Polska, Rosja, marksizm. Prace wybrane - Andrzej Walicki

Polska, Rosja, marksizm. Prace wybrane

Andrzej Walicki

15,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-1503-4
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 569
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
15,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Andrzej Walicki (ur. 1930) jest historykiem filozofii i myśli społecznej, związanym w latach sześćdziesiątych z tzw. ,,warszawską szkołą historii idei", specjalizującym się w badaniu dziejów myśli rosyjskiej i polskiej, a także historii marksizmu. Do roku 1981 był profesorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w okresie stanu wojennego przebywał w Australii jako pracownik naukowo-badawczy Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze; w końcu 1986 roku objął katedrę historii idei na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie i zajmował ją aż do przejścia na emeryturę w roku 1999. W roku 1994 wybrany został na członka-korespondenta PAN, a w roku 1998 stał się członkiem rzeczywistym. Do najważniejszych jego książek należą: W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa (1964), The Con­troversy Over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of Russian Populists (Oxford 1969), Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społecznej romantyzmu polskiego (1970), Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu (1973), Rosja, katolicyzm i sprawa  polska (2002), Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego (2005), O inteligencji, liberalizmach i o Rosji (2007).

Spis treści

Część I
„Filozofia narodowa” i początek sporu o samookreślenie i powołanie inteligencji polskiej
„Rosyjski socjalizm” Aleksandra Hercena jako odpowiedź na mesjanizm polski
Marks i Engels o sprawie polskiej. Koncepcja narodu i ujęcie kwestii narodowej
Aneks: Rewolucyjność kwestii polskiej i wynikające stąd konsekwencje
Między romantyzmem a pozytywizmem
Kwestia narodowa w polskiej myśli marksistowskiej przed 1914 r
O pewnych osobliwościach polskiej myśli marksistowskiej okresu zaborów
Filozofia Edwarda Abramowskiego
Mesjanizm i filozofia narodowa w okresie renesansu filozoficzno-religijnego w Rosji a romantyczny model polski

Część II
Wyjaśnienia wstępne
Marksizm i nieudany „skok do królestwa wolności”
Zniewolony umysł po latach
Czy Polska była 13 grudnia 1981 roku państwem totalitarnym
Aneks: Zmagania z problemem narodu w Polsce
Nota bibliograficzna
Indeks

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »