Policja 2/2019 - Praca zbiorowa

Policja 2/2019

Praca zbiorowa

32,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN 1640-9280
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 91
Rozmiar pliku: 55,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
32,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS
Małgorzata Demiańczuk-Popiało, Tekst pisany i analiza językoznawcza jako źródło wiedzy o autorze / WRITTEN
TEXT AND LINGUISTIC ANALYSIS AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Waldemar Walczak, Korupcja — ujęcie prakseologiczne i ekonomiczne / CORRUPTION — PRAXEOLOGICAL AND
ECONOMIC APPROACH

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Artur Pytel, Problematyka znaku „x” w świetle ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nowelizującej ustawę z 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy / PROBLEMS OF THE “X” SIGN
IN THE LIGHT OF THE ACT OF 11 JANUARY 2018 ON AMENDING CERTAIN ACTS TO INCREASE THE PARTICIPATION
OF CITIZENS IN THE PROCESS OF SELECTING, OPERATING AND CONTROLLING SOME PUBLIC BODIES AMENDING
THE ACT OF JANUARY 5, 2011 — ELECTION CODE

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Leszek Domagalski, Praktyczne aspekty udziału Policji w zabezpieczeniu majątkowym / PRACTICAL ASPECTS
OF POLICE PARTICIPATION IN SECURITY ON PROPERTY

MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION
Andrzej Kamiński, Zatrudnienie na stanowisku sekretarki w jednostce organizacyjnej Policji — studium przypadku / EMPLOYMENT IN THE POSITION OF A SECRETARY IN A POLICE ORGANIZATIONAL UNIT — CASE STUDY

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Łukasz Kucharski, Rola survivalu w ratownictwie medycznym / THE ROLE OF SURVIVAL IN EMERGENCY
MEDICINE

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Rafał Kochańczyk, Patryk F. Jaroszkiewicz, System szkolenia funkcjonariuszy State Police w stanie Connecticut The Training System of the Connecticut State Police / THE TRAINING SYSTEM OF THE CONNECTICUT STATE POLICE


SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Anna Ćwiklińska, Dziesięć lat obecności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w projektach programu Erasmus (+)/ TEN YEARS OF PRESENCE OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO IN ERASMUS (+) PROJECTS

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Karol Kuruś

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Zjawisko korupcji — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE PHENOMENON OF CORRUPTION — SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY
OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »