Polityka polska i odbudowanie państwa - Roman Dmowski

Polityka polska i odbudowanie państwa

Roman Dmowski

24,90 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo Miasto Książek
ISBN 978-83-7954-096-9
Data wydania 17 kwietnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 540
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 540
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
24,90 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Dzieło „Polityka polska i odbudowanie państwa” zostało napisane przez Dmowskiego w latach 1923-1924, a wydane po raz pierwszy w 1925 roku. Pozycja ta stanowi zapis działalności Dmowskiego oraz całego obozu narodowego, mającej na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Opisuje ona kulisy działalności politycznej i dyplomatycznej przed, w trakcie oraz po I wojnie światowej, w tym przebieg konferencji pokojowej w Paryżu.

Spis treści

Przedmowa do pierwszego wydania

Przedmowa do drugiego wydania

CZĘŚĆ PIERWSZA

NA PRZEŁOMIE DWÓCH STULECI ODRODZENIE MYŚLI POLITYCZNEJ W POLSCE

I. Sprawa polska na początku stulecia

II. Początki nowej polityki polskiej

III. Skonkretyzowanie celu

IV. Niepodległość Polski a interesy państw rozbiorczych

V. Droga do niepodległości

CZĘŚĆ DRUGA

OD WOJNY ROSYJSKO-JAPOŃSKIEJ DO WOJNY ŚWIATOWEJ (1904–1914) ROZWÓJ POLITYKI POLSKIEJ I WALKA O JEJ SAMOISTNOŚĆ

I. Wojna japońska i kryzys rosyjski

II. Początki parlamentu rosyjskiego

III. Rok przełomowy

IV. Akcja przeciw Niemcom

V. Pod znakiem nadchodzącej wojny

CZĘŚĆ TRZECIA

WOJNA: OKRES PIERWSZY (1914–1917) WALKA O ZWYCIĘSTWO NAD NIEMCAMI

I. Wojna i sprawa polska

II. Położenie państw wojujących

III. Główne zadania polityki polskiej w pierwszej fazie wojny

IV. Działania polskie po stronie państw centralnych

V. Deklaracja Jarońskiego, odezwa wielkiego księcia Mikołaja i walka z rządem rosyjskim

VI. Po zajęciu Warszawy przez Niemców

VII. Aktywizm

VIII. Pierwsze próby wprowadzenia postulatu niepodległości Polski do programu wojny

IX. Na terenie międzynarodowym

X. Kwestia polska i przebudowa środkowej Europy

XI. Kwestia polska w walce politycznej mocarstw w roku 1916

XII. Orędzie Wilsona

XIII. Rewolucja rosyjska

XIV. Sprawa polska po rewolucji rosyjskiej

CZĘŚĆ CZWARTA

WOJNA: OKRES DRUGI (1917–1918) POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO W OBOZIE SPRZYMIERZONYCH

I. Walka przeciw pokojowi „bez aneksji” i postawienie pełnego programu polskiego

II. Aktywizm w Polsce od wiosny 1917 roku

III. Armia Polska we Francji i Komitet Narodowy Polski w Paryżu

IV. Żydzi wobec wojny

V. Niemieckie fakty dokonane na wschodzie Europy. Organizacja Królestwa Polskiego. Rozkład Rosji. Pokój brzeski i Ukraina

VI. Akcja polityczna Komitetu Narodowego

VII. Ameryka

VIII. Rozejm

CZĘŚĆ PIĄTA

POKÓJ (1918–1919) WALKA O GRANICE

I. Europa Środkowa po rozejmie

II. Położenie Polski

III. Początki konferencji pokojowej

IV. Sprawa polska na konferencji

V. Anglia a sprawa polska

VI. Granica niemiecko-polska. Traktat wersalski

VII. Traktat w Saint-Germain. Cieszyn i Galicja Wschodnia

VIII. Granica wschodnia. Wyniki walki o granice Polski i ich znaczenie

Zamknięcie

ANEKSY

I. Deklaracja Wiktora Jarońskiego, posła kieleckiego złożona w imieniu Koła Polskiego w rosyjskiej Dumie, dnia 8 sierpnia 1914 roku (przekład z rosyjskiego)

II. Odezwa Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 1914 roku

III. Memoriał w sprawie uznania niepodległości Polski złożony przez R. Dmowskiego rządowi rosyjskiemu na ręce ambasadora w Paryżu, Izwolskiego, w marcu 1916 roku (przekład z francuskiego)

IV. Deklaracja Lozańska ogłoszona po akcie 5 listopada 1916 roku (przekład z francuskiego)

V. Pro memoria złożone przez R. Dmowskiego sekretarzowi stanu Balfourowi po rozmowie dnia 25 marca 1917 roku w Londynie w sprawie uznania niepodległości Polski przez mocarstwa sprzymierzone wespół z Rosją (przekład z angielskiego)

VI. Memoriał o terytorium Państwa Polskiego złożony sekretarzowi stanu Balfourowi w Londynie w końcu marca 1917 roku (przekład z angielskiego)

VII. Stanowisko Rosji w kwestii polskiej w ciągu obecnej wojny. Notatka informacyjna dla rządu angielskiego z końca marca 1917 roku (przekład z angielskiego)

VIII. Zagadnienia środkowo- i wschodnioeuropejskie (przez R. Dmowskiego) Londyn, lipiec 1917 roku, drukowane na prawach rękopisu (przekład z angielskiego) Problems of Central and Eastern Europe London, July 1917, privately printed

IX. Nota Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu do ministrów spraw zagranicznych państw sprzymierzonych przed konferencją międzysojuszniczą roku 1917 (przekład z francuskiego)

X. Memoriał o terytorium Państwa Polskiego złożony przez R. Dmowskiego prezydentowi Wilsonowi w Waszyngtonie dnia 8 października 1918 roku (przekład z angielskiego)

XI. Nota Delegacji Polskiej na Konferencji Pokojowej w sprawie granic zachodnich Państwa Polskiego Przesłana przewodniczącemu komisji terytorialnej, p. Jules Cambonowi, dnia 28 lutego 1919 roku (przekład z francuskiego)

XII. Nota Delegacji Polskiej na Konferencji Pokojowej o wschodnich granicach Polski przesłana przewodniczącemu komisji terytorialnej dnia 3 marca 1919 roku (przekład z francuskiego)

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »