Polski proces wekslowy - Jan Mojak

Polski proces wekslowy

Jan Mojak

127,00 zł107,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-378-4
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 200
Rozmiar pliku: 560,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 198
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
127,00 zł107,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W książce zaprezentowano problematykę sądowej realizacji wierzytelności wekslowych, powołując odpowiednie orzecznictwo oraz dorobek doktryny. Omówiono materię nakazowego procesu wekslowego z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej dłużników wekslowych. Przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:
• funkcji i rodzajów weksli w obrocie powszechnym, gospodarczym i konsumenckim;
• wystawiania weksli;
• procedury wszczęcia procesu wekslowego oraz statusu prawnoprocesowego wekslowego nakazu zapłaty;
• rodzajów i zarzutów wekslowych;
• wyrokowania w procesie wekslowym.

Książka ma walory praktyczne, ponieważ weksel – w przeciwieństwie do czeku – w dość szerokim zakresie jest wykorzystywany, zwłaszcza w funkcji zabezpieczającej. W ostatnich latach szczególnie aktualna jest problematyka ochrony praw konsumenta jako dłużnika wekslowego.

Autorzy łącząc własne doświadczenia teoretyczne i praktyczne, przedstawili także uwagi de lege ferenda dotyczące modelu polskiego procesu wekslowego.

Spis treści

Rozdział I. Pojęcie, funkcje i rodzaje weksli
Rozdział II. Wystawienie weksli w obrocie gospodarczym, konsumenckim i powszechnym
Rozdział III. Weksel in blanco a deklaracja wekslowa
Rozdział IV. Szczególne cechy i zakres odpowiedzialności dłużników wekslowych
Rozdział V. Wszczęcie procesu wekslowego
Rozdział VI. Status wekslowego nakazu zapłaty
Rozdział VII. Zarzuty wekslowe jako instrument obrony interesów dłużników wekslowych
Rozdział VIII. Stadia procesu wekslowego
Rozdział IX. Wyrokowanie w procesie wekslowym
Rozdział X. Model polskiego procesu wekslowego de lege lata i de lege ferenda

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »