Polska – Rosja. Refleksje na stulecie bolszewickiej rewolucji. Tom 4 - Witold Modzelewski

Polska – Rosja. Refleksje na stulecie bolszewickiej rewolucji. Tom 4

Witold Modzelewski

44,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-63591-91-5
Data wydania 7 listopada 2017
Język: Polski
Liczba stron: 259
Rozmiar pliku: 21,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

" O bolszewickim przewrocie, zwanym później Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową – mimo że już nie ma bolszewickiego państwa – niełatwo mówić i pisać w sposób obiektywny i bezstronny. Jest wciąż wiele przeszkód, wśród których najistotniejsza jest poprawność ukształtowana w wyniku drugiej wojny światowej, Holokaustu oraz wiary w nieuchronność „postępu społecznego”. Przecież o najważniejszych ofiarach niemieckiego ludobójstwa w czasie tej wojny trzeba mówić przy użyciu ściśle określonych konwenansów i zaklęć, zgodnie z poprawnością historyczną i kodem lewicowym. ..."

"Niniejsza książka jest już czwartym tomem zbiorów rozważań na temat polsko‑rosyjskich. Pierwszy, pt. Szkice polsko-rosyjskie, ukazał się po raz pierwszy w 2014, drugi, pt. Polska – Rosja. Co dalej? – w 2015, trzeci pt. Polska – Rosja. Wojny nie będzie w 2016 r. . Niniejszy tom, podobnie jak poprzednie, jest uporządkowanym i dostosowanym redakcyjnie zbiorem artykułów, które ukazały się głównie w wydawnictwach elektronicznych wydawcy – Instytutu Studiów Podatkowych.

Spis treści

Spis treści

Wstęp..... 11

Rozdział I

Dramatis personae bolszewickiego przewrotu... 13

1. Aleksander Kiereński – autor bolszewickiego ............. 15

2. Inicjator rewolucji bolszewickiej – Richard von Kühlmann czy Wilhelm II?.... 19

3. Przywódca – Władimir Iljicz Uljanow (Lenin)...... 23

4. Lejba Bronstein (Trocki) – postać numer dwa bolszewickiego przewrotu. ...28

5. Parvus, Hanecki i Kozłowski............ 33

6. Historyczne zasługi Piłsudskiego.... 36

7. Nasz polski wkład a bolszewickie zwycięstwo – rewolucjoniści – Towarzysz Wiktor (Józef Piłsudski)..... 41

8. Najbardziej zasłużony dla bolszewizmu Polak – Feliks Dzierżyński....... 44

9. Kim byli ludzie, którzy sami siebie nazwali BOLSZEWIKAMI?.............. 49

Rozdział II

Stulecie bolszewickiego przewrotu – czas dokonany?........ 53

1. Dzień 7 listopada 1917 roku – przygnębiająca data...........55

2. Rzeczywiste przyczyny bolszewickiego przewrotu w dniu 7 lutego 1917 roku.............................................. 58

3. Bolszewicki Dekret o pokoju dał początek współczesności....................... 62

4. Jak nazwać bolszewickie rządy po październikowym przewrocie?........ 67

5. Stulecie bolszewickiego puczu – czas na spóźnione wnioski........................ 71

6. Czy bolszewicki przewrót sprzed stu lat należy do naszej, polskiej historii?......................................................... 76

7. Rzeczywiste cele bolszewickiego przewrotu............................................ 78

8. Postbolszewizm, czyli o europejskiej poprawności........................................ 83

9. Okcydentalizacja Rosji – szansa czy zagrożenie dla Polski?....................... 87

10. Co przetrwało z bolszewizmu i z postbolszewizmu do dziś w Starej Europie...91

11. Polityka wschodnia polskich rządów zwących się „niepodległościowymi”, ostatecznie służyła i służy interesom niemieckim.......................................... 96

Rozdział III

Nasze polskie rozliczenia z historią sprzed stu lat ....... 99

1. „Czyn niepodległościowy”, czyli nieudane preludium bolszewickiej dywersji z 1917 roku.......................... 101

2. Europa Wschodnia w 1917 roku...... 106

3. 1917–2017 – sto lat (z przerwami) niemieckich wpływów w Warszawie?. ... 109

4. Po której stronie – zwycięzców czy zwyciężonych, byliśmy w 1918 roku?........ 114

5. Czy istnieje antyniemiecka wersja „niepodległej Polski”?........................ 118

6. My, polskie niechciane dzieci bolszewickiej rewolucji................................. 122

7. Europa Wschodnia według Paula Rohrbacha – dziś zrealizowano plan sprzed stu lat....................................... 125

8. Dwie wizje Europy Środkowej mijającego stulecia..................................... 130

9. Czy czegoś nauczyły nas klęski z lat 1917‑2017?............................................ 133

10. Koloryzowanie naszej (i nie tylko naszej) przeszłości.............................. 137

11. Ile kosztowały nas „kresowe sentymenty”?.... 141

12. Nasze wojny domowe....................... 146

13. Koniec powtórki z przeszłości.......... 149

Rozdział IV

Co zostało dziś z bolszewickiego przewrotu?.. 153

1. Zwycięstwa bolszewików są trwalsze niż sam bolszewizm........................... 155

2. Pokoju brzeskiego drugie życie od 1991 roku.............................................. 159

3. Niedoceniane skutki bolszewickiego przewrotu............................................ 162

4. Dezercje................................................ 166

5. Czas rehabilitacji prawdziwego kapitalizmu..................... 169

6. Politycy niemieccy od dawna dezintegrują inne narody............................ 174

7. Kto ma „kompleks Rosji”?................ 178

8. Wielki strach. Czy boimy się Rosji, czy jej bolszewickiego demona przeszłości?....183

9. Intelektualny terror wystraszonych rusofobów............................................ 187

10. Może lepiej we współczesnej polityce zasługiwać na opinię dyletanta i amatora .... 191

11. Bajeczki zamiast historii.................... 195

12. Niemiecka Ostpolitik w XX wieku – hitleryzm nie był wyjątkiem od zasady ...... 199

13. Bolszewizm à rebours po stu latach.. 202

14. Stany Zjednoczone nigdy nie były antyrosyjskie....................................... 206

15. Za bogaci na demokrację................... 212

16. Nie można być naraz „rusofobem” i „antykomunistą”.............................. 216

17. Jak nas znikczemnieć......................... 222

Rozdział V

Reminiscencje rewolucji – dziś i jutro................ 225

1. Donald Trump zmieni naszą polską przyszłość............................................ 227

2. Świat u progu drugiego stulecia po bolszewickim przewrocie.................. 232

3. Likwidacja reliktów zimnej wojny ćwierć wieku po samolikwidacji systemu komunistycznego.................... 234

4. Kiedy nastąpi likwidacja ekonomicznego dziedzictwa bolszewizmu?..... 238

5. Rządzenie w interesie nas, Polaków, nie pasuje do ustroju „liberalnej demokracji”..... 242

6. Nasz współczesny okres powojenny, który nie skończy się „rosyjską agresją”..........246

7. Błąd w diagnozie................................ 251

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »