Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarność i modele przestrzenne - Piotr Garncarek

Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarność i modele przestrzenne

Piotr Garncarek

27,30 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN 978-83-235-5501-8
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 249
Rozmiar pliku: 13,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
27,30 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Dydaktyka języka rodzimego jako obcego, będąca przedmiotem rozważań Autora, dotyczy charakterystycznego uwarunkowania w nauczaniu języków obcych, które polega na definiowaniu języka własnego (czyli ojczystego, macierzystego, pierwszego, odziedziczonego), a nie wcześniej wyuczonego w odniesieniu do nauczycieli oraz autorów podręczników i opracowań przedmiotowych. Nasze „bycie w takim języku”, używając Heideggerowskiego określenia, jest zależnością wyjątkową i nieporównywalną z kompetencjami nabywanymi w obrębie kolejnych języków. To sytuacja, w której nauczany język i dookreślana za jego pośrednictwem przestrzeń kulturowa są rodzime dla nauczyciela, bo przyswajane od samych początków świadomości, a nie wyuczone i rozpoznane w wyniku sztucznego procesu edukacyjnego. Autor pracy wybiera temat z jednej strony niezwykle obszerny i na gruncie nauk humanistycznych obfitujący w bogatą literaturę – mowa tu o kategorii przestrzeni, z drugiej zaś staje się prekursorem wprowadzenia na grunt glottodydaktyki polonistycznej kulturowych modeli przestrzennych jako pewnego rodzaju propozycji organizującej proces dydaktyczny. (Z recenzji prof. Aleksandry Achtelik) Praca Piotra Garncarka jest propozycją oryginalną i innowacyjną ze względu na pierwszą w glottodydaktyce polonistycznej próbę integracji zagadnień glottodydaktycznych z filozofią języka i antropologią. (Z recenzji prof. Grażyny Zarzyckiej)

Polish cultural glottodidactics - interdisciplinarity and spatial models The didactics of the native language as a foreign language, which is the subject of the author's analysis, concerns the specific condition of teaching foreign languages, i.e. defining one's own language and not a previously learned one in relation to teachers and to the authors of textbooks or other similar studies. Our ""being in such language"", to use Heidegger's term, is a unique relationship and incomparable with the competences acquired within subsequent languages. In this situation the language taught and the cultural space defined through it are native to the teacher, because they have been acquired from the very beginning of consciousness, and not learned and recognized as a result of an artificial educational process.

Dr hab. Piotr Garncarek (ORCID 0000-0002-7664-7535) - adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Kwartalnika Polonicum”. Zajmuje się glottodydaktyką, antropologią słowa, etnolingwistyką oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »