Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu - Marcin Choczyński, Marcin Choczyński

Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu

Marcin Choczyński, Marcin Choczyński

29,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB, PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6538-1
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 405
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 405
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 405
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
29,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB, PDF

Opis

Niniejsza publikacja jest teoretyczno-empirycznym studium socjologicznym dotyczącym wypowiedzi i postaw warszawskich seniorów odnośnie Żydów, ich dziedzictwa i tradycji, a także relacji polsko-żydowskich, których sami doświadczyli w latach swojej młodości. Starsi ludzie przedstawili niezwykle ciekawy i zarazem złożony dyskurs o walorze dokumentacyjnym, bogatym w kontekstowe i historyczne odniesienia. Zakreślili tym samym symboliczny i jednocześnie pogłębiony obraz społeczności żydowskiej, nasycony elementami narracyjnymi i znaczeniami, odwołując się również do unikalnych doświadczeń biograficznych. Praca oparta jest na „żywych” wypowiedziach rozmówców uzyskanych z wywiadów prowadzonych w ramach oryginalnych badań własnych. Całość zebranego materiału empirycznego została poddana opisowi wedle reguł jakościowej metodologii socjologicznej z wykorzystaniem teorii analizy dyskursu, wywodzącej się z socjologii języka.

„Podjęcie tej problematyki przez Autora uznaję za poznawczo ważne i cenne zarówno ze względu na historyczny, jak i teraźniejszy kontekst polsko-żydowskich relacji, a sam wybór owej kategorii uważam za oryginalny wkład Autora w dziedzinę badań i dyskusji z tymi relacjami związanych. To studium można traktować jako interesujący przyczynek do badań nad zakresem i wymiarami ich zróżnicowań. Moja ogólna opinia o wartości całego przedsięwzięcia badawczego jest zatem pozytywna – przedstawiony do recenzji tekst zawiera w sobie materiał zapowiadający interesującą publikację”.
dr hab. Andrzej Piotrowski

Marcin Choczyński – dr, socjolog, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego/Academic Journal of Sociology” oraz członek Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW). Autor kilkudziesięciu tekstów – artykułów wydanych w czasopismach oraz opracowań w recenzowanych publikacjach pod redakcją. Współautor podręcznika Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów (wyd. UKSW, Warszawa 2014) oraz współredaktor pozycji Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje (wyd. WWS, Warszawa 2018).

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

Analiza dyskursu w postawach społecznych i etykietach

1.1. Polisemiczna rola języka w analizie socjologicznej

1.2. Idea i główne założenia analizy dyskursu

1.3. Dyskursywność a krystalizacja postaw społecznych

1.4. Rola i znaczenie etykiet

ROZDZIAŁ 2

Metodologia badań własnych

2.1. Implikacja analizy dyskursu w badaniu postaw wobec Żydów

2.2. Opis zastosowanej metody, techniki i narzędzia badawczego

2.3. Charakterystyka badanej próby i planu badawczego

ROZDZIAŁ 3

Postawy badanych wobec osób narodowości żydowskiej

3.1. Wspomnienia kontaktów i relacji z Żydami

3.2. Etykiety i wizerunki żydowskie

3.3. Opinie o antysemityzmie

3.4. Religijność rozmówców a postrzeganie Żydów

3.5. Światopogląd badanych a związki Żydów z polityką

3.6. Egzemplifikacja oddziaływania teorii spiskowych

 

ROZDZIAŁ 4

Opinie o wpływie Żydów na polską kulturę i kształtowaniu współczesnych relacji Polaków i Żydów

4.1. Dziedzictwo kultury żydowskiej

4.2. Medialny wizerunek Żydów

4.3. Studium opinii nt. Holokaustu

4.4. Reakcje na antypolonizm

4.5. Predykcja dalszych stosunków polsko-żydowskich

ZAKOŃCZENIE

ANEKS I

Scenariusz wywiadu

ANEKS II

Cechy społeczno-demograficzne rozmówców (uczestników wywiadów)

BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK

INDEKS RZECZOWY

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »