Pośrednictwo kredytowe w Polsce – podręcznik dla praktyków - Eugeniusz Gostomski

Pośrednictwo kredytowe w Polsce – podręcznik dla praktyków

Eugeniusz Gostomski

65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-639-4
Data wydania 1 stycznia 2007
Język: Polski
Liczba stron: 164
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Biblioteka Kongresu Consumer Finance jest cyklem wydawniczym Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związku Pracodawców, reprezentującej przedsiębiorstwa z różnych obszarów biznesu rynku konsumenckiego. Jest jednym z istotnych przejawów aktywności samorządowej KPF, obejmującej całe spektrum zagadnień i problemów, z jakimi mamy do czynienia w bankowości, pośrednictwie finansowym, zarządzaniu informacją gospodarczą, zarządzaniu wierzytelnościami, ubezpieczeniach i innych usługach, związanych z kredytami konsumenckimi.

Dynamicznie rozwijający się rynek konsumencki potrzebuje bowiem nie tylko platformy służącej jego popularyzacji, lecz również dostępu do źródeł aktualnej wiedzy o bieżącej i perspektywicznej sytuacji na rynku Consumer Finance.

Spis treści

Słowo wstępne 7

Wprowadzenie 9

Rozdział 1

Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych 11

1.1. Motywy i konsekwencje zadłużania się gospodarstw domowych – Marta Penczar 11

1.2. Istota rynku kredytowego – Marta Penczar 18

1.2.1. Definicja rynku kredytowego i kredytu detalicznego 18

1.2.2. Segmenty rynku kredytów detalicznych 19

1.2.3. Produkty na rynku kredytów detalicznych 21

1.2.4. Podmioty występujące na rynku kredytowym 24

1.3. Podstawy prawne funkcjonowania rynku kredytowego – Eugeniusz Gostomski, Marta Penczar – pkt. 1.3.6 27

1.3.1. Umowa kredytowa 27

1.3.2. Kredyt a pożyczka 29

1.3.3. Ustawa o kredycie konsumenckim 31

1.3.4. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych 33

1.3.5.Ustawa o maksymalnych odsetkach 36

1.3.6. Wybrane regulacje unijne 37

1.3.6.1. Propozycja nowej dyrektywy dotyczącej kredytu konsumenckiego 38

1.3.6.2. Budowa systemu FIN-NET 41

1.3.6.3. Dyrektywa w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość 41

1.3.6.4. Działania na rzecz integracji rynku kredytów mieszkaniowych 42

1.3.7. Zagadnienia upadłości konsumenckiej 44

1.4. Proces udzielania kredytów detalicznych – Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski – pkt. 1.4.2.2 47

1.4.1. Badanie zdolności kredytowej klienta detalicznego 47

1.4.1.1. Ocena zdolności kredytowej jako kluczowy element procedury kredytowej 47

1.4.1.2. Kryteria i metody oceny zdolności kredytowej 49

1.4.2. Sposoby zabezpieczenia kredytu 53

1.4.2.1. Zabezpieczenia prawne spłaty kredytu 53

1.4.2.2. Ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający przed ryzykiem 56

1.4.3. Oprocentowanie kredytów i pożyczek 59

1.4.4. Rola informacji gospodarczej i kredytowej w ograniczaniu ryzyka kredytowego 62

1.5. Monitoring i windykacja należności kredytowych – Eugeniusz Gostomski 66

1.5.1. Metody monitorowania spłaty udzielonych kredytów 66

1.5.2. Klasyfikacja należności kredytowych i tworzenie rezerw celowych 69

1.5.3. Metody postępowania upominawczego 72

1.5.4. Restrukturyzacja należności kredytowych 73

1.5.5. Sądowe postępowanie egzekucyjne 74

1.5.6. Sprzedaż należności nieregularnych firmom windykacyjnym 76

1.5.7. Sekurytyzacja należności kredytowych 78

Rozdział 2

Pośrednicy kredytowi na rynku kredytów detalicznych 83

2.1. Stan i perspektywy rozwoju pośrednictwa kredytowego w Polsce – Marta Penczar, Błażej Lepczyński

2.2. Modele współpracy pośredników kredytowych z bankami – Adam Barembruch 87

2.2.1. Bank jako klasyczny pośrednik finansowy a pośrednictwo kredytowe 87

2.2.2. Prawne i organizacyjne podstawy współpracy pośredników kredytowych i banków – outsourcing 90

2.2.3. Wybrane modele współpracy pośredników kredytowych i banków 93

2.3. Zarządzanie finansami w instytucji pośrednictwa kredytowego – Eugeniusz Gostomski 102

2.3.1. Istota, klasyfikacja i ewidencja kosztów w firmach pośrednictwa kredytowego

2.4. Marketing w pośrednictwie kredytowym – Eugeniusz Gostomski 105

2.4.1. Proces komunikacji z klientem na rynku kredytów detalicznych 105

2.4.2. Metody promocji wykorzystywane w pośrednictwie kredytowym 108

2.5. Metody i techniki skutecznej sprzedaży – Eugeniusz Gostomski 111

2.5.1. Kanały dystrybucji produktów bankowych 111

2.5.2. Proces sprzedaży produktów bankowych 113

2.5.3. Metody negocjacji z klientami 116

2.5.4. Budowanie długoterminowych relacji z klientami 117

2.6. Zarządzanie firmą pośrednictwa kredytowego – Eugeniusz Gostomski 121

2.6.1. Lokalizacja i urządzenie biura firmy pośrednictwa kredytowego 121

2.6.2. Podstawy zarządzania firmą pośrednictwa kredytowego 121

2.6.2.1. Skuteczne zarządzanie personelem agencji 123

2.6.2.2. Rola procedur w działaniu firmy 124

2.6.2.3. Jak usprawnić zarządzanie firmą pośrednictwa kredytowego? 125

2.6.2.4. Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów 127

2.6.3. Zarządzanie czasem i organizacja pracy sekretariatu 127

2.7. Znaczenie doradztwa kredytowego w sprzedaży kredytów – Adam Barembruch 130

Rozdział 3

Etyka w biznesie 137

3.1. Definicja i geneza biznesu społecznie odpowiedzialnego – Marta Penczar 137

3.2. Programy etyczne firm – Marta Penczar 140

3.3. Elementy kodeksu etycznego – Marta Penczar 143

3.4. Kodeksy etyczne i zasady dobrych praktyk na rynku finansowym w Polsce – Marta Penczar 145

3.5. Zasady dobrych praktyk sprzedaży produktów kredytowych firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Marta Penczar 152

Pytania testowe sprawdzające wiedzę 157

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »