Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna - Irena Pyka

Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna

Irena Pyka

44,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-458-1
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 123
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kre­dytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym instrumentów sekurytyzowanych skłaniała do refleksji nad granicą i skutkami nasilających się tendencji inwestycyjnych współczesnych banków - szczególnie wobec doświadczeń wynikających z globalnego kryzysu finansowego.

Bezpośrednim celem publikacji jest analiza i ocena portfeli aktywów finansowych banków skierowana na identyfikację czynników zmian ich struktury i ja­kości. Zawiera ona część efektów empiryczno-teoretycznych projektów badawczych realizowanych w zespole Katedry Bankowości i Rynków Finan­sowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Publikacja jest kierowana do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych złożonością decy­zji alokacyjnych współczesnych banków.

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział 1

Analiza portfela aktywów bankowych 7

1.1. Portfel aktywów bankowych - analiza terminologiczna 7

1.2. Kryteria budowy portfela aktywów bankowych 14

1.3. Struktura i jakość portfela aktywów bankowych 16

1.4. Globalne i makroekonomiczne uwarunkowania zmian portfela aktywów bankowych 23

1.5. Sektorowe determinanty kształtowania struktury i jakości portfela aktywów bankowych 28

Rozdział 2

Substytucyjność i komplementarność portfela aktywów bankowych 41

2.1. Produkty komplementarne - ujęcie teoretyczne 41

2.2. Pojęcie i cechy substytucyjności produktów 43

2.3. Specyfika substytucyjności i komplementarności produktów bankowych 46

2.4. Substytucyjność i komplementarność w zarządzaniu aktywami bankowymi 48

2.5. Substytucyjność aktywów w zarządzaniu płynnością banku 50

2.6. Substytucyjność aktywów a rentowność banku 52

2.7. Substytucyjność w warunkach ożywienia i spowolnienia gospodarczego 55

Rozdział 3

Struktura i jakość portfela kredytowego banków w Polsce 63

3.1. Makroekonomiczne determinanty kształtowania portfela kredytowego w polskim sektorze bankowym 63

3.2. Analiza wielkości i struktury aktywów polskiego sektora bankowego 67

3.3. Poziom i struktura portfela kredytowego polskiego sektora bankowego 71

3.4. Wielkość i struktura kredytów w krajowych bankach giełdowych 79

3.5. Jakość portfela kredytowego krajowych banków komercyjnych 86

Rozdział 4

Struktura i jakość portfela aktywów banków w Unii Europejskiej. Analiza empiryczna 93

4.1. Aktywa systemów bankowych w krajach Unii Europejskiej 93

4.2. Ocena portfela aktywów wybranych banków europejskich 99

4.3. Jakość portfela kredytów w bankach Unii Europejskiej 109

Bibliografia 115

Inne 116

Spis tabel 119

Spis rysunków 121

Informacja o autorach 122

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »