Polityka zdrowotna - Stanisław Grycner

Polityka zdrowotna

Stanisław Grycner

46,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-452-9
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 181
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
46,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia. Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką jest niezwykle szeroka. Stosowane są m.in. takie pojęcia, jak: polityka ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, system zdrowotny, system ochrony zdrowia, opieka zdrowotna, świadczenie zdrowotne, służba zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne, usługi zdrowotne, rynek zdrowia, zdrowie publiczne.

W książce „Polityka zdrowotna" Autor przedstawia m.in. następujące zagadnienia:
- rolę państwa i rynku w systemach ochrony zdrowia,
- politykę zdrowotną Unii Europejskiej oraz nakłady na ochronę zdrowia w wybranych krajach europejskich i USA,
- politykę zdrowotną w programach zespołów eksperckich i polskich partii politycznych,
- przedmiotowe rozwiązania instytucjonalne w ochronie zdrowia (kasy chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia),
- działalność leczniczą, w tym zadłużenie szpitali i propozycje oddłużeniowe, prywatyzacja szpitali,
- ochronę praw pacjenta w wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Zdrowie i polityka zdrowotna 9
1.1. Zdrowie jako przedmiot badań 9
1.2. Pojęcie polityki zdrowotnej 13
1.3. Polityka zdrowotna w naukach społecznych 17

Rozdział 2. Państwo i rynek w polityce zdrowotnej 19
2.1. Spór o rolę państwa w ochronie zdrowia 19
2.2. Zawodność rynku - zawodność państwa 22
2.3. Narzędzia polityczne państwa w ochronie zdrowia 28
2.4. Administracja publiczna w ochronie zdrowia 33
2.4.1. Gminna polityka zdrowotna 34
2.4.2. Powiatowa polityka zdrowotna 44
2.4.3. Regionalna polityka zdrowotna 45

Rozdział 3. Polityka zdrowotna z perspektywy Unii Europejskiej 55
3.1. Modele systemu ochrony zdrowia państw Unii Europejskiej 55
3.2. Podstawy prawne polityki zdrowotnej Unii Europejskiej 56
3.3. Wydatki na zdrowie w wybranych państwach Unii i Stanach Zjednoczonych 69

Rozdział 4. Polityka zdrowotna w programach zespołów eksperckich i polskich partii politycznych 75
4.1. Uwagi historyczne 75
4.2. Zmiana ustrojowa 1989 r. 78
4.3. Polityka zdrowotna w programach partii politycznych 85

Rozdział 5. Przedmiotowe rozwiązania instytucjonalne w ochronie zdrowia 89
5.1. Kasy Chorych 89
5.2. Narodowy Fundusz Zdrowia 94

Rozdział 6. Działalność lecznicza 105
6.1. Zasady ogólne 105
6.2. Pojęcie szpitala 110
6.3. Zadłużenie szpitali 116
6.4. Restrukturyzacja szpitali 121
6.5. Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali 126

Rozdział 7. Obywatel w systemie ochrony zdrowia 139
7.1. Prawo do ochrony zdrowia w świetle konstytucji wybranych krajów europejskich 139
7.2. Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w Polsce 140
7.3. Prawa pacjenta 142
7.4. Gwarantowane świadczenia zdrowotne 148
7.5. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne 153
7.6. Współpłacenie pacjentów 159

Zakończenie 165
Bibliografia 167
Akty normatywne 175
Streszczenie 179

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »