Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego - Agnieszka Alińska

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego

Agnieszka Alińska

43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-448-2
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 181
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

(...) Recenzowane opracowanie składa się z dziewięciu komplementarnych części, odnoszących się z różnych punktów widzenia do analizy proble­mów związanych ze skuteczną i efektywną realizacją polityki monetarnej i fiskalnej w kontekście utrzymania stabilności sektora finansowego. Cechą charakterystyczną ocenianych prac jest konkretność przeprowadzonych wywodów, prawidłowa konstrukcja i wiele istotnych propozycji rozwiązań, których implementacja do praktyki gospodarczej powinna przynieść wymierne efekty (...).

(...) Praca „Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego" przygotowana pod kierunkiem naukowym Prof. SGH dr hab. Agnieszki Aliń­skiej w pełni zasługuje na pozytywną ocenę ze względu na aktualność analizowanych zagadnień, zawarte w niej wartościowe rozważania teoriopo­znawcze, profesjonalne przedstawienie wielu istotnych zagadnień praktycznych omówionych w poszczególnych częściach pracy oraz ich znaczenie dla polityki gospodarczej. Niniejsza publikacja książkowa powinna zostać przedstawiona do wykorzystania zainteresowanym instytucjom sfery finan­sów oraz osobom studiującym problematykę finansów (...).

Z recenzji Prof. dr. hab. Jana Szczepańskiego

Spis treści

Wprowadzenie 5

Bogusław Pietrzak

Z życia Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 7

Agnieszka Alińska

Rola i pozycja sieci bezpieczeństwa finansowego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego 21

Anna Chmielewska

Kryzys a dynamika zmienności wybranych rynków finansowych 33

Krzysztof Kluza

Wpływ banków publicznych na stabilność systemu finansowego 49

Joanna Marczakowska-Proczka

Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w Polsce 63

Piotr Mielus

Miary równowagi wybranych segmentów rynku finansowego 73

Bogusław Pietrzak

Bank centralny a stabilność sektora bankowego 99

Andrzej Sławiński

Kierunki ewolucji nadzoru bankowego 123

Katarzyna Wasiak

Stabilność systemu finansowego a cykl koniunkturalny 137

Barbara Woźniak

Polityka fiskalna i polityka udzielania pomocy publicznej - relacje, uwarunkowania 163

Informacje o autorach 179

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »