeniu pracownika
1.1. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy
1.2. Zmiana zachodząca na poziomie organizacji
1.3. Przemiany zachodzące na poziomie indywidualnym

Rozdział 2. Charakterystyka i funkcjonowanie pracowników wiedzy
2.1. Rola pracowników wiedzy w gospodarce
2.2. Pracownicy wiedzy a inni pracownicy
2.3. Charakterystyki pracowników wiedzy – przegląd stanowisk

Rozdział 3. Informatycy jako pracownicy wiedzy
3.1. Proces przejścia od „maga” do „technika”
3.2. Specyfika informatyków jako pracowników wiedzy
3.2.1. Istniejące stereotypy
3.2.2. Elementy odróżniające informatyków od innych pracowników wiedzy
3.2.3. Elementy wspólne dla pracowników IT i innych pracowników wiedzy

Rozdział 4. Funkcjonowanie informatyków w organizacjach
4.1. Zakres eksploracji tematyki
4.2. Szczegółowy przegląd badań nad informatykami

Rozdział 5. Metodyka własnych badań empirycznych
5.1. Zestawienie hipotez badawczych
5.2. Procedura badań empirycznych
5.3. Charakterystyka użytych narzędzi badawczych
5.4. Opis próby osób badanych

Rozdział 6. Dane uzyskane na temat postaw informatyków
6.1. Postrzeganie zatrudniającej organizacji
6.2. Motywatory materialne związane z pracą na rzecz organizacji
6.3. Postrzeganie osobistego funkcjonowania zawodowego
6.4. Charakterystyki pracowników z branży IT i spoza IT 
6.5. Porównanie osób charakteryzowanych przez rolę zespołową Specjalisty i pozostałe role zespołowe
6.6. Porównanie osób charakteryzowanych przez rolę zespołową Specjalisty i pozostałe role zespołowe w grupach pracowników z branży IT i spoza IT
6.7. Porównanie osób z krótkim i długim stażem pracy
6.8. Porównanie osób charakteryzowanych przez rolę zespołową Specjalisty i pozostałe role zespołowe w grupach osób z krótkim i długim stażem pracy
6.9. Porównanie osób pracujących w branży IT i poza branżą IT ze względu na pozostałe 8 ról zespołowych według M.R. Belbina

Rozdział 7. Charakterystyka postaw informatyków – interpretacja wyników
7.1. Specyfika funkcjonowania pracowników IT 
7.1.1. Sposób postrzegania zatrudniającej organizacji przez informatyków
7.1.2. Postrzeganie motywatorów materialnych związanych z pracą na rzecz organizacji
7.1.3. Wybrane elementy postrzegania osobistego funkcjonowania zawodowego
7.1.4. Zróżnicowania na poziomie opisów osobowościowych
7.1.5. Charakterystyki wynikające z ról zespołowych
7.2. Specyfika funkcjonowania Specjalistów
7.2.1. Specjaliści pracujący w branży IT i poza branżą IT
7.2.2. Specjaliści a pozostałe role zespołowe
7.3. Weryfikacja hipotez badawczych

Rozdział 8. Informatycy jako pracownicy wiedzy – dyskusja wyników
8.1. Funkcjonowanie informatyków – progres wiedzy
8.1.1. Podobieństwa: informatycy – grupa kontrolna
8.1.2. Występujące zróżnicowania: informatycy – grupa kontrolna
8.1.3. D yskusja wyników zweryfikowanych hipotez badawczych
8.2. Funkcjonowanie Specjalistów – lepsze zrozumienie ekspertów organizacyjnych
8.2.1. Znaczące podobieństwa: Specjalista – taki sam niezależnie od branży? 8.2.2. Występujące zróżnicowania w stosunku do innych ról zespołowych – specyfika funkcjonowania roli Specjalisty
8.2.3. Funkcjonowanie Specjalistów – podsumowanie

Podsumowanie i zasadnicze wnioski
Bibliografia
Aneksy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »