Polskie agencje prasowe w rozwoju historycznym. Kontekst polityczny, ewolucja modelu oraz technik przekazu informacji - Renata Piasecka–Strzelec

Polskie agencje prasowe w rozwoju historycznym. Kontekst polityczny, ewolucja modelu oraz technik przekazu informacji

Renata Piasecka–Strzelec

18,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-3506-3
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 24,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 30,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 0
Rozmiar pliku: 57,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
18,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Opis

Niniejsze opracowanie to pierwsze w literaturze przedmiotu kompendium wiedzy ukazujące genezę i rozwój polskich agencji prasowych, od tworzenia zalążków tych instytucji aż do chwili obecnej. Jest to zarazem synteza podsumowująca stulecie istnienia rodzimych agencji prasowych.
W opracowaniu prześledzono proces ewolucji polskich agencji prasowych, od agencji telegraficznych do agencji elektronicznych (e-agencji). Autorka podkreśla kontekst polityczny wyrażający się w uwikłaniu agencji prasowych w bieżącą politykę, ukazując  rolę omawianych instytucji w procesie rozpowszechniania informacji. Książka wykracza znacznie poza problematykę właściwą dla historii mediów, podejmując refleksję nad perspektywami rozwoju współczesnych agencji informacyjnych.
Walor opracowania stanowi materiał ilustracyjny w postaci fragmentów biuletynów prasowych. Książka adresowana jest do medioznawców, historyków mediów, politologów oraz studentów dziennikarstwa.
Dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec - pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii mediów oraz historii najnowszej Polski. W ostatnich latach analizuje również kierunki rozwoju współczesnych polskich agencji informacyjnych w kontekście społeczeństwa sieci.
Autorka wielu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz trzech publikacji zwartych. Najważniejsze opracowanie w jej dotychczasowym dorobku naukowym to monografia Polskie agencje prasowe w latach 1944-1972. Upowszechnianie i reglamentacja informacji, działalność propagandowa (Wydawnictwo UJK, Kielce 2012).

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział pierwszy
Geneza i narodziny agencji prasowych w Polsce
1. W służbie sprawy polskiej
2. Pod znakiem Polskiej Agencji Telegraficznej (1918–1926)
3. Informacyjna służba prasowa w okresie rządów pomajowych (1926–1939)
Rozdział drugi
Trudne półwiecze. Działalność agencji prasowych w latach 1939–1989
1. Poza krajem i w konspiracji (1939–1945)
2. PAP na pierwszej stronie (1944–1989)
3. Agencje prasowe „drugiego planu” (1944–1989)
4. Wobec ładu jałtańskiego. Agencje prasowe poza krajem
Rozdział trzeci
W nowej rzeczywistości po 1989 roku
1. W stronę obiektywizmu medialnego. Transformacja „starych” agencji prasowych (PAP, PAI, CAF)
2. Powstanie i rozwój nowego rynku informacji agencyjnej w Polsce
3. Agencje informacyjne w dobie społeczeństwa sieci
Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks nazw agencji, ważniejszych biur prasowych oraz zrzeszeń o charakterze agencyjnym
Indeks biuletynów, komunikatów, serwisów oraz czasopism wydawanych przez agencje prasowe
Indeks nazwisk
WYKAZ SKRÓTÓW
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »