Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty – reakcja rynku - ocena - Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty – reakcja rynku - ocena

Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-542-1
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 215
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dotyczyła poszerzania wachlarza rozwiązań z zakresu możliwości finansowych rozliczeń spółki z jej właścicielami. Zaobserwowano przejście jednostronnej dividend policy w wieloskładnikową payout policy.

Autorka monografii zaprezentowała próbę kompleksowego podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy w krajowych niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2016. Przeanalizowała zmiany w obszarze polityki wypłat w badanych spółkach. Podjęła próbę identyfikacji czynników determinujących skłonność tych firm do wypłaty dywidendy lub nabywania akcji własnych. Badaniu poddała również reakcje rynku na upublicznienie wiadomości o zainicjowaniu przez spółki wypłacania dywidendy lub wznowieniu jej wypłacania po co najmniej trzech latach oraz na ujawnienie informacji o planach nabywania akcji własnych.

Spis treści

 

Wstęp 7

1. Wprowadzenie do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy 21

1.1. Pojęcie i istota dywidendy 21

1.2. Prawo do dywidendy a prawa akcjonariuszy 24

1.3. Formy wypłat dywidendy 28

1.4. Metody pomiaru i oceny polityki dywidend 31

1.5. Pojęcie i istota nabywania akcji własnych spółki 34

1.6. Europejskie regulacje dotyczące nabywania akcji własnych 36

1.7. Nabywanie i umarzanie akcji własnych w prawie polskim 38

1.8. Metody nabywania akcji własnych 44

1.9. Motywy nabywania akcji własnych 48

1.10. Podsumowanie 54

2. Teorie wyjaśniające politykę wypłat na rzecz akcjonariuszy 57

2.1. Teoria nieistotności dywidend 57

2.2. Teoria prodywidendowa 60

2.3. Podejście antydywidendowe 65

2.4. Polityka wypłat w świetle teorii agencji 70

2.5. Polityka wypłat w oparciu o teorię cyklu życia przedsiębiorstwa 73

2.6. Efekt klienteli 78

2.7. Asymetria informacji i teoria sygnalizacji 84

2.8. Polityka wypłat w świetle teorii cateringowej 93

2.9. Podsumowanie 97

3. Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy niefinansowych krajowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000–2017 99

3.1. Uzasadnienie podjęcia badania 99

3.2. Dobór spółek do badania 101

3.3. Analiza polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy krajowych niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie 102

3.4. Analiza wypłat na rzecz akcjonariuszy niefinansowych krajowych spółek notowanych na GPW w Warszawie 108

3.5. Sektorowa analiza wypłat na rzecz akcjonariuszy krajowych niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie 115

3.6. Charakterystyka spółek według podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy 119

3.7. Podsumowanie 123

4. Badanie skłonności spółek do realizacji polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy 127

4.1. Cele i hipotezy badawcze 127

4.2. Założenia metodyczne 131

4.2.1. Wybór narzędzia badawczego 131

4.2.2. Specyfikacja zmiennych 133

4.3. Wyniki badania 135

4.3.1. Analiza skłonności spółek do wypłaty dywidendy 135

4.3.2. Analiza skłonności spółek do nabywania akcji własnych 144

4.4. Skłonność do prowadzenia polityki wypłat przez niefinansowe krajowe spółki giełdowe – wnioski 151

4.5. Podsumowanie 155

5. Reakcja rynku na inicjowanie wypłat na rzecz akcjonariuszy 159

5.1. Uzasadnienie podjęcia badania 159

5.2. Cel badania, hipotezy badawcze 160

5.3. Metodyka badania 161

5.4. Wyniki i wnioski z badania empirycznego 166

5.5. Podsumowanie 177

Zakończenie 179

Bibliografia 187

Spis tabel 207

Spis wykresów 209

Abstract 211

Od Redakcji 213

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »