Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Wyd. III - Jerzy B. Karski

Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Wyd. III

Jerzy B. Karski

34,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-453-6
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 117
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
34,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, „na miejscu" należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w zakresie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym po­trzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia „unijne", w istotny sposób wspiera działania służb me­dycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.

Publikacja Jerzego Karskiego jest przydatnym kompendium niezbędnej wiedzy o współczesnych problemach zdrowia publicznego służącej wykorzysta­niu potencjału intelektualnego i materialnego środowisk samorządowych dla konstruowania adekwatnych programów zdrowotnych. Liczne aneksy ak­tów normatywnych i uzupełniające dane bibliograficzne odnoszące się do przedmiotu opracowania są cennym jego uzupełnieniem.

Spis treści

Słowo wstępne 5

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego 9
1.1. Problemy definiowania zdrowia publicznego 9
1.2. Geneza zdrowia publicznego 12
1.3. Rozwój polityki społecznej 18
1.3.1. Polityka społeczna Unii Europejskiej 18
1.3.2. Polityka społeczna w Polsce 20
1.4. Historia zdrowia publicznego 23
1.4.1. Wprowadzenie 23
1.4.2. Rozwój polityki zdrowotnej w Unii Europejskiej 26
1.4.3. Traktat Amsterdamski 27
1.4.4. Rozwój polityki zdrowotnej w Polsce 29

Rozdział 2
Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej 33

Rozdział 3
Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego 39

Rozdział 4
Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i europejskiej 43

Rozdział 5
Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej 53

Rozdział 6
Podsumowanie 59

Aneks I.
Zadania i kompetencje gminy, powiatu i województwa w dziedzinie zdrowia publicznego wynikające z przepisów prawa polskiego 65

Aneks II.
A. Organizacja europejskiej polityki społecznej i zdrowotnej 69
B. „Różnicowanie" pomiędzy Radą Europejską, Radą Europy i Radą UE 70

Aneks III.
Społeczne uwarunkowania zdrowia i ich implikacje dla polityki 71

Aneks IV.
Artykuł 152 Traktatu Amsterdamskiego 91

Aneks V.
Decyzja Nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r. przyjmująca program działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia pu­blicznego (2003-2008) 93

Bibliografia 113

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »