Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno - kulturowa. Wybór dokumentów. - Gniewomir Pieńkowski

Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno - kulturowa. Wybór dokumentów.

Gniewomir Pieńkowski

76,74 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo E-bookowo
ISBN 978-83-272-4387-4
Data wydania 31 lipca 2014
Język: Polski
Liczba stron: 1005
Rozmiar pliku: 5,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
76,74 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Izrael to jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Do dziś pozostaje bastionem cywilizacji „zachodu” na Bliskim Wschodzie – to stąd wywodzą się korzenie naszej kultury i religii, to tutaj podejmowane są działania, które mają zastopować postępujący konflikt pomiędzy fundamentalistycznymi ugrupowaniami islamistycznymi i „zachodem” zanim przeniesie się na kontynent europejski lub amerykański.

Umiejętnie opierający się licznym kryzysom: militarnym i finansowym Izrael  stał się atrakcyjnym partnerem kooperacyjnym we wszystkich sferach egzystencji państwa. Firmy izraelskie przyciągają partnerów: wysokiej jakości produktami, niespotykanymi w innych państwach świata; otwartym na świat izraelskim społeczeństwem, które chce wymieniać z mieszkańcami innych państw swoją wiedzę oraz ukazywać bogatą kulturę i piękno swojego kraju.

W celu zacieśniania stosunków z „zachodem” władze Izraela podpisują liczne akty prawne mające na celu zbliżenie Izraela z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

 

W publikacji przedstawione zostaną wybrane dokumenty z lat 1988-2014 ukazujące zasady współpracy Polski i Unii Europejskiej z Izraelem, w sferach: gospodarczej, politycznej i społeczno – kulturowej.

Spis treści

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r 8

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r 26

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r 33

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael w sprawie dostosowania systemu przywozu do Wspólnoty pomarańczy pochodzących z Izraela 62

POROZUMIENIE w formie wymiany listów odnoszące się do artykułu 9 protokołu nr 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Państwem Izrael i dotyczące przywozu do Wspólnoty konserwowanych mieszanek owocowych pochodzących z Izraela 65

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r 67

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI (2000) ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony 353

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r 655

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o Stowarzyszeniu między WE a Izraelem (2003/917/WE) 667

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzona w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r. 704

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia (2005/640/WE) 712

DECYZJA RADY 2009/558/WPZiB z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem 741

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 332) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/61/UE) 751

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1330/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 757

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r 759

DECYZJA RADY z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (2012/338/UE) 769

DECYZJA RADY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (2013/1/UE) 772

DECYZJA RADY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (2013/66/UE) 795

DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony (2013/398/UE) 863

 

UMOWA między Unią Europejską a Państwem Izrael w sprawie udziału Państwa Izrael w programie unijnym „Horyzont 2020” - programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) 990

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »