Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju - Marcin Feltynowski

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju

Marcin Feltynowski

16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-197-9
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 224
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przestrzeń jako dobro ograniczone powinna być kształtowana w odpowiedni sposób przez władze lokalne. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu przestrzenią ma prowadzona polityka przestrzenna, która dzięki swoim instrumentom możliwe jest osiąganie celów założonych przez władze samorządowe.

Odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi planowania przestrzennego na poziomie lokalnym może przyczyniać się do kreowania lepszych warunków konkurencyjności gminy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gmin wiejskich, które mają stawać się miejscem wysokiej jakości życia i efektywnej działalności gospodarczej. Powiązane jest to również z promowaniem rozwoju wielofunkcyjnego tych obszarów, a co za tym idzie implementacji na terenach wiejskich innych funkcji niż rolnicze.

Próbując usystematyzować wiedzę na temat polityki przestrzennej i jej instrumentów na poziomie lokalnym w publikacji położono nacisk na:

– rolę polityki przestrzennej w zagospodarowaniu terenów;

– możliwości skutecznego wykorzystania instrumentów polityki przestrzennej w celu wprowadzania pozytywnych zmian w społeczno-gospodarczych;

– rolę planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu przestrzeni;

– możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy;

– kierunki i instrumenty pozwalające gminom wiejskim na wspieranie ich rozwoju.

 

Marcin Feltynowski w swojej książce podejmuje aktualne problemy związane z polityką przestrzenną a poszczególne zagadnienia są przedstawione w sposób przejrzysty i kompleksowy. Warto z niej skorzystać. Do lektury publikacji zapraszamy więc praktyków zajmujących się planowaniem przestrzennym (w szczególności na obszarach wiejskich), studentów kierunków ekonomicznych, gospodarki przestrzennej oraz kierunków pokrewnych. Publikacja stanowi również źródło wiedzy na temat możliwości wpływania polityki przestrzennej na rozwój społeczno-gospodarczy.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Polityka przestrzenna gmin
1.1. Definicja polityki przestrzennej
1.2. Istota i cele polityki przestrzennej gminy
1.3. Funkcje polityki przestrzennej gminy
1.4. Aktywna polityka przestrzenna gminy
1.5. Instrumenty polityki przestrzennej gminy

Rozdział 2
Skuteczność w polityce przestrzennej
2.1. Sprawne działanie i jego walory
2.2. Skuteczność jako podstawa sprawnego działania w gminie
2.3. Skuteczność a polityka przestrzenna
2.4. Cechy skuteczności
2.5. Uwarunkowania skuteczności
2.6. Metody oceny skuteczności

Rozdział 3
Planowanie przestrzenne
3.1. Planowanie przestrzenne jako rodzaj planowania
3.2. Planowanie przestrzenne jako instrument polityki przestrzennej .
3.3. Cechy dobrego planu
3.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a ekonomia
3.5. Funkcje planu miejscowego
3.6. Planista i jego rola w polityce przestrzennej gmin

Rozdział 4
Przemiany systemu planowania przestrzennego
4.1. Planowanie przestrzenne w Unii Europejskiej
4.2. Planowanie przestrzenne w Polsce do 1989 roku
4.3. System planowania przestrzennego w Polsce po 1989 roku
4.4. Podział kompetencji i procedury w planowaniu przestrzennym
4.5. Utrata ważności planów miejscowych sprzed 1995 roku
4.6. Nowe technologie w planowaniu przestrzennym

Rozdział 5
Gminy wiejskie I kierunki ich rozwoju
5.1. Rozwój lokalny
5.1.1. Geneza koncepcji rozwoju lokalnego
5.1.2. Istota rozwoju lokalnego
5.2. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich
5.2.1. W kierunku rozwoju wielofunkcyjnego - charakterystyka i funkcje..
5.2.2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich
5.3. Wybrane instrumenty wspierania rozwoju obszarów wiejskich
5.3.1. Programy i instytucje
5.3.2. Polityka przestrzenna w rozwoju gmin wiejskich

Rozdział 6
Polityka przestrzenna gmin wiejskich w regionie łódzkim - studium przypadku .
6.1. Studium jako podstawa polityki przestrzennej gmin
6.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
6.3. Wykorzystanie nowych technologii
6.4. Planowanie przestrzenne a rozwój wielofunkcyjny
6.5. Planowanie przestrzenne - tendencje

 

Załącznik
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »