Poradnik dla uchodźców z Ukrainy - Michał Golec

Poradnik dla uchodźców z Ukrainy

Michał Golec

17,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-712-1
Data wydania 1 marca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 177
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
17,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest przeznaczona dla osób, które od 24 lutego 2022 r. wjechały z Ukrainy do Polski,
a także tych, które angażują się w pomoc uchodźcom. Poradnik w przystępny sposób omawia m.in.:
• jak zalegalizować pobyt w Polsce,
• jaka pomoc socjalna przysługuje uchodźcom,
• warunki podjęcia legalnej pracy w Polsce przez uchodźców,
• obowiązki pracodawców przy zatrudnianiu osób z Ukrainy.
Uwzględniono również zagadnienie ochrony czasowej przysługującej w Polsce obywatelom innych
państw, jeśli uciekli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Видання створене для людей, які втекли з України до Польщі, а також для тих, хто бере участь
у допомозі біженцям.
У посібнику доступно описано, серед іншого:
• як легалізувати перебування в Польщі;
• яка соціальна допомога надається біженцям;
• умови легального працевлаштування біженців у Польщі;
• обов’язки роботодавців при працевлаштуванні осіб з України.
Також висвітлено питання тимчасового захисту громадян інших держав, що втекли з території
України через воєнні дії.

Данная публикация предназначена для людей, бежавших из Украины в Польшу, а также для тех,
кто занимается помощью беженцам.
Справочник в доступной форме объясняет:
• как легализовать пребывание в Польше,
• какая социальная помощь доступна беженцам,
• каковы условия легального трудоустройства для беженцев в Польше,
• каковы обязанности работодателей при приеме на работу лиц, бежавших из Украины.
В публикации также описан вопрос временной защиты в Польше граждан других государств,
бежавших с территории Украины в связи с военными действиями

Spis treści

Wstęp ................................................................................................ 7
Rozdział 1
Ochrona czasowa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej (Tomasz Pietrzak) ............................ 9
Rozdział 2
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) –
legalność pobytu (Alicja Sukiennik) .......................................... 17
2.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 17
2.2. Przekroczenie granicy ...................................................... 19
2.3. Nadanie numeru PESEL i profil zaufany ....................... 20
2.4. Przedłużenie uprawnień pobytowych ............................ 22
Rozdział 3
Zatrudnianie obywateli Ukrainy (Tadeusz Kołodziej) ........... 23
3.1. Strona podmiotowa .......................................................... 23
3.2. Sposób powierzenia pracy ............................................... 24
Rozdział 4
Pomoc socjalna dla osób objętych specustawą ...................... 26
4.1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób
objętych specustawą (Tomasz Pietrzak) ......................... 26
4.2. Świadczenia rodzinne (Tomasz Pietrzak) ...................... 28
4.2.1. Uwagi ogólne .......................................................... 28
4.2.2. Zasiłek rodzinny .................................................... 29
4.2.3. Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) ................ 31
4.2.4. Świadczenia opiekuńcze ....................................... 32
4.2.5. Świadczenie rodzicielskie ..................................... 35
4.3. Świadczenie wychowawcze (500+) (Michał Golec) ...... 37
4.4. Świadczenie „dobry start” (Michał Golec) ..................... 39
4.5. Rodzinny kapitał opiekuńczy (Michał Golec) ............... 46
4.5.1. Uwagi ogólne .......................................................... 46
4.5.2. Składanie wniosków .............................................. 49
4.6. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym
lub u dziennego opiekuna (Tomasz Pietrzak) ............... 51
Rozdział 5
Wsparcie dla osób udzielających zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Tomasz Pietrzak) .......... 54
Wykaz aktów prawnych .............................................................. 57
Kontakt dla osób potrzebujących pomocy ............................. 59

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »