Polski Ład. Podatki i składki - Adam Bartosiewicz

Polski Ład. Podatki i składki

Adam Bartosiewicz

144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-169-3
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 309
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji omówiono regulacje związane z Polskim Ładem – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zawarto w niej m.in. wyjaśnienia problemów wywołanych wprowadzonymi zmianami, w tym:
• zasady liczenia składki zdrowotnej,
• nowe reguły obliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń,
• ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w aspekcie podatkowym,
• kwestie dotyczące zasad i form płatności w relacjach z konsumentami i przedsiębiorcami.

W opracowaniu przedstawiono także ulgi i zwolnienia, z których przedsiębiorcy i pracownicy faktycznie mogą skorzystać, np.:
• ulgę dla klasy średniej,
• PIT-0 dla dużych rodzin (4+),
• PIT-0 dla seniora,
• nowe przedziały skali podatkowej.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 19

Wstęp | str. 21

Rozdział 1. Zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne | str. 25
1. Polski Ład a pracownicy | str. 25
2. Różne formy prowadzonej działalności a składka zdrowotna | str. 26
3. Różne działalności opodatkowane w ten sam sposób – strata w jednej z nich | str. 27
4. Składka zdrowotna osoby współpracującej | str. 29
5. Ubezpieczenie zdrowotne a członek zarządu spółki z o.o. powołany do pełnienia funkcji | str. 29
6. Składka zdrowotna u osoby powołanej do pełnienia funkcji | str. 30
7. Składka zdrowotna nie jest kosztem uzyskania przychodów | str. 30
8. Podstawa do ustalenia składki zdrowotnej | str. 31
9. Podstawa obliczenia składki u wspólnika spółki cywilnej | str. 32
10. Składki zdrowotne a działalność w specjalnej strefie ekonomicznej | str. 32
11. Przychody z danego roku a wysokość podstawy do ustalenia składki zdrowotnej | str. 33
12. Zmiana podstawy składki zdrowotnej u podatników opodatkowanych ryczałtem | str. 35
13. Wyliczenie składki zdrowotnej | str. 37
14. Zmiana kwoty przychodów w ciągu roku | str. 38
15. Terminy płatności pozostałych składek | str. 38
16. Zaliczki uproszczone a podstawa składki zdrowotnej | str. 39
17. Konieczność wyliczania składki zdrowotnej co miesiąc | str. 40
18. Składki w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej | str. 41
19. Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej | str. 42
20. Prokurent spółki z o.o. powołany uchwałą zgromadzenia wspólników | str. 43
21. Uproszczone zaliczki a składki na ubezpieczenie zdrowotne | str. 43
22. Różne formy pełnienia funkcji w spółce z o.o. | str. 44
23. Dywidenda nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego | str. 44
24. Wspólnik spółki z o.o. a składka na ubezpieczenie zdrowotne | str. 45
25. Spółka jednoosobowa czy „prawie” jednoosobowa? | str. 46
26. Członek zarządu powołany do pełnienia funkcji z innym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego | str. 47
27. Straty w niektórych miesiącach prowadzenia działalności | str. 48
28. Różne formy prowadzenia działalności | str. 49
29. Deklaracje w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne | str. 51
30. Brak odliczenia składki – dokumenty | str. 51
31. Wynajem prywatny a składka zdrowotna | str. 52
32. Wierzyciel z tytułu składek zdrowotnych | str. 52
33. Terminy złożenia deklaracji rozliczeniowych i zapłaty składek | str. 53
34. Jednoosobowa działalność oraz spółka komandytowa | str. 53
35. Strata podatkowa u osoby prowadzącej działalność gospodarczą | str. 54
36. Członek zarządu będący nierezydentem na powołaniu | str. 55
37. Zaległe składki za 2021 r. zapłacone w 2022 r. | str. 56
38. Podstawa do składki zdrowotnej u przedsiębiorców | str. 56
39. Remanent a podstawa ustalania składki na ubezpieczenie społeczne | str. 58
40. Ulga na złe długi a podstawa ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne | str. 58
41. Składka zdrowotna – od przychodu czy od dochodu? | str. 59
42. Składka zdrowotna dla osoby współpracującej a forma opodatkowania przedsiębiorcy | str. 60
43. Brak uproszczonych składek zdrowotnych | str. 61
44. Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. | str. 62
45. Przedsiębiorca na stracie a składka zdrowotna | str. 63
46. Strata z lat ubiegłych | str. 64
47. Naliczanie składki w trakcie roku | str. 65
48. Prokurent a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | str. 67
49. Kumulacja tytułów do składki zdrowotnej | str. 68
50. Składki zdrowotne w spółce komandytowej | str. 69
51. Zmiany w składce zdrowotnej a zasady liczenia zaliczek uproszczonych od dochodów z działalności gospodarczej | str. 70
52. Składki a umowy zlecenia oraz umowy o dzieło | str. 70
53. Emeryt z emeryturą i dochodami z działalności gospodarczej | str. 70
54. Zmiana formy prowadzenia działalności a składki zdrowotne | str. 71
55. Brak kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego | str. 72
56. Zapłata ratalna starych składek w 2022 r. | str. 72
57. Korekta dochodu a składki zdrowotne | str. 73
58. Wynikające z umowy powtarzające się usługi udziałowca na rzecz spółki z o.o. | str. 74
59. Kwartalne zaliczki na podatek a składka zdrowotna | str. 75
60. Brak rocznego limitu składki zdrowotnej | str. 76
61. Zapłata składek zdrowotnych za 2022 r. w grudniu 2021 r. | str. 76
62. Straty z lat ubiegłych | str. 78
63. GAAR dla ZUS? | str. 78
64. Zarządca sukcesyjny | str. 79
65. Dochód ze spółki oraz strata z jednoosobowej działalności | str. 79
66. Strata w działalności – składka zdrowotna | str. 81
67. Osoba współpracująca w spółce komandytowej | str. 81
68. Termin rocznego rozliczenia składek | str. 82
69. Przekroczenie progu przychodów – wysokość składki zdrowotnej za dany miesiąc | str. 82
70. Spółka komandytowa – składka zdrowotna wspólników | str. 83
71. Przekroczenie limitu przychodów w danym miesiącu a składka za ten miesiąc | str. 84
72. Składka zdrowotna komandytariusza a wypłacane zaliczki na poczet zysku | str. 85
73. Błąd w wyliczeniu dochodu | str. 85
74. Przychody z najmu prywatnego | str. 86
75. VAT należny nie jest podstawą do wyliczenia składki | str. 87
76. Podstawa obliczenia składki przy ryczałcie | str. 88
77. Wiele spółek komandytowych | str. 88
78. Dwuosobowa spółka z o.o. | str. 89
79. Proporcja udziałów przy dwuosobowej spółce z o.o. | str. 89
80. Powołanie – czynności wykonywane poza Polską | str. 90
81. Osoba współpracująca w działalności – skala a opodatkowanie liniowe | str. 91
82. Wysokość składki zdrowotnej – opodatkowanie liniowe w działalności | str. 92
83. Składka zdrowotna a dochód z poprzedniego roku | str. 93
84. Ryczałt w 2022 r., skala w roku poprzednim – wysokość składek w 2022 r. | str. 93
85. Podstawa wymiaru składki w jednoosobowej spółce z o.o. | str. 94
86. Utrata prawa do ryczałtu w ciągu roku | str. 95
87. Podstawa składki zdrowotnej przy opodatkowaniu skalą | str. 95
88. Przychody z prywatnego wynajmu | str. 96

Rozdział 2. Zmiany dotyczące podatników opodatkowanych skalą podatkową | str. 97
A. Rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnych z dziećmi | str. 97
1. Wspólne rozliczenie nowych małżonków w 2021 r. | str. 97
2. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dziecko w 2021 r. | str. 98
3. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci za 2022 r. | str. 99
4. Dodatkowa ulga na dziecko dla osób samotnie wychowujących dziecko | str. 99
5. Dzieci, w związku z samotnym wychowywaniem których przysługuje dodatkowa ulga | str. 102
6. Ulga na dziecko i dodatkowa ulga na dziecko | str. 103
7. Dodatkowa ulga na dziecko – bez limitu kwotowego | str. 103
8. Liczba dzieci samotnie wychowywanych a kwota dodatkowej ulgi | str. 105
9. Dodatkowa ulga na dziecko – dochody dziecka pełnoletniego z wynajmu | str. 106
10. Dodatkowa ulga na dziecko – dochody dziecka pełnoletniego objęte PIT-0 | str. 107

B. PIT-0 dla dużych rodzin oraz dla seniorów | str. 108
11. PIT-0 dla dużych rodzin – status dzieci uprawniający do zwolnienia | str. 108
12. Urodzenie się czwartego dziecka w danym roku podatkowym | str. 110
13. Ukończenie szkoły przez dziecko w danym roku podatkowym | str. 111
14. PIT-0 dla dużych rodzin – także dla podatników opodatkowanych liniowo | str. 112
15. PIT-0 dla dużych rodzin – wolne dochody czy przychody? | str. 112
16. PIT-0 dla dużych rodzin – sposób opodatkowania nadwyżki przychodów ponad kwotę zwolnioną | str. 114
17. PIT-0 dla dużych rodzin – co z kosztami przychodu zwolnionego? | str. 115
18. PIT-0 dla dużych rodzin – także u podatników opodatkowanych ryczałtem | str. 116
19. Przychody z praw majątkowych – brak możliwości korzystania z PIT-0 | str. 117
20. PIT-0 dla dużych rodzin – zaliczki u pracownika | str. 118
21. PIT-0 dla dużych rodzin – zaliczki u zleceniobiorcy | str. 119
22. PIT-0 dla dużych rodzin – wymogi formalne | str. 120
23. PIT-0 dla dużych rodzin – sposób prowadzenia księgi | str. 120
24. PIT-0 dla dużych rodzin a ulga na dziecko | str. 121
25. PIT-0 dla seniora – zakres zastosowania | str. 122
26. PIT-0 dla seniora – także od dochodów z działalności | str. 124
27. PIT-0 dla seniorów a zawieszenie prawa do emerytury | str. 125
28. Kontynuacja zatrudnienia emeryta u dotychczasowego pracodawcy | str. 126
29. Formalności związane z niepobieraniem zaliczek w ramach PIT-0 dla seniora | str. 127
30. Emeryt planujący pracę do połowy roku – limit zwolnienia | str. 128

C. Ulga dla klasy średniej | str. 130
31. Istota ulgi dla klasy średniej | str. 130
32. Dokument uprawniający płatnika do stosowania ulgi | str. 131
33. Ulga dla klasy średniej u pracownika zatrudnionego w kilku zakładach pracy | str. 132
34. Niebezpieczeństwa ulgi dla klasy średniej | str. 133
35. Przychody z umowy zlecenia | str. 134
36. Suma zaliczek pobranych w trakcie roku niższa  od podatku należnego za cały rok | str. 136
37. Ulga dla klasy średniej – także przychody z działalności gospodarczej | str. 137
38. Ulga dla klasy średniej – nie dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo | str. 138
39. Ulga dla pracowników – przychody czy dochody? | str. 138
40. Ulga dla pracowników – od jakiej podstawy wyliczyć? | str. 139
41. Stosowanie ulgi w trakcie roku | str. 141
42. Rezygnacja z ulgi w trakcie roku | str. 141
43. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem | str. 142
44. Ulga dla klasy średniej – nie dla umów zlecenia i umów o dzieło | str. 143
45. Ulga dla klasy średniej a przychody emerytów | str. 144
46. Zaliczki na podatek bez uwzględnienia ulgi dla klasy średniej | str. 144
47. Przychód z emerytury lub renty | str. 145
48. Ulga dla klasy średniej a umowa o dzieło | str. 146
49. Limit przychodów ze stosunku pracy w przypadku ulgi dla klasy średniej | str. 147
50. Inne przychody podlegające opodatkowaniu według skali nie wyłączają ulgi | str. 148
51. Przychody ze zlecenia a sposób obliczania ulgi | str. 149
52. Ulga dla klasy średniej a członkowie zarządu bez zatrudnienia | str. 150
53. Ulga dla klasy średniej przy zaliczce na podatek a zlecenia u innego pracodawcy | str. 151
54. Ulga dla klasy średniej a małżonkowie | str. 152
55. Ulga dla klasy średniej – zmiana oświadczenia w trakcie roku | str. 153
56. Dochody z działalności gospodarczej a ulga dla klasy średniej | str. 154
57. Brak stosowania ulgi w trakcie roku a ulga w rozliczeniu rocznym | str. 155
58. Podstawa ulgi a dochody z powołania | str. 156
59. Pracownik z wynagrodzeniem miesięcznym wyższym niż limit ulgi | str. 157
60. Zasiłki a ulga dla klasy średniej | str. 158
61. Oświadczenie pracownika dotyczące ulgi dla klasy średniej | str. 159
62. Wzór wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej | str. 160
63. Dwie umowy o pracę u danego pracodawcy | str. 161
64. Umowa o pracę i umowa zlecenia | str. 162
65. Ulga dla klasy średniej w przypadku małżonków | str. 163
66. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników | str. 164
D. Zmiany w skali podatkowej | str. 165
67. Nowa kwota wolna od podatku | str. 165
68. Nowe przedziały skali podatkowej | str. 166
69. Kwota wolna także dla przedsiębiorców rozliczających się wedle skali podatkowej | str. 166
70. Kwota wolna od podatku tylko dla podatników rozliczających się według skali | str. 167
71. Podwyższenie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej a limit kosztów autorskich | str. 168
72. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku a dochody dziecka uczącego się | str. 168
73. Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. płatne w styczniu 2022 r. | str. 170
74. Pierwszy próg podatkowy | str. 170

Rozdział 3. Zmiany dotyczące przedsiębiorców – osób fizycznych | str. 172

A. Samochody wykupywane z leasingu | str. 172
1. Wykupienie samochodu z leasingu w roku poprzednim, sprzedaż w bieżącym | str. 172
2. Skrócenie czasu trwania umowy leasingu i wykup samochodu przed 1.01.2022 r. | str. 173
3. Regulacje przejściowe dotyczące wykupu samochodu z leasingu | str. 174
4. Decyduje data wykupu czy data rozpoczęcia leasingu? | str. 175
5. Nie jest istotna data zawarcia umowy leasingowej | str. 175
6. Zakres zastosowania przepisów dotyczących sprzedaży samochodów wykupionych prywatnie z leasingu firmowego | str. 176
7. Samochód wykupiony z leasingu i przekazany w darowiźnie | str. 177

B. Amortyzacja budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych | str. 178
8. Zakaz amortyzacji – przychody z krótkotrwałego wynajmu apartamentu mieszkalnego | str. 178
9. Amortyzacja lokali mieszkalnych w 2022 r. – wątpliwości | str. 179
10. Wyłączenie amortyzacji budynków mieszkalnych – nie ma znaczenia rodzaj działalności | str. 180
11. Brak amortyzacji lokali mieszkalnych w spółce z o.o. | str. 181
12. Środek trwały nabyty w 2021 r., lecz wprowadzony do ewidencji w 2022 r. | str. 182
13. Lokal mieszkalny czy użytkowy | str. 183
14. Zakres wyłączenia amortyzacji lokali (budynków mieszkalnych) – forma opodatkowania i źródło przychodów nie mają znaczenia | str. 186
15. Zakaz amortyzacji – także przy wynajmie nieruchomości w ramach działalności | str. 187
16. Lokal mieszkalny kupiony w 2022 r. – amortyzacja | str. 188
17. Czynsz wynajmu lokalu mieszkalnego na potrzeby działalności | str. 189
18. Amortyzacja apartamentu | str. 189
19. Budynki o mieszanym przeznaczeniu | str. 190
20. Długotrwałość wynajmu nie przesądza o mieszkalnym charakterze lokalu | str. 192
21. Informacja o sposobie rozliczenia najmu prywatnego | str. 193
22. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania | str. 194
23. Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych | str. 196
24. Nieruchomości mieszkalne a ewidencja środków trwałych | str. 196
25. Zmiany w sposobie opodatkowania wynajmu a amortyzacja | str. 197
26. Amortyzacja a data nabycia nieruchomości | str. 198
27. Wynajem lokalu użytkowego w 2022 r. | str. 198
28. Wynajem w ramach działalności | str. 199
29. Wynajem prywatny lokali niemieszkalnych | str. 200
30. Nie ma znaczenia status najemcy | str. 200
31. Koszty związane z utrzymaniem mieszkań używanych w działalności | str. 201
32. Zakres przedmiotowy wyłączeń z amortyzacji | str. 202

C. Płatności otrzymywane od konsumentów | str. 203
33. Obowiązek przyjmowania płatności od konsumenta w formie bezgotówkowej | str. 203
34. Płatność przyjęta od konsumenta w gotówce z naruszeniem przepisów – skutki podatkowe | str. 204
35. Nie ma znaczenia kwota zaliczki – liczy się wartość transakcji | str. 204
36. Limit 20 000 zł – netto czy brutto? | str. 205
37. Pojęcie transakcji w kontekście płatności przyjmowanych od konsumentów | str. 206
38. Płatność dla konsumenta a forma gotówkowa | str. 209
39. Limit dla transakcji gotówkowych nie ma charakteru rocznego | str. 210
40. Transakcja między konsumentami – nie ma limitu | str. 211
41. Zapłata gotówką za granicą | str. 211

D. Zagadnienia inne | str. 212
42. Konsekwencje podatkowe zatrudniania na czarno u pracodawcy | str. 212
43. Księgi podatkowe wysyłane do urzędów skarbowych dopiero od 2023 r. | str. 214
44. Nowe zasady ustalania przychodów z tytułu nieodpłatnego używania samochodów przez pracowników | str. 215
45. Nowe przepisy – czasowy zakres zastosowania | str. 216
46. Jednoosobowa działalność gospodarcza a optymalna forma dla obciążeń podatkowych i składkowych | str. 216
47. Skala podatkowa i podatek liniowy – nie dla jednej osoby w tym samym roku | str. 217
48. Ryczałt w spółce i skala z działalności jednoosobowej | str. 218

Rozdział 4. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania | str. 220

A. Ryczałt ewidencjonowany | str. 220
1. Obowiązkowy ryczałt w zakresie prywatnego wynajmu nieruchomości – od 2023 r. | str. 220
2. Zmiana definicji wolnego zawodu | str. 221
3. Senior prowadzący działalność opodatkowany ryczałtem | str. 221
4. Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci opodatkowana ryczałem | str. 223
5. Działalność gospodarcza a wynajem prywatny | str. 224
6. Nowa stawka 14% | str. 225
7. Nowa stawka 12% | str. 226
8. Wysyłanie ewidencji przychodów do urzędu skarbowego od 2023 r. | str. 226
9. Lekarze (lub pielęgniarki) w spółce partnerskiej a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str. 227
10. Lekarz z umową o pracę i własną działalnością | str. 228
11. Stawka ryczałtu dla technika radiologii | str. 229
12. Spółka osobowa z osobami fizycznymi i osobami prawnymi | str. 230
13. Menedżer w restauracji – stawka ryczałtu | str. 231
14. Działalność szkoleniowa lekarza a ryczałt | str. 231
15. Podmiot zatrudniający lekarzy – ryczałt | str. 232
16. Lekarz mający także umowę o pracę | str. 232
17. Przychody z wynajmu nieruchomości | str. 233

B. Karta podatkowa | str. 234
18. Karta podatkowa nie dla nowych podatników | str. 234
19. Karta podatkowa po odwieszeniu działalności | str. 234
20. Lekarz na karcie podatkowej | str. 235
21. Lekarz na karcie podatkowej – co w 2022 r.? | str. 237
22. Lekarz na karcie podatkowej a sposób opodatkowania małżonka | str. 238
23. Lekarz na karcie podatkowej a małżonek ze spółką z o.o. | str. 239
24. Działalność rozpoczęta w 2021 r. – wybór karty podatkowej | str. 240
25. Osoba dotychczas opodatkowana kartą podatkową | str. 240
26. Odwieszenie działalności wcześniej opodatkowanej kartą podatkową | str. 241
27. Działalność nierejestrowana a Polski Ład | str. 241

Rozdział 5. Nowe ulgi dla podatników podatku dochodowego | str. 242
1. Ulga dla podatników osiedlających się w Polsce (tzw. ulga na powrót) | str. 242
2. Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej | str. 244
2.1. Wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych | str. 244
2.2. Wydatki na wypożyczenie indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych | str. 245
2.3. Wydatki na pieluchomajtki i podobne | str. 245
2.4. Wydatki na zabiegi rehabilitacyjne oraz na pobyt opiekuna | str. 245
3. Preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne | str. 246
4. Dodatkowe odliczenie B+R od zaliczek na podatek dotyczących pracowników | str. 247
5. Zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia w ramach ulgi B+R | str. 249
6. Ulga na prototyp | str. 251
7. Ulga na ekspansję | str. 254
8. Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę | str. 255
9. Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków | str. 257
10. Ulga B+R oraz rozliczenie IP Box w tym samym czasie | str. 257
11. Ulga na robotyzację | str. 258
12. Ulga na terminal | str. 259
13. Opłaty na rzecz pośrednika a ulga na ekspansję | str. 261

Rozdział 6. Regulacje odnoszące się do podatników CIT | str. 263

A. Ukryta dywidenda | str. 263
1. Wypłaty za usługi na rzecz udziałowców | str. 263
2. Wynajem lokalu użytkowego od udziałowca spółki z o.o. | str. 264
3. Rzeczywiste usługi wykonywane przez udziałowców na rzecz spółki | str. 265
4. Zakres przedmiotowy przepisów dotyczących ukrytej dywidendy | str. 267
5. Faktury za wynajem w spółce kapitałowej | str. 268
6. Ukryta dywidenda nie w spółce jawnej | str. 269
7. Wynagrodzenie wspólników będące procentem przychodów (a nie dochodów) spółki | str. 270
8. Ukryta dywidenda nie obejmuje wszystkich świadczeń na rzecz swojej spółki | str. 271

B. Zmiany w estońskim CIT | str. 272
9. Estoński CIT także dla spółek komandytowych | str. 272
10. Spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komandytariuszem | str. 273
11. Skrócenie roku podatkowego na potrzeby opodatkowania estońskim CIT | str. 274
12. Obniżenie stawek estońskiego CIT | str. 275
13. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a estoński CIT | str. 276
14. Ukryte zyski w spółce na estońskim CIT | str. 277

C. Minimalny podatek przychodowy | str. 280
15. Minimalny podatek przychodowy – zakres podmiotowy | str. 280
16. Także mali podatnicy mogą być objęci minimalnym podatkiem przychodowym | str. 280
17. Podatek minimalny także dla podmiotu operującego standardowo na niskich marżach | str. 281
18. Wysokość podatku przychodowego | str. 282
19. Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem przychodowym | str. 282
20. Zapłacony podatek dochodowy a podatek przychodowy | str. 285
21. Podatek minimalny u podatnika rozpoczynającego działalność | str. 286

D. Pozostałe zagadnienia | str. 288
22. Spółka komandytowa a spółka komandytowo -akcyjna | str. 288
23. Opodatkowanie komandytariuszy osób fizycznych | str. 289

Rozdział 7. Obciążenia publicznoprawne – modele | str. 291
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza – opodatkowanie podatkiem liniowym 19% | str. 291
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza – opodatkowanie według skali podatkowej | str. 292
3. Jednoosobowa działalność gospodarcza – ryczałt | str. 293
4. Jednoosobowa działalność gospodarcza – karta podatkowa | str. 294
5. Spółki transparentne podatkowo (jawna/cywilna/ partnerska) | str. 295
6. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (komplementariusza) oraz osoby fizycznej (komandytariusz) | str. 296
7. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (komandytariusza) oraz osoby fizycznej (komplementariusza); tzw. odwrócona komandytowa | str. 297
8. Spółka z o.o. z udziałowcami – osobami fizycznymi + zarząd z powołania z wynagrodzeniem | str. 298
9. Jednoosobowa spółka z o.o. (jeden udziałowiec) | str. 299
10. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 300
11. Kilka spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest jedna i ta sama spółka z o.o. | str. 301
12. Spółka z o.o. nabywająca świadczenia od wspólników (osób fizycznych / transparentej spółki osobowej) opodatkowanych według: skali podatkowej / podatku liniowego / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | str. 302
13. Spółka z o.o. nabywająca świadczenia od spółki komandytowej | str. 304
14. Spółka z o.o. z estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek) | str. 306
15. Spółka komandytowa z estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek) | str. 307

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »