Polskie prawo podatkowe - Agnieszka Olesińska

Polskie prawo podatkowe

Agnieszka Olesińska

76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-392-1
Data wydania 22 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 761
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Polskie prawo podatkowe jest złożone i dynamiczne, a jego funkcjonowanie zależy m.in. od zmian w polityce podatkowej, sytuacji gospodarczej kraju czy wpływu standardów Unii Europejskiej. Wymaga ono ciągłego monitorowania i analizy, aby umożliwić skuteczne i efektywne stosowanie przepisów podatkowych oraz zapewnić ochronę praw i interesów podatników.

Książka składa się z 52 rozdziałów, w których autorzy omówili zagadnienia dotyczące m.in.:
• źródeł prawa podatkowego oraz jego wykładni,
• administracji podatkowej i właściwości organów podatkowych,
• zobowiązań podatkowych,
• postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego,
• kontroli podatkowej i czynności sprawdzających,
• elementów konstrukcji poszczególnych podatków,
• międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego,
• sankcji w prawie podatkowym,
• prawa karnego skarbowego,
• ochrony praw podatnika,
• czynności doradztwa podatkowego.

Autorami opracowania są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, a także sędziowie sądów administracyjnych i doradcy podatkowi.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, a także kandydatów przygotowujących się do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla praktyków stosujących przepisy prawa podatkowego, chcących uporządkować lub poszerzyć dotychczasową wiedzę.

Spis treści

Polskie Prawo Podatkowe

Część I

Zagadnienia Ogólne

Rozdział 1 Historia Podatków

Rozdział 2 Ekonomiczne Aspekty Opodatkowania

Rozdział 3 Elementy Konstrukcji Podatku

Rozdział 4 Rodzaje Podatków

Rozdział 5 Administracja Podatkowa I Właściwość

Organów Podatkowych

Część Ii

Wprowadzenie Do Prawa Podatkowego

Rozdział 6 Charakterystyka Ogólna Prawa Podatkowego

Rozdział 7 Zasady Ogólne Prawa Podatkowego

Rozdział 8 Miejsce Prawa Podatkowego W Systemie Prawa

Rozdział 9 Źródła Prawa Podatkowego

Rozdział 10 Wykładnia Prawa Podatkowego

Rozdział 11 Podmioty Prawa Podatkowego

Rozdział 12 Norma Prawa Podatkowego I Stosunek Podatkowoprawny

Rozdział 13 Gromadzenie I Przepływ Informacji Na Potrzeby Systemu Podatkowego

Rozdział 14 Informatyzacja Systemu Podatkowego

Część Iii

Podstawowe Instytucje Ogólnego Prawa Podatkowego

Rozdział 15 Obowiązek Podatkowy I Zobowiązanie Podatkowe

Rozdział 16 Powstawanie I Wygasanie Zobowiązań Podatkowych

Rozdział 17 Zapłata Podatku

Rozdział 18 Zaległość Podatkowa I Odsetki Za Zwłokę

Rozdział 19 Nadpłata Podatku

Rozdział 20 Ulgi W Spłacie Należności Podatkowych

Rozdział 21 Przedawnienie Zobowiązań Podatkowych I Prawa Do Wymiaru Podatku

Rozdział 22 Odpowiedzialność Podatkowa

Rozdział 23 Zabezpieczenie Należności Podatkowych

Część Iv

Podatki W Polsce

Rozdział 24 Podatek Dochodowy Od Osób Fiyzcznych

Rozdział 25 Podatek Dochodowy Od Osób Prawnych

Rozdział 26 Podatek Od Towarów I Usług

Rozdział 27 Akcyza

Rozdział 28 Podatek Od Czynności Cywilnoprawnych

Rozdział 29 Podatek Od Spadków I Darowizn

Rozdział 30 Podatek Od Nieruchomości

Rozdział 31 Podatek Rolny I Lesny

Rozdział 32 Inne Podatki

Część V

Międzynarodowe I Unijne Prawo Podatkowe

Rozdział 33 Miedzynarodowe Prawo Podatkowe

Rozdział 34 Prawo Podatkowe Unii Europejskiej

Część Vi

Inne Zagadnienia

Rozdział 35 Konstytucyjne Aspekty Opodatkowania

Rozdział 36 Systemy Podatkowe I Tendencje Ich Rozwoju

Rozdział 37 Jurysdykcja Podatkowa I Jej Granice

Rozdział 38 Unikanie Opodatkowania

Rozdział 39 Urzędowa Interpretacja Prawa Podatkowego

Rozdział 40 Podatkowe Aspekty Pomocy Publicznej

Rozdział 41 Problematyka Cen Transferowych

Rozdział 42międzynarodowa Konkurencja Podatkowa

Rozdział 43 Sankcje W Prawie Podatkowym

Rozdział 44 Prawo Karne Skarbowe

Rozdział 45 Ochrona Praw Podatnika

Rozdział 46 Doradztwo Podatkowe

Część Vii

Problematyka Proceduralna Opodatkowania

Rozdział 47 Wprowadzenie Do Problematyki Procedur Podatkowych

Rozdział 48 Postępowanie Jurysdykcyjne

Rozdział 49 Czynności Sprawdzające

Rozdział 50 Kontrola Podatkowa

Rozdział 51 Egzekucja Należności Podatkowych

Rozdział 52 Sądowa Kontrola Decyzji Administracyjnych

 

 

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »