Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor niepubliczny - Leszek Buliński

Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor niepubliczny

Leszek Buliński

49,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-637-0
Data wydania 1 stycznia 2009
Język: Polski
Liczba stron: 161
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
49,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wśród licznych opracowań dotyczących poszczególnych aspektów działalności zakładów opieki zdrowotnej przedstawiona praca ujmuje możliwie cało­ściowo proces rozwoju rynku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych w Polsce. Autor wyznaczył sobie trudne zadanie zaproponowania kolejnej pozycji literatury, która ma wyjaśnić możliwości i trudności rozwoju sektora prywatnego w opiece zdrowotnej wobec aktualnego stanu prawnego, orga­nizacyjnego i finansowego oraz subiektywnych odczuć pacjentów. Praca może stanowić kompendium wiedzy potrzebnej do sprawnego poruszania się w realiach systemu ochrony zdrowia w Polsce przydatne osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę ale również osobom które tę wiedzę zechcą wykorzystać w swoich niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Z recenzji prof. zw. dr hab. med. Leszka Wdowiaka

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1 Polityczno-historyczne podstawy ochrony zdrowia

1.1. Obraz ochrony zdrowia od momentu uzyskania niepodległości do roku 1939
1.2. Służba zdrowia od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia przemian ustrojowych
1.3. Zabezpieczenie zdrowotne ludności w okresie transformacji ustrojowej po roku 1989

Rozdział 2 Opieka zdrowotna - bezład czy system?
2.1. Założenia systemowe opieki zdrowotnej
2.2. Spojrzenie na system opieki zdrowotnej z roku 2003
2.3. Rządowy projekt z roku 2004
2.4. Projekt samorządowego modelu systemu ochrony zdrowia

Rozdział 3 Narodowa ochrona zdrowia - priorytety polityczne
3.1. Polityka zdrowotna - ujęcie międzynarodowe i krajowe
3.2. Polityka Unii Europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej
3.3. Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście programu Narodowej Ochrony Zdrowia
3.4. Polityczne aspekty reform zdrowotnych

Rozdział 4 Sektor niepubliczny opieki zdrowotnej
4.1. Restrukturyzacja, prywatyzacja, urynkowienie: słowa kluczowe w obrazie przemian
4.2. Różne oblicza prywatyzacji na przełomie wieków
4.3. Prywatyzacja opieki zdrowotnej - wymiary indywidualne oraz instytucjonalne
4.4. Sektor publiczny i prywatny w opiece zdrowotnej - wzajemne relacje i powiązania
4.5. Formy prywatyzacji w opiece zdrowotnej
4.6. Status i rola świadczeniodawców w kontekście procesów prywatyzacji

Rozdział 5 Perspektywa zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej w Polsce
5.1. Zakres pojęciowy zdrowia publicznego i jego podstawowe funkcje systemowe
5.2. Nowy wspólnotowy program w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2008
5.2.1. Nurt 1: Informacja i wiedza w programie zdrowia publicznego
5.2.2. Nurt 2: Szybka odpowiedź na nagłe zagrożenia zdrowotne
5.2.3. Nurt 3: Ukierunkowanie w programach działania z zakresu zdrowia publicznego na czynniki warunkujące zdrowie
5.3. Problematyka zdrowia publicznego w Unii Europejskiej - aspekty informacyjno-dokumentacyjne i dydaktyczne
5.4. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia w Unii Europejskiej
5.5. Wspólnotowa polityka zdrowia publicznego

Rozdział 6 Zakład Opieki Zdrowotnej - podstawowa jednostka organizacyjna zabezpieczająca potrzeby zdrowotne ludności - ewolucja problematyki
6.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)
6.2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ)

Rozdział 7 Gdańskie realia niepublicznego lecznictwa w latach 2003-2007 - badania własne
7.1. Problem, pytania i hipoteza badawcza
7.2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Medyczna Gdańsk Południe - historia i stan obecny
7.3. Wyniki badań
7.3.1. Podstawowa opieka zdrowotna
7.3.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
7.3.3. Stomatologia
7.3.4. Badania diagnostyczne
7.4. Wnioski z badań wraz z dyskusją

Zakończenie. Między polityką a zarządzaniem prywatną opieką zdrowotną
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »